Ochrana vlhkého muriva proti vzlínajúcej vlhkosti

Partneri sekcie:

Častým problémom starých, ale i nových domov je vlhkosť. Tento problém je spôsobený nedostatočnou alebo nesprávne zrealizovanou hydroizoláciou.

Krok 17: Finálna omietka

Suchá zmes finálnej omietky sa zmieša s 22 % vody (5,1 až 5,4 l vody/25 kg vrece) pomocou elektrického miešadla na homogénnu zmes bez hrudiek. Čerstvá zmes finálnej omietky sa nanesie na navlhčený podklad celoplošne oceľovým hladidlom.

17 Finálna omietka
17 Finálna omietka

Krok 18: Vyhladenie finálnej omietky

Povrch finálnej omietky sa vyhladí molitanovým hladidlom tak, aby sa nenarušila mikroporézna štruktúra systému. Po dostatočnom vyzretí podkladu (približne 20 až 28 dní) sa zmeria zostatková vlhkosť sanačného systému.

18 Vyhladenie finálnej omietky
18 Vyhladenie finálnej omietky

Krok 19: Penetračný náter

Do čistej plastovej nádoby sa vyleje primerané množstvo penetračného náteru.

19 Penetračný náter
19 Penetračný náter

Krok 20: Zriedenie penetračného náteru

Penetračný náter sa zriedi so syntetickým riedidlom (podiel riedidla 15 až 20 %).

20 Zriedenie penetračného náteru
20 Zriedenie penetračného náteru

Krok 21: Penetrácia finálnej omietky

Po úplnom vyschnutí sa na povrch finálnej omietky nanesie pomocou štetky penetračný náter (spevňovač) zriedený so syntetickým riedidlom.

21 Penetrácia finálnej omietky
21 Penetrácia finálnej omietky