anketa je plocha strecha naozaj trendova
Galéria(6)

Anketa: Je plochá strecha naozaj trendová

Partneri sekcie:

Plochá strecha – znak modernej architektúry, ako ju kedysi definoval funkcionalizmus, flexibilita využitia, konštrukčná jednoduchosť, ale aj ekonomická efektívnosť. Je však toto stvárnenie piatej fasády naozaj najatraktívnejšie pre súčasnú architektúru? Tak znela otázka, ktorú sme položili architektom, ale aj výrobcom a odborníkom v tejto oblasti.

ingmiroslav petrech big image
siebert big image
parys big image
lichy big image
anketa je plocha strecha naozaj trendova 6471 big image
Otázka
Prečo sú ploché strechy pre súčasnú architektúru atraktívnejšie a v čom je ich výhoda oproti šikmým
strechám?

Ing. Miroslav Petrech
obchodný riaditeľ spoločnosti Icopal, a. s.

V súčasnej modernej architektúre sú ploché strechy veľmi žiadané, pretože predstavujú prepojenie funkčnosti, estetiky a originálneho stvárnenia do jedného celku. Ploché strechy už nie sú len výsadou obchodných centier, priemyselných hál či bytových domov. Čoraz väčším lákadlom sa stávajú aj pre majiteľov rodinných domov, ktorí postupne objavujú ich estetické, dispozičné i využiteľné prednosti. Ploché strechy sa dokážu pri­spôsobiť akémukoľvek pôdorysu, nevšedným rozmerom stavby či netradičnému terénu pozemku. Aj v neštandardných podmienkach prepožičiavajú objektu jedinečný a nadčasový výraz. Navyše, ponúkajú variabilné možnosti povrchových úprav (od pochôdznosti cez pojazdnosť až po vegetačné strechy), a teda rôznorodejšie možnosti využitia.

Ďalšími výhodami plochých striech sú pomerne nízke náklady na ich realizáciu a jednoduchá výstavba, pri ktorej nie je potrebné realizovať špeciálnu strešnú konštrukciu – krov. Sú efektívnymi konštrukciami z hľadiska eliminácie tepelných únikov, pretože vytvárajú menšiu plochu, ktorú treba zabezpečiť tepelnou izoláciou. Ploché strechy umožňujú získať plnohodnotný priestor na život pod strechou bez dispozičných obmedzení. Uplatnenie nachádzajú predovšetkým v nižšie položených oblastiach, kde nehrozí nadmerné zaťažovanie plochých striech snehom.

Ing. Martin Lichý
vedúci technického oddelenia,
Sika Slovensko, spol. s r. o.

Plochá strecha môže byť zaujímavým architektonickým prvkom, avšak jednou z prvých myšlienok investora bude jej určenie, respektíve budúce využitie. Možno sa rozhodnúť pre klasickú exponovanú plochú strechu, strechu so štrkovým zásypom, vegetačnú zelenú strechu alebo úžitkovú strechu vhodnú napríklad na parkovanie automobilov.

Životnosť. Ako príklad trvácnosti plochých striech môžem uviesť švajčiarsky projekt Personico z roku 1968, projekt v rakúskom Bregenze z roku 1978 alebo kampus Kalifornskej univerzity, kde plochá strecha plnila svoju funkciu viac ako 30 rokov. Životnosť strechy, ako aj možná záruka až 25 rokov závisia samozrejme aj od výberu materiálu. Masívne používané PVC sa postupne nahrádza efektívnejším, spoľahlivejším a ekologickejším materiálom FPO (flexibilný polyolefín).

Zelené budovy. Sú ohľaduplné k ľuďom, ktorí v nich žijú a pracujú. Je v nich zdravý vzduch bez škodlivých látok, správne osvetlenie, tepelný komfort a dostatok priestoru. Vegetačnou strechou nahrádzajú prírodnú plochu zastavanú budovou a pomáhajú prirodzene odbúravať CO2. Majú nízke prevádzkové náklady a  investori ich vnímajú ako výzvu na udržateľnú budúcnosť. Aj takéto ambície môžu mať systémy plochých striech spĺňajúce kritériá certifikačných systémov LEED alebo BREAM.

Rekonštrukcia a obnova. V 21. storočí nie je nevyhnutné odstraňovať zo strechy technologické zariadenia, rozoberať starú plochú strechu, tvoriť odpad a vynakladať prostriedky na jeho likvidáciu. Membrány MTC aplikované v tekutom stave poskytnú odolnosť proti dažďu a vlhkosti takmer okamžite po aplikácii, sú priľnavé k väčšine povrchov a ich aplikácia je jednoduchá.

Ing. arch. Peter Bouda
Bouda a Masár, architektonická kancelária, s. r. o.

Pri tejto otázke som si uvedomil, že ploché strechy sa používajú asi jedno celé storočie, takže to nie je žiaden prevratný objav alebo výnimočný znak súčasnej architektúry. Pre dnešnú dobu je typická pluralita, mnohorakosť myšlienok, názorov a koncepcií v mnohých oblastiach života, vo výtvarnom umení, hudbe, literatúre, odevnej kultúre a, samo­zrejme, aj architektúre. Súčasná architektúra narába so širokou škálou vyjadrovacích prostriedkov a foriem a s rôznym tvarovaním objemov – od strohých geometrických až po organické. Preto neviem, či práve ploché strechy sú dnes tým naozaj najatraktívnejším spôsobom riešenia piatej fasády. Poznáme veľa príkladov vynikajúcich diel súčasnej architektúry, pri ktorých sa uplatnili aj šikmé alebo inak tvarované strechy v kontexte s prostredím, funkciou alebo, povedzme, tradíciou. Je ale pravda aj to, že štatisticky sa dnes ploché strechy uplatňujú najčastejšie. Je to nesporne konštrukčne jednoduchý a ekonomicky efektívny spôsob zastrešenia domov, ktorý začala využívať funkcionalistická architektúra prvých desaťročí minulého storočia. Po dlhých desaťročiach omylov a hľadania technicky bezpečného konštrukčného usporiadania strešných vrstiev na vodorovnej nosnej časti strechy sa konečne podarilo aj v súvislosti s vývojom nových hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov, ako aj  systémov odvodnenia definovať rôzne optimálne a bezpečné skladby vyhovujúce všetkým kritériám stavebnej fyziky, bezporuchovosti a dlhej životnosti. Atraktívnosť teda vidím napríklad aj v tom, že architekti a stavební inžinieri dnes navrhujú hmotové skladby objektov s plochým vodorovným strešným ukončením bez obáv z prípadných následných technických problémov. Výhodou je dobrá funkčnosť, cena, jednoduchosť a čas realizácie.

Ing. arch. Matej Siebert
architektonická kancelária
Siebert + Talaš, spol. s r. o.

Ploché strechy sú jednoduchšie. Pravdepodobne v tom spočíva ich najväčšia výhoda oproti iným formám zastrešenia. Jednoduchosť znamená flexibilitu – možno ich použiť vo väčšine prípadov. Či je to malý prístrešok, rodinný, bytový, alebo polyfunkčný dom a rovnako veľký logistický sklad, ploché strechy nemajú v tomto smere obmedzenia. Umožňujú vytvárať pochôdzne plochy, dokážu zakrývať podzemné stavby, ich súčasťou môžu byť zelené strechy, chodníky, parkoviská. K ich nesporným výhodám patrí aj pri dodržaní osvedčených technologických postupov relatívna jednoduchosť vyhotovenia a rýchlosť výstavby. Jednoduchosť plochých striech je v súčasnosti podporená aj ich ekonomickou výhodnosťou, najmä pri väčších stavbách iné typy zastrešenia len ťažko cenovo konkurujú.

Rozmach plochých striech je nesporne spätý s modernou architektúrou tak, ako sa začala vytvárať v medzivojnovom období. Za svoj – možno relatívne krátky – čas existencie  sa stali neoddeliteľnou súčasťou moderného architektonického výrazového slovníka. Vo vlastnej praxi pozorujeme, že ploché strechy sa stali synonymom modernosti, čo sa prejavuje najmä pri rodinných domoch. Zatiaľ čo tradičnejšie domy majú zvyčajne rôzne formy šikmej strechy, tie nekompromisnejšie, modernejšie majú prevažne ploché zastrešenie. Stret týchto dvoch archetypov je zároveň aj rázcestím v kreovaní našej domácej architektonickej tradície. Balansovanie medzi tradičným poľnohospodárskym domom so šikmou strechou a po vojne masovo rozšírenými „televízormi“, ich úpravy na šikmé strechy – to všetko skúmame pri hľadaní odpovede na otázku, aká vlastne je naša slovenská architektúra a kde sú základy, na ktorých stojí kultúrna identita nášho domáceho staviteľského umenia.
–>–>

Ing. Antonín Parys
súdny znalec v stavebníctve

Odpoveď na túto otázku vôbec nie je jednoduchá. V každom prípade musí odpoveď obsahovať širšie súvislosti a znalosti súčasného staviteľstva. Na prvom mieste sú ako vždy ekonomické zretele, lebo ploché strechy sú finančne úspornejšie než šikmé strechy. K tomuto pohľadu sa však ihneď pridávajú aj otázky typu: Čo sa dnes stavia? Na čom architekti a projektanti pracujú? Najviac odpovedí asi bude: Supermarkety, hypermarkety alebo obchodné galérie. A práve tu je skrytá odpoveď – tu sa nachádza plochá strecha.

Z našich odborných skúseností teda nejde o to, že by materiály používané na ploché strechy a návrhy skladieb boli lepšie než materiály a návrhy skladieb na šikmé strechy. Pôsobia tu rovnaké faktory ako pri móde. V istom období sú ploché strechy tzv. na výslní, a šikmé strechy v úzadí. Pravda však je, že môže ísť aj o pohľad projektanta či architekta, ktorý stojí pred rozhodnutím, či má radšej navrhnúť strechu, o ktorej počul, že nemáva počas prevádzky problémy, alebo má navrhnúť typ strechy, o ktorej počul, že sú s ňou problémy. Ani taký pohľad však nemusí byť objektívny.

Pre investorov býva niekedy problémom výraz údržba. Keď to počujú, často reagujú slovami: „Keď už som dal toľko peňazí za strechu, tak chcem strechu bez údržby.“ A od dodávateľa môžu následne počuť, čo si prajú počuť: „Naša povlaková krytina na plochú strechu je bez údržby.“ Ide o marketingový trik, lebo neexistuje žiaden typ strechy, ktorý by nepotreboval údržbu. Naše prianie a pohľad je taký, že pomer obidvoch typov striech by mal byť vyváženejší, šikmá strecha v sebe skrýva viac možností materiálového riešenia, a tým aj väčšiu krásu. Plochá strecha zase môže byť ukážkou technickej účelnosti – zelené strechy, strechy s parkoviskom a podobne. V takých prípadoch už cenová výhoda plochej strechy oproti streche šikmej nie je aktuálna.

TEXT: Ľ. Petránsky
FOTO: Dano Veselský, archívy spoločností

Článok bol uverejnený v časopise ASB.