Pozvánka na konferenciu Komplexná obnova bytových domov 2018

Pozvánka na konferenciu Komplexná obnova bytových domov 2018

Združenie pre podporu obnovy bytových domov so svojimi partnermi srdečne pozýva priaznivcov, podporovateľov a záujemcov na XII. Medzinárodnú konferenciu KOBD 2018, ktorá sa uskutoční sa v dňoch 21. až 23. 11. 2018 v Grand hoteli Permon. Jej tohtoročný podtitul je „Budovy s takmer nulovou potrebou energie“.

Odborný program konferencie bude rozdelený do týchto tematických celkov:
1. legislatíva,
2. architektúra a projektovanie,
3. obnoviteľné zdroje energie,
4. príprava a realizácia obnovy bytových domov,
5. obnova stavebných konštrukcií,
6. technické zariadenia budov,
7. panelová diskusia,
8. financovanie obnovy bytových domov,
9. služby pri správe bytových domov.

Po každej odbornej sekcii bude nasledovať diskusia k témam, ktoré v nej boli prezentované. Prihlasovanie účastníkov bude možné iba elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.obnova-domov.sk. Už tradične bude súčasťou konferencie aj veľká sprievodná výstava popredných firiem pôsobiacich v predmetnej oblasti a tiež bohatý spoločenský a kultúrny program.

www.obnova-domov.sk