Partner sekcie:
  • Stavmat

8 typov zaujímavej strechy

image 67061 25 v1

Hoci Le Corbusier hovoril o streche ako o piatej fasáde domu, nie vždy je to len fasáda. Strecha má viac nárokov. Mala by byť estetická vo výzore, šetrná k peňaženkám majiteľov, praktická pri ukladaní, efektívna v úspore energií a podľa možností ekologická vo vzťahu k okoliu. Prinášame niekoľko zaujímavých riešení strechy na rôznych typologických druhoch architektúry, ktoré tieto nároky spĺňajú.

Zelené strechy nie sú v zahraničí ojedinelé. S ich realizáciou má bohaté skúsenosti aj Icopal, ktorý ich už inštaloval viac ako 35 mil. štvorcových metrov, napríklad v Poľsku, vo Francúzsku (na fotografii je výrobná hala z Francúzska) či v Škandinávii. Získané poznatky chce teraz prostredníctvom nového systému Zelená strecha Icopal preniesť aj na Slovensko. Tento systém predchádza celoplošnému úbytku zelene v mestách. Extenzívne zelené strechy prispievajú k zdravej klíme, zadržujú zrážkovú vodu a redukujú šírenie hluku. Navyše zvyšujú protipožiarnu ochranu budov, filtrujú škodliviny v ovzduší a chránia povlakovú krytinu pred výkyvmi teploty a UV žiarením. Zelená časť v systéme Zelená strecha Icopal je tvorená predpestovanou vegetačnou rohožou, ktorá je v okamihu dodania na miesto určenia na 70 až 100 % pokrytá zeleňou.

Zelené strechy nie sú v zahraničí ojedinelé. S ich realizáciou má bohaté skúsenosti aj Icopal, ktorý ich už inštaloval viac ako 35 mil. štvorcových metrov, napríklad v Poľsku, vo Francúzsku (na fotografii je výrobná hala z Francúzska) či v Škandinávii. Získané poznatky chce teraz prostredníctvom nového systému Zelená strecha Icopal preniesť aj na Slovensko. Tento systém predchádza celoplošnému úbytku zelene v mestách. Extenzívne zelené strechy prispievajú k zdravej klíme, zadržujú zrážkovú vodu a redukujú šírenie hluku. Navyše zvyšujú protipožiarnu ochranu budov, filtrujú škodliviny v ovzduší a chránia povlakovú krytinu pred výkyvmi teploty a UV žiarením. Zelená časť v systéme Zelená strecha Icopal je tvorená predpestovanou vegetačnou rohožou, ktorá je v okamihu dodania na miesto určenia na 70 až 100 % pokrytá zeleňou.

Zelená strecha sa doteraz vyznačovala zvýšenými nákladmi na návrh a realizáciu, zvýšenou statickou záťažou na nosnú konštrukciu, ale aj intenzívnou a drahou údržbou. Komplexný systém Zelená strecha Icopal nezaťažuje strešnú konštrukciu, pretože neobsahuje žiadny strešný substrát. Váha celej skladby je 4-krát menšia, celková hmotnosť systému zelenej strechy je iba 55 kg/m2. Nevyžaduje si preto navrhovanie staticky náročných konštrukcií. Okrem toho, že je systém ľahký, strecha je takmer bezúdržbová. Stačí na ňu raz za rok aplikovať vhodné hnojivá a jednorazovo skontrolovať a vyčistiť strešné odtoky. Vyznačuje sa tiež maximálnou bezpečnosťou, ktorá sa v systéme docielila dvojvrstvovou hydroizoláciou. Na fotografii je administratívna budova Xeroflor v Poľsku.

Zelená strecha sa doteraz vyznačovala zvýšenými nákladmi na návrh a realizáciu, zvýšenou statickou záťažou na nosnú konštrukciu, ale aj intenzívnou a drahou údržbou. Komplexný systém Zelená strecha Icopal nezaťažuje strešnú konštrukciu, pretože neobsahuje žiadny strešný substrát. Váha celej skladby je 4-krát menšia, celková hmotnosť systému zelenej strechy je iba 55 kg/m2. Nevyžaduje si preto navrhovanie staticky náročných konštrukcií. Okrem toho, že je systém ľahký, strecha je takmer bezúdržbová. Stačí na ňu raz za rok aplikovať vhodné hnojivá a jednorazovo skontrolovať a vyčistiť strešné odtoky. Vyznačuje sa tiež maximálnou bezpečnosťou, ktorá sa v systéme docielila dvojvrstvovou hydroizoláciou. Na fotografii je administratívna budova Xeroflor v Poľsku.

Zelenú strechu Icopal možno aplikovať na plochú, ale aj šikmú strechu so sklonom do 35°. Pri vyšších sklonoch striech je však nutné dostatočne zabezpečiť vegetačnú vrstvu, aby nedošlo k jej zosuvu. Dôležitou zložkou systému takejto strechy je retenčno-drenážna časť tvorená z rohoží ICODREN 10 Speed Drainage®SBS (nevyhnutná iba na ploché strechy) a systému netkanej geotextílie Icomat 140. Táto vrstva zabezpečuje trojnásobne dlhší čas vysychania ako substrát, čo poskytne rastlinám dostatok vlahy na dlhší čas. V prípade použitia na plochých strechách sa vrstva Icomat 140 skladá zo sústavy 7 vrstiev geotextílie, pri šikmých strechách z 10 vrstiev. Vrstva Icomat 140 má vysoký obsah prírodných zložiek, ideálne sa znáša so zelenou časťou a poskytuje vhodné podmienky na zakorenenie rastlinstva. Na fotografii je administratívna budova Combs La Ville vo Francúzsku.

Zelenú strechu Icopal možno aplikovať na plochú, ale aj šikmú strechu so sklonom do 35°. Pri vyšších sklonoch striech je však nutné dostatočne zabezpečiť vegetačnú vrstvu, aby nedošlo k jej zosuvu. Dôležitou zložkou systému takejto strechy je retenčno-drenážna časť tvorená z rohoží ICODREN 10 Speed Drainage®SBS (nevyhnutná iba na ploché strechy) a systému netkanej geotextílie Icomat 140. Táto vrstva zabezpečuje trojnásobne dlhší čas vysychania ako substrát, čo poskytne rastlinám dostatok vlahy na dlhší čas. V prípade použitia na plochých strechách sa vrstva Icomat 140 skladá zo sústavy 7 vrstiev geotextílie, pri šikmých strechách z 10 vrstiev. Vrstva Icomat 140 má vysoký obsah prírodných zložiek, ideálne sa znáša so zelenou časťou a poskytuje vhodné podmienky na zakorenenie rastlinstva. Na fotografii je administratívna budova Combs La Ville vo Francúzsku.

Evanjelický kostol v Dolných Salibách z druhej polovice 19. storočia má niekoľko aspektov, ktorým museli majitelia pri výbere krytiny čeliť. Váha krytiny musela byť zvolená tak, aby vyhovovala únosnosti krovu. Povrch plechovej strešnej krytiny Lindab je celkom hladký, nehrozí teda usadzovanie nečistôt a tvorba machu a lišajníkov, ktoré sa vo veľkej miere usadzovali na pôvodnom eternite z okolitých stromov. Keďže ide o kostol, celkový vzhľad stavby musel zapadať do konceptu a charakteru objektu. Strešná krytina Lindab Profil, ktorá bola na stavbu použitá, spĺňa všetky parametre a je vhodným riešením do daných podmienok. Vďaka širokej farebnej škále nebol problém zladiť farbu rekonštruovanej časti s farbou a tvarom ďalších častí stavby. Rekonštrukcia sa týkala vežičiek a zvonice.

Evanjelický kostol v Dolných Salibách z druhej polovice 19. storočia má niekoľko aspektov, ktorým museli majitelia pri výbere krytiny čeliť.  Váha krytiny musela byť zvolená tak, aby vyhovovala únosnosti krovu. Povrch plechovej strešnej krytiny Lindab je celkom hladký, nehrozí teda usadzovanie nečistôt a tvorba machu a lišajníkov, ktoré sa vo veľkej miere usadzovali na pôvodnom eternite z okolitých stromov. Keďže ide o kostol, celkový vzhľad stavby musel  zapadať do konceptu a charakteru objektu. Strešná krytina Lindab Profil, ktorá bola na stavbu použitá, spĺňa všetky parametre a je vhodným riešením do daných podmienok. Vďaka širokej farebnej škále nebol problém zladiť farbu rekonštruovanej časti s farbou a tvarom ďalších častí stavby. Rekonštrukcia sa týkala vežičiek a zvonice.

Stavba využíva netradičné spojenie kvalitných a spoľahlivých materiálov Lindab. Trapézové profily na fasádu objektu ponúkajú rýchle, ekonomické a estetické riešenie. Častým dôvodom ich použitia je práve tento priaznivý pomer medzi výkonom a cenou. Lakované plechy Lindab sa vyrábajú už s povrchovou úpravou. Tvarovanie plechu prebieha s naneseným polyesterovým lakom. To potvrdzuje pružnosť a všeobecne priaznivé vlastnosti tejto technológie. Vďaka tomu nie je potrebné plechy natierať alebo udržiavať. Strechu objektu tvorí krytina Lindab SRP Click, pri ktorej ide o jednoduchú montáž formou zakliknutia lamiel. Ich výhodou je minimum ručnej práce, čo predstavuje i vylúčenie rizika poškodenia. Na zaistenie ochrany pred zosúvajúcim sa snehom boli na strechu doplnené i snehové zábrany.

Stavba využíva netradičné spojenie kvalitných a spoľahlivých materiálov Lindab. Trapézové profily na fasádu objektu ponúkajú rýchle, ekonomické a estetické riešenie.  Častým dôvodom ich použitia je práve tento priaznivý pomer medzi výkonom a cenou. Lakované plechy Lindab sa vyrábajú už s povrchovou úpravou. Tvarovanie plechu prebieha s naneseným polyesterovým lakom. To potvrdzuje pružnosť a všeobecne priaznivé vlastnosti tejto technológie. Vďaka tomu nie je potrebné plechy natierať alebo udržiavať. Strechu objektu tvorí krytina Lindab SRP Click, pri ktorej ide o jednoduchú montáž formou zakliknutia lamiel. Ich výhodou je minimum ručnej práce, čo predstavuje i vylúčenie rizika poškodenia. Na zaistenie ochrany pred zosúvajúcim sa snehom boli na strechu doplnené i snehové zábrany.

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
Foto: ICOPAL, EBM, LINDAB

Článok bol zverejnený v časopise ASB.

Komentáre