Bytový dom Zvolen

Podmienky využitia tepelných čerpadiel v bytových domoch

Tepelné čerpadlá využívajú obnoviteľné zdroje dostupné všade okolo nás. Využitie takýchto zdrojov pre väčšie budovy však vyžaduje dôkladnú projektovú prípravu, aby zdroj tepla dokázal maximálne využiť dané podmienky, ktoré poskytuje primárny obnoviteľný zdroj tepla.

K takýmto budovám nepochybne patria aj bytové domy. Väčšiemu využitiu tepelných čerpadiel v budovách na bývanie bráni aktuálna legislatíva štátu, ktorá neumožňuje obyvateľom vybrať si.

Vykurovanie a príprava teplej vody

Využitie tepelných čerpadiel a oprávnenosť ich nasadenia v bytových domoch potvrdzujú aj výsledky na budovách, kde sa takéto zariadenia využívajú už dlhší čas a sú k dispozícii aj dlhodobejšie dáta. Bytový dom však musí spĺňať kritériá na použitie tepelných čerpadiel.

Tieto zariadenia nie sú určené výlučne len pre novostavby, kde to v budúcnosti bude jedna z mála možností, ako dosiahnuť požadovanú triedu energetickej hospodárnosti požadovanú zákonom, ale je ich možné použiť aj pri obnove starších bytových domov, pri splnení požiadaviek na distribučný systém vykurovania.

Systém musí byť upravený na nízkoteplotný, tzn. maximálne do +50 °C, aby bolo možné nasadiť a efektívne využiť tepelné čerpadlá.

Toto je možné dosiahnuť po adekvátnej zmene úrovne tepelnej ochrany (vrátane zateplenia obvodového plášťa bytového domu) a následnom prepočítaní tepelných strát, z čoho potom vyjde, či je možné využiť aktuálnu sústavu bez jej zmeny. V 95 % prípadoch to vychádza bez zmien.

Nové budovy sa, samozrejme, dimenzujú a prispôsobujú obnoviteľnému zdroju už v projektovej fáze. Nezaned­bateľnou výhodou tepelných čerpadiel je aj možnosť využitia ich druhej veľkej výhody oproti konvenčným zdrojom, ktorou je možnosť zabezpečenia chladenia.

Toto umožňuje obyvateľom využívať zvýšený komfort bývania. V novostavbách je väčšia variabilita využitia rôznych typov tepelných čerpadiel. Pri obnove sa musíme prispôsobiť už aktuál­nym možnostiam. Variabilita týchto zariadení je relatívne široká, keďže sa môžu umiestniť do vonkajšieho, ako aj vnútorného prostredia.

Na maximálne možné využitie potenciálu týchto zariadení je potrebné dobre spočítať potreby budovy a potom vhodne nadimenzovať tepelné čerpadlá. Väčšia časť tepelných čerpadiel potrebuje aj doplnkový, resp. záložný zdroj energie, kde je priestor na využitie aktuálnych centrálnych zdrojov tepla, ktoré by sa však museli optimalizovať.

Vonkajšie jednotky tepelného čerpadla na streche bytového domu vo Zvolene
Vonkajšie jednotky tepelného čerpadla na streche bytového domu vo Zvolene |

Lokálna príprava teplej vody

Lokálna príprava teplej vody, ako aj samostatné vykurovanie jednotlivých bytov sa dostávajú stále viac do popredia vzhľadom na výstavbu stále väčšieho počtu nájomných bytových domov. Aj tu existuje možnosť využitia tepelných čerpadiel, aj keď v menšej miere, pri vzniknutých nákladoch na jeden byt.

Aj takéto budovy musia splniť náročné energetické triedy, a preto je potrebné aj tu hľadať možnosti využitia obnoviteľných zdrojov tepla. K takýmto možnostiam patria elektrické zásobníky teplej vody, ktoré využívajú ako zdroj tepla na ohrev vody malé tepelné čerpadlo systému vzduch/voda.

Zároveň odvetrávajú obytné priestory a tento odpadový vzduch využívajú na dosiahnutie vysokej účinnosti prípravy teplej vody pre daný byt. Výhodou pre koncového užívateľa je, že zaplatí len toľko, koľko minie a zároveň si dokáže kontrolovať vlastnú spotrebu.

Takéto riešenia sú v Slovenskej republike zatiaľ neštandardné, ale tí, ktorí to už využili, našli možnosť, ako udržať nízku cenu za výstavbu nájomného domu v rozumných číslach a zároveň splniť náročné podmienky energetickej certifikácie.

Zásobníky na prípravu teplej vody v bytovom dome vo Zvolene
Zásobníky na prípravu teplej vody v bytovom dome vo Zvolene |

Záver

Priestor a potenciál na využitie tepelných čerpadiel ako obnoviteľných zdrojov vhodných pre bytové domy sú takmer nevyčerpateľné, nanešťastie sa zatiaľ využívajú len vo veľmi malej miere, čomu napomáha predovšetkým aktuálna energetická legislatíva štátu.

V neposlednom rade tento pokrok brzdia aj samotní výrobcovia a dodávatelia tepla. Je to pochopiteľné vzhľadom na historické koncepcie centrálneho zásobovania tepla väčších bytových komplexov.

Táto koncepcia nie je na škodu, avšak aj centrálni dodávatelia tepla by mohli napomôcť využitiu obnoviteľných zdrojov vo väčšej miere, ak by pozmenili svoje zmýšľanie či koncepcie a zapracovali moderné technológie do centrálneho zásobovania teplom.

Text: Ing. Adam Brestovský, Stiebel Eltron
Foto: Stiebel Eltron

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 4/2019.