Partneri sekcie:

Veľký prehľad lepidiel so zvýšenou priľnavosťou

image 95514 25 v2

Lepidlá so zvýšenou priľnavosťou a zníženým sklzom sú vhodné aj na podklady vystavené intenzívnej prevádzke, problematické podklady, ktoré sú po vytvrdnutí lepidla vystavené deformáciám a nepriaznivým prevádzkovým podmienkam, ako sú napríklad mechanické a tepelné prevádzkové zaťaženie či trvalé pôsobenie vody.

Požiadavky na hodnotenie a klasifikáciu mált a lepidiel na obklady a dlažby stanovuje STN EN 12004+A1: 2012: Malty a lepidlá na obkladové prvky. Požiadavky, hodnotenie zhody, klasifikácia a navrhovanie (Konsolidovaný text). V súlade s uvedenou normou majú cementové (C), zlepšené (2) lepidlá so zníženým sklzom (T) a predĺženým časom zavädnutia (E) označenie C2TE. Lepidlá so zvýšenou priľnavosťou a zníženým sklzom sú vhodné na lepenie obkladov a dlažby z keramiky (terakota, klinkery, kamenina, mozaiky a pod.), prírodného kameňa, betónu a cementových konglomerátov v interiéri a exteriéri.

Môžu sa použiť na lepenie malých, stredných a veľkých formátov obkladov a dlažieb na zvislé aj vodorovné plochy. Pred ich aplikáciou je potrebné z podkladu odstrániť nesúdržné časti, prach a substancie, ktoré by mohli ovplyvniť prídržnosť obkladu. Nasiakavé podklady, ako sú pórobetón, sadrokartón a pod., sa odporúča ošetriť vhodným penetračným náterom. Anhy­drit, podklady zo sadry a pevné maliar­ske nátery sa odporúča prebrúsiť brús­nym papierom, odstrániť prach a natrieť penetračným náterom. V prípade klade­nia dlažby či obkladu na už existujúcu dlažbu a obklad sa odporúča existujúce prvky očistiť, odmastiť a natrieť špeciál­nym penetračným náterom.

Prehľad lepidiel so zvýšenou priľnavosťou:

Ceresit CM 12 Plus Premium PRO

Vlastnosti a použitie
Flexibilné lepidlo so zvýšenou priľnavosťou obohatené o technológiu Fibre Force určené na lepenie nenasiakavej (gresovej) dlažby, obkladov a dlažieb, dosiek z betónu a prírodného kameňa nenáchylného na prefarbenie v interiéri a exteriéri. Môže sa použiť v oblastiach zaťažených pôsobením vlhkosti a na podlahové vykurovanie. Vhodné podklady: betón (starší viac ako tri mesiace), cementové potery, cementové aj vápenno-cementové omietky (staršie ako 28 dní), sadrovláknité dosky a sadrokartón (hr. ≥ 12,5 mm), hydroizolácie a tesniace malty. Vhodné na použitie aj na kritických podkladoch, ako sú existujúce keramické obklady a dlažby, pevné maliarske nátery, sadrové podklady, anhydrit a pórobetón.

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Spotreba
Približne 1,4 až 3,6 kg/m2 (v závislosti od veľkosti obkladu)

Orientačná cena
Papierové vrece, 25 kg – od 8,50 € (v závislosti od predajcu)

Výrobca
Henkel

Lepidlo FLEX KLASIK + 085

Vlastnosti a použitie
Flexibilné cementové lepidlo C2TE na lepenie keramických obkladových prvkov vrátane materiálov s extrémne nízkou nasiakavosťou, napr. vysokospekaných dlaždíc. Vhodné na aplikáciu vo vnútor­nom aj vonkajšom prostredí na bežné aj problematické povrchy. Vhodné podkla­dy: podklady, pri ktorých dochádza k roz­merovým zmenám v dôsledku veľkého tepelného pnutia (napr. pri vykurovaných keramických podlahách alebo na oslne­ných terasách), staré obklady a dlažby, betónové prefabrikáty, liaty železobetón, sadrokartón, drevotrieskové, cemento­trieskové dosky a pod. (plochy je potrebné vopred ošetriť spojovacím mostíkom). Jednoduché spracovanie, znížený sklz, predĺžený čas zavädnutia, vysoká stálosť a pevnosť, mrazuvzdornosť a flexibilita.

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Spotreba
Približne 1,5 až 6 kg/m2 (v závislosti od veľkosti obkladu)

Orientačná cena
Papierové vrece, 25 kg – od 9,10 €, odporúčaná cena – 10,92 €

Výrobca
Cemix

ST line W 200

Vlastnosti a použitie
Flexibilné mrazuvzdorné cementové lepidlo so zníženým sklzom na lepenie vnútorných a vonkajších keramických, mozaikových, prírodných obkladových prvkov a prvkov z umelého kameňa. Vhodné na lepenie v interiéri aj exteriéri. Vhodné podklady: minerálne podkladové vrstvy so zabudovaným vykurovaním, terasy, balkóny a omietky, keramické steny a podlahy v mokrých, vlhkých a chladiacich priestoroch, keramické kameninové, sklenené obklady a obklady z umelého kameňa, penovo-silikátové dosky alebo nosné dosky, tvrdé, staré povrchy z plastov a podlahy s väčším zaťažením. Neodporúča sa použiť na kovy.

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Spotreba
Približne 4 kg/m2

Orientačná cena
Papierové vrece, 25 kg – 7,27 €

Predajca
STAVMAT STAVEBNINY

Adesilex P9

Vlastnosti a použitie
Cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženým časom zavädnutia C2TE. Vhodné na kladenie keramických obkladov a dlažby (jeden- a dvakrát vypaľovaných, spekaných, tzv. klinkera, terakoty atď.), kameňa a mozaiky na podlahy, steny a stropy v interiéri a exteriéri. Vhodné podklady: cementové potery a vykurované podlahy, cementové omietky, steny z pórobetónových tvárnic v interiéri, sadrové a anhydritové podklady ošetrené základným náterom, sadrokartón, pôvodné podlahy (keramika, mramor a pod.), podlahy a steny ošetrené izoláciou proti vlhkosti a vode a podlahy vystavené vysokej záťaži. Vhodné aj na lepenie obkladových prvkov menšieho formátu v plaveckých bazénoch. Nízka viskozita, vysoká tixotropia, predĺžený čas zavädnutia, vysoká priľnavosť a schopnosť vytvrdzovať bez zmrašťovania.

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Spotreba
Približne 2 až 5 kg/m2 (v závislosti od veľkosti obkladu a dlažby)

Orientačná cena
Papierové vrece, 25 kg – 14,275 €

Výrobca
Mapei

webercol flex

Vlastnosti a použitie
Flexibilná mrazuvzdorná lepiaca malta na obklady a dlažby (keramické, kameninové, sklené, z umelého kameňa) triedy C2TE, použiteľná do 6 mm hrúbky lepiacej vrstvy v interiéri aj exteriéri. Vhodné podklady: minerálne podkladové vrstvy so zabudovaným vykurovaním, balkónové dosky, omietky, keramické steny a podlahy v mokrých, vlhkých a chladiacich priestoroch, penovo-silikátové dosky alebo nosné dosky, tvrdé a staré povrchy z plastov, existujúca dlažba. Vhodný materiál v prípade potreby lepenia keramických obkladov a dlažieb so zníženou nasiakavosťou (nižšou ako 3 %).

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Spotreba
Približne 1,3 kg/m2 (na 1 mm hrúbky)

Orientačná cena
Papierové vrece, 25 kg – 12 €

Výrobca
Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., divízia Weber – Terranova

FX lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ FX C2TE

Vlastnosti a použitie
Cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženým časom zavädnutia na lepenie obkladov a dlažby (keramické, z prírodného kameňa, umelý kameň, jemnozrnná keramika) triedy C2TE. Vhodné podklady: omietka, betón, pórobetón, neomietnuté murivo, potery s podlahovým vykurovaním, existujúca dlažba, hydroizolačné nátery. Lepidlo je odolné proti mrazu a vode, s vysokou pevnosťou v tlaku a ťahu. Vyznačuje sa vysokou priľnavosťou. Vhodné na lepenie v interiéri a exteriéri.

Balenie
Papierové vrece, 7 a 25 kg

Spotreba
Približne 2,5 kg/m2 (pri hrúbke 3 mm – obklad), 4 kg/m2 (pri hrúbke 6 mm – obklad)

Orientačná cena
Papierové vrece, 25 kg – 13,50 €

Výrobca
Den Braven

 

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archív firiem, BASF

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2017.