Izolovanie ťažkej plávajúcej podlahy (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Ťažkú plávajúcu podlahu tvorí väčšinou kroková izolácia, separačná vrstva, roznášacia vrstva, vyrovnávacia separačná vrstva (2 až 3 mm) a nášľapná vrstva. Roznášaciu vrstvu ťažkej plávajúcej podlahy tvorí vystužený betón alebo anhydritový poter.

Info o materiáloch

» Tepelnoizolačné a zvukovoizolačné dosky z kamennej (čadičovej) vlny s vláknami hydrofobizovanými po celom povrchu.
» Podlahové pásiky z kamennej (čadičovej) vlny na pružné oddelenie podlahy od zvislých konštrukcií.

Čo budete potrebovať

 • Tepelná a zvuková izolácia:
  Isover N, hrúbka: 20 až 50 mm, rozmery: 1 200 × 600 mm, m2 od 3,90 € alebo
  Isover T-N, hrúbka: 25 až 50 mm, rozmery: 1 200 × 600 mm, m2 od 5,58 €alebo
  Isover T-P, hrúbka: 20 až 40 mm, rozmery: 1 200 × 600 mm, m2 od 5,10 €.
 • Podlahové pásiky: Isover N/PP, hrúbka: 15 mm, výška: 50 a 100 mm, dĺžka: 1 000 m, ks 2,10 €.
 • Betón triedy C 16/20 alebo anhydritový poter
 • Sieť kari: oko: 150 × 150 mm alebo 200 × 200 mm.
 • Náradie a pomôcky: nôž na minerálnu izoláciu, elektrické miešadlo, plastová nádoba, oceľové hladidlo, súprava na aplikáciu poteru (strojové zhotovenie).

Ťažkú plávajúcu podlahu tvorí väčšinou kroková izolácia, separačná vrstva, roznášacia vrstva, vyrovnávacia separačná vrstva (2 až 3 mm) a nášľapná vrstva. Roznášaciu vrstvu ťažkej plávajúcej podlahy tvorí vystužený betón alebo anhydritový poter. Betónová roznášacia vrstva má zvyčajne min. hrúbku aspoň 50 mm. Zhotovuje sa s vystužením oceľovou sieťou (oká 150 × 150 mm).

Pri zhotovení ťažkej plávajúcej podlahy je nevyhnutné použiť podlahové pásiky, ktoré umožňujú dilatáciu roznášacej dosky, teda pružné oddelenie podlahy od zvislých konštrukcií, a zabraňujú bočnému prenosu krokového hluku. Pásiky by mali byť z akusticky pružného materiálu, buď z narezaných izolačných dosiek, alebo zo špeciálnych pásikov.

Krok 1: Podlahové pásiky

Po obvode miestnosti sa na zvislé konštrukcie, ktoré budú v styku s podlahou, položia podlahové pásiky.

01 Podlahové pásiky
01 Podlahové pásiky |

Krok 2: Izolačné dosky

Po uložení podlahových pásikov sa začnú ukladať od rohu miestnosti izolačné dosky. Dosky sa kladú na zraz.

02 Izolačné dosky
02 Izolačné dosky |

Krok 3: Úprava rozmerov dosky

Rozmery izolačných dosiek sa v prípade potreby upravia nožom na minerálnu izoláciu.

03 Úprava rozmerov dosky
03 Úprava rozmerov dosky |

Krok 4: Poistná hydroizolácia

Na izolačnú vrstvu sa uloží poistná hydroizolácia (PE fólia) so vzájomným presahom pásov 150 mm, ktorá zabráni prenikaniu vlhkosti do izolačnej vrstvy a zatekaniu poteru do izolácie. Hydroizolačná fólia sa vytiahne aj na bočný pásik.

04 Poistná hydroizolácia
04 Poistná hydroizolácia |

Krok 5: Roznášacia vrstva

Na takto pripravený podklad sa zhotoví roznášacia vrstva – betónová mazanina (betón triedy C 16/20), do ktorej sa vloží sieť kari (W4 150 × 150 mm, hrúbka vrstvy: 50 mm alebo W4 200 × 200 mm, hrúbka vrstvy: 60 mm) alebo anhydritový poter (hrúbka: 40 až 80 mm).

05 Roznášacia vrstva
05 Roznášacia vrstva |

Krok 6: Zrezanie podlahových pásikov

Po stvrdnutí roznášacej dosky sa odrežú prečnievajúce časti podlahového izolačného pásika a hydroizolačná fólia na hornú úroveň roznášacej dosky. Tým vznikne podklad na zhotovenie nášľapnej vrstvy (koberec, PVC, keramická dlažba, parkety a pod.).

06 Zrezanie podlahových pásikov
06 Zrezanie podlahových pásikov |
Text: spracované z podkladov firmy Isover
Foto: Isover

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2018.

01 Podlahové pásiky
02 Izolačné dosky
03 Úprava rozmerov dosky
04 Poistná hydroizolácia
05 Roznášacia vrstva
06 Zrezanie podlahových pásikov