Partneri sekcie:

Komín má svoje miesto aj v pasívnom dome

Komín má svoje miesto aj v pasívnom dome

Téma pasívnych domov v súčasnosti rezonuje u laickej i odbornej verejnosti čoraz viac a postupne sa dostáva do širšieho povedomia. Avšak nedostatočná informovanosť vyvoláva strach, že stavbou pasívneho domu možno prísť o komfort, tepelnú pohodu či možnosť plápolajúceho ohňa v kozube. Vhodný projekt pasívneho domu však dokáže tieto obavy vyvrátiť. Návrh kozuba a komína v pasívnom dome prinesie užívateľovi energetickú nezávislosť. Okrem neopakovateľnej atmosféry spojenej s plápolajúcim ohňom získa užívateľ možnosť prikurovania v čase výpadku elektrickej energie či ohrevu úžitkovej vody.

Počet projektov pasívnych domov v súčasnosti narastá, čo je dôkazom toho, že bývať ekologicky sa oplatí nielen z hľadiska nižších nákladov na spotrebu energie, ale aj šetrenia životného prostredia.

Pri návrhoch energeticky pasívnych domov sa však objavujú skeptické názory, že vďaka fádnej architektúre dokáže pasívny dom do konceptu okolitého prostredia zapadnúť len zriedkavo. Ide o mýtus, pretože aj pasívne domy možno naprojektovať tak, aby boli esteticky zaujímavou a zároveň komfortnou stavbou. Pasívne domy totiž nevyhovujú len ekologickým či energetickým nadšencom.

Komínové systémy vyhovujú požiadavkám pasívnych domov
Hlavnou vlastnosťou pasívnych domov je ich tesnosť voči exteriéru. Z toho dôvodu musia prísne požiadavky na tesnosť spĺňať všetky prvky stavby, ktoré tvoria hranicu medzi vonkajším a vnútorným prostredím.

Mnohí projektanti sa však obávajú úniku tepla cez komín či prekurovania príbytku. Z toho dôvodu sa často vzdajú možnosti návrhu kozuba v pasívnom dome, a tým pripravia užívateľa o komfortné bývanie.

Dôležité je navrhnúť vhodný komín. Do pasívnych domov je nevhodný klasický trojvrstvový komín. Predstavuje netesnú konštrukciu, na ktorú možno pripojiť len spotrebiče závislé na vzduchu v miestnosti. Aby bol komín vhodným riešením pre pasívny dom, musí byť ako celok maximálne tesný, aby sálal len minimálne množstvo tepla. Skladba takéhoto komínového systému totiž eliminuje tepelné mosty.

Vhodnou voľbou sú komíny Schiedel
Ideálnym riešením komína pasívneho domu je komínový systém ABSOLUT bez zadného odvetrania, ktoré pri správnom vyhotovení vyhovujú požiadavkám na tesnosť a spĺňajú podmienky Blower Door testu.

Blower Door testom sa lokalizujú netesné miesta v akejkoľvek stavebnej konštrukcii a stanovuje sa celková intenzita výmeny vzduchu n50 cez konštrukciu pri tlakovom rozdiele 50 Pa. V pasívnych domoch by sa pri tlaku 50 Pa mal objem vzduchu v testovacom priestore vymeniť najviac 0,6 za hodinu. Oproti tomu v bežnom dome sa celkový objem vzduchu vymení 4,5-krát za hodinu.

Komínové systémy Schiedel majú okrem spalinovej cesty aj cestu na prívod spaľovacieho vzduchu priamo do spotrebiča. Komínový systém tak dokáže priviesť vzduch na horenie v spaľovacej komore telesom komína, a preto nedochádza k energetickým stratám. Prieduch, ktorým sa privádza vzduch do kozuba však musí byť tepelne izolovaný, aby sa zabránilo ochladzovaniu interiéru. Okrem toho nesmie mať kozub mechanickú, ale elektronickú klapku, ktorá reguluje optimálny prívod vzduchu do krbu.

Absolútny komfort s komínom Schiedel ABSOLUT
Vzhľadom k svojej konštrukcii a vlastnostiam je Schiedel ABSOLUT riešením, ktoré búra všetky negatívne predstavy o komíne v pasívnych domoch. Na komínový systém Schiedel ABSOLUT totiž možno pripojiť spotrebič s uzavretou spaľovacou komorou. Komínový systém disponuje spalinovou cestou i cestou na prívod vzduchu na spaľovanie a zároveň spĺňa náročné požiadavky na tesnosť.

Pri zakomponovaní kozuba a komínového systému do pasívneho domu získa užívateľ možnosť kúrenia drevom, ale aj ohrevu teplej úžitkovej vody. Komínový systém Schiedel ABSOLUT je synonymom pre záruku pohodlného, ekonomického, ekologického, ale predovšetkým komfortného bývania, a to predovšetkým v pasívnych domoch.


Viac informácií získate na www.schiedel.sk.

Foto: Schiedel

KategórieKomínyZnačky