Partner sekcie:
 • Stavmat
 • Vaillant
 • KM BETA

Staviame schody v záhrade

image 85043 25 v1

Na vybudovanie schodiska v záhrade, ktorá je umiestnená vo svahovitom teréne, možno použiť napríklad betónové platne v kombinácii s bočnými dielcami. Do svahu sa vykope schodisko podľa plánovaných rozmerov. Z drevených lát sa vytvorí debnenie podľa veľkosti schodu. Na dno sa nasype štrková vrstva s hrúbkou 100 až 150 mm.

Do pripraveného debnenia sa vložia podstupnicové dielce a vleje sa betón C16/20, pričom je potrebné dodržiavať predpísaný spád podkladového betónu približne 2 %. V prípade požiadavky na osvetlenie schodov sa do debnenia pred vyliatím betónu položí elektrický kábel v ochrannej rúre. Debnenie sa vyplní betónom, ktorý sa uhladí v predpísanom spáde. Rovnako sa postupuje aj pri betonáži ďalších stupňov. Po vytvrdnutí betónu sa na skúšku poukladajú bočné dielce a vodováhou sa prekontroluje rovina. Postupne sa týmto spôsobom vyskladajú bočné dielce aj na ostatných schodoch.

Na nástupnú plochu sa potom nasucho poukladajú betónové platne. Ak výška bočných dielcov nezodpovedá výške schodu, musia sa bočné steny oporného múra schodov dobetónovať na úroveň nasledujúceho radu oporného múru. Rozmery sa musia presne vypočítať na mieru daným podmienkam. Nasleduje nalepenie bočných dielcov na seba lepiacou maltou. Suchá zmes malty sa zmieša s vodou nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min.) na homogénnu kašu bez hrudiek. Zmes sa nechá 5 minút odležať a opätovne sa premieša. Svah sa oddelí od schodov tzv. nopovou (kupolkovou) fóliou s výstupkami smerom k betónovým tvarovkám.

Bočné dielce sa prilepia na seba lepiacou maltou, ktorá sa nanesie hladidlom tak, aby sa pokryla celá horná plocha tvaroviek. Každý diel sa jemne poklepe gumeným kladivom, aby sa vytvorila rovina. Rovinnosť povrchu sa neustále kontroluje vodováhou. Po nalepení bočných tvaroviek sa nalepia betónové platne (nástupnice). Na pripravený betónový podklad sa nanesie antikorovým hladidlom malta, ktorá sa rozhrnie zubovým hladidlom so stredne veľkým zubom (veľkosť zuba 10 až 12 mm). Rovnakým spôsobom sa nanesie lepiaca malta na spodnú stranu betónovej platne, ktorá sa pritlačí na maltové lôžko na podkladovej vrstve. Každá platňa sa poklepe gumeným kladivom. Po nalepení platní nasleduje ich škárovanie.

01 | Výkop do svahu
Do svahu sa podľa plánovaných rozmerov vykope schodisko. Z drevených lát sa vytvorí debnenie podľa veľkosti schodu. Na dno sa nasype štrková vrstva s hrúbkou 100 až 150 mm.

02 | Betonáž prvého stupňa
Do pripraveného debnenia sa vložia podstupnicové dielce a vleje sa betón C16/20, pričom je potrebné dodržiavať predpísaný spád podkladového betónu približne 2 %.

03 | Svetelný zdroj
V prípade požiadavky na osvetlenie schodov sa do debnenia ešte pred vyliatím betónu položí elektrický kábel v ochrannej rúre podľa požadovaného umiestnenia svetelného zdroja.

04 | Betonáž ďalších stupňov
Následne sa debnenie vyplní betónom, ktorý sa uhladí v predpísanom spáde. Rovnako sa postupuje aj pri betonáži ďalších stupňov.

05 | Skúška bočných dielcov
Po vytvrdnutí betónu sa na skúšku poukladajú bočné dielce a vodováhou sa prekontroluje rovina.

06 | Uloženie platní nasucho
Týmto spôsobom sa vyskladajú bočné dielce aj na ostatných schodoch. Na nástupnú plochu sa potom nasucho poukladajú betónové platne.

07 | Dobetonávka oporného múru
Ak výška bočných dielcov nezodpovedá výške schodu, musia sa bočné steny oporného múru schodov dobetónovať na úroveň nasledujúceho radu oporného múru.

08 | Rovinnosť dielcov
Každé schody sú iné a vyžadujú iné rozmery, ktoré sa musia presne vypočítať na mieru daným podmienkam. Nasucho poukladané bočné dielce a nástupné platne musia byť v rovine, ktorá sa prekontroluje vodováhou.

09 | Lepiaca malta
Suchá zmes malty sa zmieša s vodou nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min.) na homogénnu kašu bez hrudiek. Zmes sa nechá 5 minút odležať a opätovne sa premieša.

10 | Lepenie bočných dielcov
Svah sa od schodov oddelí tzv. nopovou (kupolkovou) fóliou s výstupkami smerom k betónovým tvarovkám. Bočné dielce sa prilepia na seba lepiacou maltou, ktorá sa nanesie hladkou stranou zubového hladidla tak, aby sa pokryla celá horná plocha tvaroviek.

11 | Korekcia polohy bočnej tvarovky
Každý bočný diel sa jemne poklepe gumeným kladivom, aby sa vytvorila rovina.

12 | Kontrola rovinnosti
Rovinnosť nalepených bočných dielcov sa neustále kontroluje vodováhou.

13 | Malta na schodiskový stupeň
Na pripravený betónový podklad sa nanesie antikorovým hladidlom malta, ktorá sa rozhrnie zubovým hladidlom so stredne veľkým zubom (veľkosť zuba 10 až 12 mm).

14 | Nalepenie nástupníc
Rovnakým spôsobom sa lepiaca malta nanesie na spodnú stranu betónovej platne, ktorá sa pritlačí na maltové lôžko na podkladovej vrstve.

15 | Korekcia polohy platní
Každá platňa sa poklepe gumeným kladivom.

16 | Škárovacia malta
Obsah vreca sa zmieša s vodou (25 kg vrece/5,5 až 6 l vody) nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min.) alebo miešačkou s núteným obehom na konzistenciu vhodnú na spracovanie liatím. Malta nesmie obsahovať hrudky. Následne sa naleje do vrecka na škárovanie.

17 | Škárovanie platní
Vrecko sa na druhej strane zaistí spinkou, aby malta hneď nevytekala. Po stvrdnutí lepiacej malty (približne po 24 hodinách) sa pred škárovaním z bočnej strany platní nalepí papierová lepiaca páska, ktorá zabráni vypadávaniu malty. Do škár sa potom postupne vtlačí škárovacia malta.

18 | Očistenie platní
Po miernom zatuhnutí malty sa okraje dlažby očistia špongiovým hladidlom alebo vlhkou handričkou. Nakoniec sa odlepí papierová lepiaca páska.

Info o materiáli:

 • Jednovrstvové platne z prostého betónu odlievané do špeciálnych foriem; povrch a hrany imitujúce profil a štruktúru prirodzene zvetraného pieskovca; farbené v celom priereze, mrazuvzdorné, odolné proti rozmrazovacím látkam, šmyku a pošmyknutiu

Čo budete potrebovať

 • Betónové platne Semmelrock Bradstone Old Town, spotreba: 2,13 ks/bm, rozmer: 460 × 355 × 100 mm, ks    20,16 €
 • Podstupnicový dielec Semmelrock Madoc Z-blok, spotreba: približne 15 ks/m2, rozmer: 585 × 100 × 140 mm, ks    8,28 €
 • Plný blok klinový Semmelrock Mountain Block, rozmer: 295 × 225 × 100 mm, ks    
 • Štiepateľný blok Semmelrock Mountain Block, rozmer: 295 × 225 × 100 mm, ks    
 • Rohový prvok Semmelrock Mountain Block, rozmer: 295 × 225 × 100 mm, ks    
 • Krycia platňa klinová Semmelrock Mountain Block, rozmer: 295 × 225 × 100 mm, ks    
 • Lepiaca malta quick-mix F-DBK, spotreba: od 1,3 kg/m2, papierové vrece, 25 kg    11,99 €
 • Škárovacia malta quick-mix PFN, spotreba: približne od 5,5 kg/m2, papierové vrece, 25 kg    od 16,26 €
 • Drevené laty na debnenie
 • Betón C16/20
 • Kupolková fólia
 • Papierová lepiaca páska
 • Cement
 • Štrkopiesok
 • Náradie a pomôcky: miešačka alebo fúrik na zarobenie betónu, nízkootáčkové elektrické miešadlo (500 ot./min.), murárska naberačka, murárska lyžica, vodováha, gumené kladivo, antikorové hladidlo, zubové hladidlo (veľkosť zuba 10 až 12 mm), plastová nádoba, rýľ, molitanové hladidlo alebo handrička

tip: Škárovanie platní

Škáry sú hlboké až 100 mm, preto sa odporúča maltu zatlačiť škárovacou lyžicou a následne do škár doplniť škárovaciu maltu, ktorá sa zahladí.

Vrecko na ­škárovanie

Škárovacie vrecko s kovovou špičkou Vinnon 0300 na škárovanie dlažby, ks/3,02 € – www.strendpro.sk

Pozor! Čistenie platní

Počas lepenia a škárovania sa musia schodové tvárnice udržiavať čisté a priebežne sa z ich povrchu musí odstraňovať akákoľvek malta a lepidlo.

TEXT: spracované z podkladov Semmelrock
FOTO: Semmelrock