Kongres Lepšia správa 2018
Galéria(6)

Kongres Lepšia správa 2018

Združenie pre lepšiu správu bytových domov organizuje prvý interaktívny kongres pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Prečo na Slovensko prinášame nový druh konferencie na tému spravovania bytového fondu a prečo by ste si ho nemali nechať ujsť?

Legislatívne zmeny

V oblasti správy boli v posledných dňoch prijaté významné zmeny v zákonoch, ktoré sa dotkli citlivých tém, ako napríklad vymáhania nedoplatkov, definície spoločných priestorov, práv a povinností správcov a spoločenstiev, systematiky hlasovania. Na kongrese bude každej novele venovaný dostatočný priestor, aby boli účastníci v plnej miere pripravení aplikovať zmeny v praxi.

Inovácia a interaktivita.

Na Slovensku sa organizuje niekoľko konferencií s tematikou správy bytových domov. Ide o pomerne analogický typ stretnutí s podobným programom, časovým priestorom pre prednášajúcich a mnohokrát aj programom samotným. Technickým otázkam sa venovala priorita a riešenie praktických problémov v priamom spojení so správou sa posúvalo do úzadia. Strácala sa interaktivita, podstata diskusií, riešenie situácií, s ktorými sa správcovia stretávajú každý deň. Nie je samozrejme možné opomenúť energetické, účtovné, technické problémy, ale je vhodné dať všetkým aspektom správy bytových domov rovnaký priestor. Predstavujeme vám prvý interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2018. Kongres nabitý inováciami a progresívnych metód.

Menej teórie, viac praxe.

Poskytli sme väčší časový priestor prednášajúcim, rozšírili program do troch sál s paralelným programom. Počas troch dní budú mať účastníci možnosť absolvovať 94 prednášok, 2x legislatívny brainstorming, 2x diskusné fórum, 2x workshop na tému „Praktické riešenia konfliktov medzi ľuďmi v bytovom dome“ a iných tém, týkajúcich sa spravovania bytového fondu na Slovensku. Koncepcia vzišla z potreby priniesť nové a potrebné témy a Združenie sa rozhodlo dať príležitosť vystúpiť odborníkom z ministerstiev, úradov verejnej moci, združení, komôr, asociácií či akademickej obce.

Lepšia správa 2018 bude hlavne o atraktivite a interaktivite. Nepôjde o teoretické predkladanie návrhov, ale o reálne riešenie problémov pri výkone činnosti správcu bytového domu a spoločenstiev vlastníkov. Dostatočný priestor bude mať aj výkon činnosti na základe mandátnej zmluvy a tiež problematika kontrolnej činnosti. Vzhľadom na koncepciu kongresu bude ťažké si vybrať sálu a nastaviť si harmonogram prednášok tak, aby sa o nič neprišlo. Každý účastník si môže vybrať to, čo ho zaujíma. Program je nastavený tak, aby mohli byť účastníkmi tí zástupcovia správcov, ktorí sú v pravidelnom styku s problémami v praxi.

Nedeľný VIP večer na Chopku

Nedeľný „rumový“ večer vo výške 2 004 m. n. m. sme pripravili pre prvých 50 prihlásených účastníkov. Tí získavajú možnosť zúčastniť sa nedeľného programu v hoteli Rotunda, ktorý zahŕňa vývoz a zvoz lanovkou, večeru, ochutnávku rumov, ale predovšetkým nezabudnuteľný 360° výhľad na Nízke Tatry pri západe slnka.

Aplikácia a súťaže

Veľkou novinkou bude mobilná aplikácia, ktorá uľahčí účastníkom pobyt počas celého kongresu. Aplikácia bude slúžiť ako pomocník pri výbere prednášky, bude ponúkať možnosť hodnotenia kvality prednášok a prednášajúcich. Uľahčí možnosť položenia otázky priamo prednášajúcemu počas prezentácie. Novinkou tiež bude posielanie sms notifikácií ohľadom programu, jeho zmien a všetkých dôležitých informácií. Počas troch dní nabitých prednáškami sa budú môcť všetci účastníci zapojiť do pripravených súťaží o hodnotné ceny. V interaktívnej zóne združenia budú môcť prejsť účastníci testom „LEPŠIEHO SPRÁVCU“ zameraného na všeobecné vedomosti pre pozorných poslucháčov máme pripravené tri pobytové poukazy v hoteloch Tatry Mountain Resorts.