Partneri sekcie:

Debnenie použité na stavbe Púštneho vzdelávacieho centra

debnenie pouzite na stavbe pustneho vzdelavacieho centra

Púštne vzdelávacie centrum v Al Aine v Spojených arabských emirátoch možno označiť za architektonicky mimoriadne náročnú stavbu. Neustále zmeny oblúkov a sklonov stavby vyžadovali 3D plánovanie debnenia. Len tak sa dali vytvoriť špeciálne navrhnuté debniace jednotky.

Púštne vzdelávacie centrum šejka ­Zayeda ponúkne po svojom dokončení jedinečnú zmes múzeí, galérií a prírodovedných expozícií. Prestížny projekt v regióne Al Ain symbolizuje obrat Spojených arabských emirátov smerom k trvalej udržateľnosti a demonštruje skutočnosť, že krajina kladie veľký dôraz na zachovanie svojej prírody a kultúrneho dedičstva. Pozoruhodné je dodržiavanie prísnych pravidiel celistvej a ekologickej stavby a prevádzky vzdelávacieho centra. Cieľom staviteľov je získať certifikát arabskej známky kvality pre trvalo udržateľné stavby. Budova je jedinečná svojím tvarom, ktorý kladie vysoké požiadavky na realizáciu, ako aj na systém debnenia a dočasných podperných konštrukcií.

Prevažne systémové prvky
Pri plánovaní riešenia debnenia išlo o prispôsobenie sa celkovému tvaru pomocou rôznych rozmerov prvkov. Žiadny sklon, oblúk ani klenba stavebných konštrukcií sa neopakuje. Pri každej stenovej debniacej jednotke sa tak vytvoril individuálny realizačný plán. Z veľkých rozmerov stavebných konštrukcií vyplývajú aj vysoké zaťaženia na debnenie počas betonáže. Okrem iného sú napríklad prievlaky vysoké až 3 000 mm a steny, ktoré centrálne odvádzajú zaťaženie z rozsiahlych stropov, majú hrúbku až 2 000 mm.

Tieto okrajové podmienky si vyžiadali flexibilné debnenie prispôsobené celkovej geometrii stavby, ako aj pevnosti čerstvého betónu, ktorá bola viac ako 100 kN/m2. Na stavbe sa použilo stenové nosníkové debnenie, v prípade ktorého sa jednotlivé systémové prvky dajú prispôsobiť špecifickým zaťaženiam, prierezom a výškam. Aby sa jednotlivé stenové debniace jednotky aj napriek sklonom a oblúkom navzájom pospájali, museli sa vyvinúť špeciálne spojovacie oceľové prvky.

Ako rýchle a bezpečné riešenie na jednostranné prenesenie zaťaženia slúžia oporné rámy SB. Tie odvádzajú tlak betónu počas betónovania do spodnej časti stavby. V Púštnom vzdelávacom centre sa použili v kombinácii so stenovým nosníkovým debnením v prípade výšky stien do 3,6 m a pri tlaku betónu do 30 kN/m2.

Stropy s najrôznejšími hrúbkami a pôdorysmi sa debnili pomocou stropného nosníkového debnenia. Pre veľkú hrúbku stropov sa použili nosníky GT 24, a to horné aj spodné nosníky. Umožňujú veľké rozpätie pri minimálnom počte prvkov, ktoré treba premiestňovať. Nosníky sa vyznačujú vysokou ohybovou tuhosťou, ktorá zabezpečuje minimálne prehnutie.

Pri malých výškach nesú debnenie stropné stojky PEP. Pre vyššie stropy, najmä strešné a nad výťahovými šachtami, sa nasadili podperné veže PD 8. Sú odskúšané a spĺňajú požiadavky noriem týkajúce sa výšky do 21,3 m a zaťaženia do 62 kN. Podperné jednotky sa dajú predmontovať na zemi a žeriavom zdvihnúť do požadovanej pozície.

Plánovanie v 3D CAD softvéri
Komplexné plánovanie debniacich jednotiek sa realizovalo v 3D CAD softvéri. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadne oblúky ani sklony v Púštnom vzdelávacom centre nie sú rovnaké, to bola nevyhnutnosť. Aj v rohoch budovy sa stretávajú steny s rozdielnymi sklonmi, ktoré splývajú v rohových priestoroch do oblúka. Plánovanie 3D a vizualizácia debnenia sú názorné a zrozumiteľné pre všetkých zúčastnených, čím sa vytvára základ na efektívne zhotovenie stavby. Na účely podpory montáže 3D debniacich jednotiek na stavbe boli súčasťou projektovej dokumentácie aj detailné výkresy v mierke 1 : 5.

Plánovanie debnenia ovplyvňuje konštrukcia a priebeh stavby. Budova centra sa vinie ako tunel dohora, v dôsledku čoho sa zaťaženie koncentruje do malého počtu miest. Veľká časť debnenia musela zostať až do dokončenia týchto častí na svojom mieste v nezmenenom stave. Montáž a demontáž sa vykonali pod dohľadom od prvého až po posledný debniaci prvok – obrovské množstvo debniacich prvkov a podpier, ktoré sa použilo, predstavovalo veľkú výzvu. Pritom sa musela zohľadniť skutočnosť, že zatiaľ čo sa na vrchných poschodiach debnili steny a stropy, v suteréne prebiehali interiérové práce.

Vznikla masívna, no presvetlená stavba s veľkými kosoštvorcovými otvormi na okná a veľmi dobrými betónovými povrchmi.

Architektonicky a technicky inovatívna stavba
Púštne vzdelávacie centrum je venované šejkovi Zayedovi. V komplexe Al Ain Wildlife Park and Resort sa nachádza veľký počet hotelov, prázdninových domov, reštaurácií a nákupných centier. Táto stavba má tvar Möbiovej pásky, ktorá sa harmonicky ohýba v púštnej krajine.

Púštne vzdelávacie centrum v Al Aine predstavuje inovatívny koncept budov s alternatívnym zásobovaním energiou a domácou technikou. Projekt je jedným z prvých na svete, v ktorom je nainštalované rozsiahle solárne chladenie. Aj na zásobovanie elektrickým prúdom sa používa obnoviteľný zdroj energie – časť elektrickej energie sa získava z fotočlánkov. Pomocou energetických simulácií sa dokázalo, že celková spotreba energie tohto centra je oproti porovnateľným budovám o 40 % nižšia. Cieľom týchto opatrení je získať arabskú známku kvality pre trvalo udržateľné stavby – certifikát Estidama. Posudzovanie stavby vychádza z amerického certifikačného systému LEED a má garantovať celistvý a pre životné prostredie šetrný spôsob výstavby a prevádzky budovy.

Dodávateľ debnenia: PERI
Zhotovovateľ: spoločnosť Ed. Züblin AG, Abu Dhabi
Stenové nosníkové debnenie: ­VARIO GT 24
Oporné rámy: SB
Stropné nosníkové debnenie: ­Multiflex
Stropné stojky: PEP
Podperné veže: PD 8

TEXT: Mgr. Kristína Bobríková
FOTO: PERI

Mgr. Kristína Bobríková pracuje ako koordinátorka marketingu spoločnosti PERI, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.

KategórieStavebná technika