Partneri sekcie:

Kladenie mramorovej dlažby

image 95349 25 v1

Mramor má iné vlastnosti ako bežná keramická dlažba a tomu treba prispôsobiť aj výber vhodného lepidla. Odporúča sa použiť špeciálny typ flexibilného lepidla v bielej farbe, ktorý je určený na lepenie dlažby z prírodného a umelého bieleho kameňa a mramoru, pretože zabraňuje tvorbe „sivého“ zakalenia povrchu a nezhoršuje vzhľad a jas použitých prvkov.

Takýto typ lepidla je vďaka týmto vlastnostiam vhodný napríklad aj na lepe­nie priehľadných obkladov a ozdobných prvkov zo skla či sklokeramiky alebo sklených tvárnic. Podobne treba pristu­povať aj k výberu škárovacej malty. Odpo­rúča sa použiť vysokoflexibilnú stálofa­rebnú maltu odolnú proti plesniam alebo maltu, ktorá vytvára perleťový efekt.

Zásady správneho lepenia

Dlažba z prírodného kameňa sa nesmie nikdy lepiť na terče. Pri lepení spekanej dlažby, mramoru, prírodného kameňa v exteriéri na veľmi namáhané plochy sa lepidlo nanáša systémom „buttering-floating“, čiže zároveň na podklad aj dlažbu. Pod dlažbou tak nevznikajú voľné vzduchové bubliny. Čas, počas ktorého možno obkladové prvky klásť do aplikovanej vrstvy lepidla, môže byť premenlivý v závislosti od okolitých podmienok pri kladení dlažby a od typu podkladu. Predovšetkým počas extrémneho sucha a tepla môže lepidlo veľmi rýchlo vyschnúť. Pred položením obkladového prvku sa odporúča preveriť, či lepidlo nevytvorilo na povrchu nelepivý povlak, a to dotykom prsta. Ak sa na povrchu už nelepivý povrch vytvoril, je potrebné ho zoškrabnúť a znovu naniesť čerstvú vrstvu lepidla.

Škárovanie

Uložený obklad možno škárovať najskôr po 24 h, dlažbu po 48 h. Úplne zaťažiteľné sú po siedmich dňoch. Pri lepení spekanej dlažby na nenasiakavé podklady sa čas vytvrdnutia lepidla výrazne predlžuje a škárovanie je možné až po jeho dôkladnom vytvrdnutí. Na väčších vonkajších alebo vykurovaných plochách treba vytvoriť dilatačné škáry. Rovnako aj v mieste spojov alebo rohovej škáry (napr. medzi stenou a podlahou, obkladačkami a dvernou zárubňou, obkladačkami a drevom alebo kovom).

01 | Zamiešanie lepidla
Suchá zmes lepidla sa vysype do čistej nádoby a zmieša sa s vodou (6,5 l/25 kg balenie) elektrickým miešadlom, nechá sa 5 až 10 min odležať a ešte raz sa krátko premieša. Pripravené lepidlo sa nanesie na celú plochu hladkou stranou hladidla v potrebnej hrúbke.

02 | Zubová strana hladidla
Nanesená vrstva lepidla sa potom prejde zubovou stranou hladidla, pričom sa zuby dotýkajú podkladu. Veľkosť zubov sa volí v závislosti od typu a reliéfu dlažby.

03 | Lepidlo na dlažbu
Lepidlo sa nanesie hladkou stranou oceľového hladidla aj na rubovú stranu dlažby. Dlažba sa lepí metódou „buttering-floating“. Zabráni sa tým vzniku vzduchových bublín pod dlažbou.

04 | Kladenie dlažby
Pomocou vákuovacích prísaviek sa dlažba položí do čerstvo nanesenej vrstvy lepidla. Pred jej položením je potrebné dotykom prsta zistiť, či sa na vrstve lepidla nevytvoril nelepivý povlak.

05 | Korekcia polohy
Polohu dlažby možno po položení korigovať, a to počas tzv. otvoreného času lepidla, čo je približne 20 min.

06 | Škárovanie dlažby
Po 48 až 72 h od položenia sa dlažba vyškáruje škárovacou maltou s dekoratívnym alebo perleťovým efektom, ktorá sa rozmieša elektrickým miešadlom s vodou, kým vznikne homogénna zmes bez hrudiek. Nechá sa 5 min odležať a krátko sa premieša. Nanáša sa gumenou stierkou v diagonálnom smere na škáry.

07 | Finálne čistenie
Škárovacia malta sa nechá v škárach 10 až 20 min zaschnúť. Potom sa povrch opatrne vyčistí vlhkou hubkou tak, aby sa malta zo škár nevymývala. Po úplnom zaschnutí škárovacej malty (približne 24 h) sa dlažba utrie suchou handričkou.

Info o materiáli:

» Suché mrazuvzdorné flexibilné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženým časom zavädnutia, vhodné na použitie v interiéri a exteriéri

Čo budete potrebovať:

Flexibilné lepidlo
Knauf FLEXKLEBER
spotreba: približne 2 kg/m2 (pri použití zubového hladidla so zubom 6 mm), papierové vrece 5 a 25 kg, 25 kg 10 €

Penetračný náter
Knauf Tiefengrund
spotreba: približne 70 až 100 ml/m2, plastová nádoba 1, 5 a 15 l, 5 l 11,70 €

Škárovacia malta s dekoratívnym efektom
Knauf Fugenbunt
spotreba: približne 0,6 až 1,6 kg/m2 (v závislosti od veľkosti dlažby alebo obkladu), papierové vrece 2, 5 a 10 kg, 5 kg (biela) 4,30 €

alebo

Škárovacia malta s perleťovým efektom
Knauf Marmor & Granit-Fuge
spotreba: približne 0,17 až 0,9 kg/m(v závislosti od veľkosti dlažby alebo obkladu), papierové vrece, 5 kg (biela) 8,80 €

Náradie a pomôcky
nízkootáčkové elektrické miešadlo
zubové oceľové hladidlo
gumená stierka
vedro
vákuovacie prísavky na dlažbu
stierka, tzv. špachtľa
ochranné rukavice
hubka
handrička

Tip

Vlhčenie škárovacej malty v škárach
Na dokonalé vytvrdnutie a priľnutie škárovacej malty na bočnú stranu dlažby v škáre sa odporúča v priebehu prvých 2 až 3 h po škárovaní (predovšetkým v teplom a suchom prostredí) tuhnúcu maltu v škárach opatrne (napr. rozprašovačom) zvlhčiť vodou.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Knauf
FOTO: Knauf

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2017.