Oplatí sa studňa? Investícia sa môže vrátiť aj do 6 rokov

S rastúcimi cenami vodného a stočného a tiež problémami so suchom predstavuje vlastná studňa či vrt pre mnohých ideálny zdroj nielen úžitkovej, ale aj pitnej vody. Na čo všetko je potrebné myslieť pri zabezpečení studne a koľko to stojí? Zhrnuli sme to v 5 krokoch.

Meteorológovia a klimatológovia upozorňujú na to, že stredná Európa čelí v lete suchám, ktoré sú najzávažnejšie za posledných 2100 rokov! V dôsledku sucha a klimatických zmien klesá hladina podzemných vôd, prietokov riek, ako aj zásob vody v priehradách. Naopak, rastie priemerná cena za kubík vody. Tá dosahuje na Slovensku už 2,5960 eur/m3. Naša spotreba vody pritom zostáva vysoká. „Každý z nás spotrebuje denne približne 90 litrov vody. Na zavlažovanie trávnika o veľkosti 200 m2 spotrebujeme až 6000 litrov týždenne,“ hovorí Martin Křapa, obchodný riaditeľ spoločnosti Pumpa, ktorá sa už viac ako 30 rokov venuje predaju, servisu a montáži vodných čerpadiel.

Odpoveďou na rastúce ceny vody a vysokú spotrebu je pre mnohých nielen zachytávanie dažďovej vody, ale aj vlastná studňa či vrt. Ak o tom uvažujete, tu je sľúbených 5 krokov, na ktoré by ste nemali zabúdať.

Set MXS 306 s frekvenčním měničem PUMPA Drive a tlakovou nádobou lo res 1
Set MXS 306 s frekvenčním měničem PUMPA Drive a tlakovou nádobou lo res 1 | Zdroj: PUMPA

1. krok – Overte si potrebné povolenia

Stavba vŕtanej studne patrí medzi vodné stavby a preto potrebujete rozhodnutie o vydaní povolenia vodnej stavby, ktoré vydáva špecializovaný stavebný úrad (vodoprávny úrad). Pred jeho vydaním nie je potrebné vydanie územného rozhodnutia, ale špecializovaný stavebný úrad si vyžiada stanovisko k umiestneniu stavby vŕtanej studne miestne príslušného orgánu územného plánovania. Na základe tohto stanoviska vydá špecializovaný stavebný úrad rozhodnutie o povolení stavby formou súhlasu s povolením vodného diela.krok

2. krok – Dajte si vyhotoviť projekt

Rovnako ako pre každú stavbu, aj pre studňu potrebujete projekt. Najdôležitejším parametrom v projekte je požadovaná spotreba vody. „Súčasťou projektu by mal byť aj hydrogeologický prieskum, ktorý poskytne potrebné informácie pre vyhĺbenie studne, vrátane výdatnosti zdroja,“ hovorí Martin Křapa.

3. krok – Studňa alebo vrt?

Studne sa využívajú v miestach s vysokou hladinou spodnej vody a dobrou priepustnosťou hornín. Voda zo studne je citlivejšia na klimatické podmienky a na prípadné znečistenie priesakom odpadových a povrchových vôd. Výdatnosť často závisí od množstva zrážok a v období sucha tak môže dôjsť k značnému poklesu hladiny v studni. Naopak, v miestach s nízkou hladinou spodnej vody je potrebné realizovať dodávku vody pomocou vrtu. „Vŕtané studne či vrty sú hlbšie a užšie a hĺbia sa v miestach, kde sa voda nachádza hlboko,“ vysvetľuje Křapa.

4. krok – Vyberte vhodné čerpadlo

Do klasických studní je vhodné povrchové čerpadlo, ktoré je však schopné čerpať len z hĺbky do 8m. Od tejto hranice budete potrebovať ponorné čerpadlo. Dnes sú pre dodávku vody bežnejšie vŕtané studne, ktoré sa bežne hĺbia do 30 metrov, ale vŕtať je možné aj podstatne hlbšie. „Pre dodávku vody do nehnuteľnosti môže byť vhodným riešením domáca vodáreň, ktorá zabezpečí dostatočný tlak v rozvodu vody,“ radí Křapa.

5. krok – Prepočítajte si náklady aj návratnosť investície

Celková investícia do vŕtanej studne v hĺbke 30 metrov (vrátane povolenia, vyhľadávania zdroja, vyhĺbenia šachty, potrubia, osadenia čerpadla a príslušenstva) sa môže vyšplhať na sumu 3-5 tisíc eur. Cenu zásadne ovplyvňuje stav podložia. Nesúdržné podložie komplikuje a predlžuje proces vŕtania a navyšuje celkovú investíciu. Tá však môže byť pri rastúcich cenách vodného a stočného napriek tomu výhodná. „Návratnosť investície do vrtu sa samozrejme líši od projektu k projektu. Napríklad, ak je vrt určený pre rodinný dom, kde býva 5 osôb s celkovou spotrebou vody do 800 litrov na deň, vráti sa investícia približne do 6 rokov,“ hovorí Křapa.

Tipy na čerpadlo do studne

Pri výbere čerpadla je potrebné prihliadať na objem spotreby, od ktorého sa odvíja prietok vody. Pre studne pri rodinných domoch sa hodí robustnejšie ponorné čerpadlo. Je vhodné pre vyššiu spotrebu vody a celoročnú prevádzku. Ideálne je, ak čerpadlo disponuje aj frekvenčným meničom. Ten reguluje výkon čerpadla podľa aktuálneho odberu vody, čo zvyšuje životnosť čerpadla a znižuje nároky na spotrebu elektrickej energie. „Frekvenčný menič navyše udržuje konštantný tlak v systéme a chráni tak čerpadlo proti behu na sucho,“ hovorí Vojtěch Homolka z predajne Pumpa PRO. „Ideálnym príkladom ponorného čerpadla pre rodinný dom je napríklad čerpadlo Calpeda MXS 306, ktoré je dobré skombinovať s frekvenčným meničom PUMPA e-line Drive a tlakovou nádobou.“

Pre studne pri rekreačných chatách, ktoré sa nevyužívajú celoročne, stačí ponorné čerpadlo s tlakovou riadiacou jednotkou, ktorá zapína a vypína čerpadlo v prípade odberu vody. „Napríklad vhodné je čerpadlo PUMPA AcuaStop,“ dodáva Homolka.

Zdroj: PR článok PUMPA,a.s.