Podlahy z dosiek CETRIS® nehoria

Realizácia podlaha kontajner

Cementotriesková doska CETRIS® je na základe skúšok reakcie na oheň podľa normy EN 13 501-1 zaradená triedy A2. Táto nehorľavá konštrukčná doska je vhodná na opláštenie stien, podhľadov, na vytvorenie záklopu podláh a striech a je tiež ideálna na fasádu a ako protipožiarna ochrana. Pri použití v podlahových systémoch (napr. technologické kontajnery) môže byť doska CETRIS® ponechaná aj bez podlahovej krytiny.

Na tento účel bola testovaná doska CETRIS® podľa normy EN ISO 9239-1 Skúška reakcie podláh na oheň – Časť 1: Určovanie správania pri horení pri použití zdroja sálavého tepla. Spomínaná metóda hodnotí správanie výrobku pri horení v skúšobnej komore. Doska CETRIS® BASIC s hrúbkou 8 a 40 mm bola testovaná vo vodorovnej polohe, pôsobil na ňu radiačný tepelný tok z plynového radiačného panelu a plameň zo skúšobného horáka.

Opísaný test
Opísaný test |

Pri testoch v akreditovanom laboratóriu neprišlo k horeniu povrchu, vytvoreniu vypuklín, prechodnému objaveniu plameňa, preniknutiu plameňa k podkladu (horľavá drevotriesková doska) ani k tleniu a taveniu. Na základe výsledkov tohto testu tak bude vystavená klasifikácia triedy reakcia na oheň A2fl pre podlahové krytiny.

Viac informácií o doskách CETRIS nájdete na www.cetris.cz

KategóriePodlaha