Cementový poter Topcem Pronto C25 vyzrieva rýchlejšie

Realizácia cementového poteru Topcem Pronto

Cementový poter Topcem Pronto C25 je určený na zhotovenie podkladovej vrstvy pred inštaláciou keramickej dlažby, prírodného kameňa, pružných podlahových krytín v interiéri a exteriéri. Vďaka vysokému súčiniteľu tepelnej vodivosti λ=2,0 W/mK je vhodný aj pre zhotovenie vykurovaných poterov s rýchlym časom vyschnutia.

Topcem Pronto C25 sa vyznačuje rovnakým časom spracovania ako tradičné cementové potery, ale vyzrieva podstatne rýchlejšie, a to aj vo vlhkých prevádzkových priestoroch, či na balkónoch a terasách.

Potery zhotovené s Topcem Pronto C25 sú pochôdzne po 24 hodinách. Keramickú dlažbu na ne možno lepiť po 48 hodinách a dlažbu z prírodného kameňa po 4 dňoch. Pružné, podlahové krytiny (guma, PVC, linoleum a pod.) možno inštalovať po 7 dňoch.

Topcem Pronto C25, balenie 25kg

Materiál je tiež vhodný na zhotovenie vykurovaných poterov bez potreby pridania plastifikačných prísad, ako aj na opravy poterov a miest, kde sa vyžaduje veľmi rýchle obnovenie prevádzky.

Vďaka svojej konzistencii, rýchlemu nárastu pevnosti, vysokej konečnej pevnosti a krátkej dobe schnutia sa odporúčaaj na výplň betónových prvkov používaných na stavbu plotov, prvkov záhradnej architektúry atď.

Topcem Pronto C25 ponúka optimálne riešenie tam, kde je problematické zásobovanie štrkopieskom dobrej kvality a vhodnej granulometrie. Výhodou je rýchla príprava poteru zmiešaním s vodou. Výrazne sa tým skracuje čas prípravy zmesi. Zároveň sa minimalizujú chyby spojené s nesprávnym pridaním množstva spojiva alebo nevhodným výberom kameniva. Aplikácia je možná ručne alebo strojovo.

www.mapei.sk

KategóriePodlaha