Partneri sekcie:

Trend dverných systémov – skryté zárubne

image 89771 25 v1

Klasické zárubne už dávno nespĺňajú kritériá pre moderný interiérový vzhľad. Minimalistické vyhotovenie a dizajnovú čistotu prinášajú skryté zárubne, ktoré môžu byť v podobe subtílneho pohľadového rámčeka, ale aj v úplne bezobložkovom vyhotovení. Oba varianty majú svoje špecifiká a ponúkajú interiéru niečo iné.

Tradičné obložkové zárubne mnohokrát nezapadajú do vzhľadu interiéru, vystavujú na obdiv konštrukčné komponenty, ktorých viditeľnosť nie je žiaduca, a narúšajú jednotnú líniu dverí a steny. Bezobložkové vyhotovenie jednoducho a elegantne uschová všetky prvky do konštrukcie zárubne a dverí.

„Technologickým základom skrytých zárubní sú pevné profily z eloxovaného hliníka, ktoré umožňujú buď osadenie pohľadového hliníkového rámčeka, alebo tvoria iba vnútorný skrytý dielec, ktorý prekrýva vonkajšia maľba či povrchová úprava steny,“ vysvetľuje pán Petr Paksi, výkonný riaditeľ spoločnosti J.A.P., jediného českého výrobcu skrytých zárubní.

skrytá zárubňa AKTIVE 25/15 – predná pohľadová stranaskrytá zárubňa AKTIVE 25/15 – zadná stranaskrytá zárubňa EMOTIVE
skrytá zárubňa AKTIVE 25/15 – predná pohľadová stranaskrytá zárubňa AKTIVE 25/15 – zadná strana skrytá zárubňa EMOTIVE

Žiaducu dizajnovú čistotu bezobložkového riešenia nerušia ani závesy, pretože v zárubni sú zafrézované skryté 3D nastaviteľné pánty. Skryté zárubne sú určené do suchej i mokrej výstavby, je možné ich zabudovať aj do šikmých podkrovných priestorov či využiť varianty bez nadpražia, a to aj v atypickej výške až 3 700 mm.

Pre otočné dvere existujú dva typy skrytých zárubní – EMOTIVE a AKTIVE –, pre každý interiér je tak ľahké nájsť vhodné riešenie.

Skrytá zárubňa EMOTIVE

Hliníkový profil tohto typu zárubne je úplne uschovaný v priečke a na nej je nasunutý vonkajší subtílny hliníkový rámček so šírkou 18 mm, ktorý chráni priechodný otvor pred mechanickým poškodením, je v jednej rovine so stenou a zároveň plní aj dizajnovú funkciu. V základnom vyhotovení je zárubňa aj pohľadový rámček v povrchovej úprave eloxovaného hliníka, ale je možná tiež úprava v akejkoľvek farbe RAL.


Konštrukcia vnútorného hliníkového systému AKTIVE je prispôsobená tak, aby vytvorila hranu priechodného otvoru, ide teda o riešenie úplne bez vonkajšej zárubne. Veľmi dôležitá je presnosť a čistota vyhotovenia stavebného otvoru, do ktorého má byť systém zasadený, a precíznosť pri samotnej montáži skrytej zárubne.

Skrytá zárubňa AKTIVE

Systém AKTIVE je určený pre dvere s hrúbkou 40 mm a vyrába sa v dvoch typoch – polodrážková verzia AKTIVE 25/15 a bezpolodrážková AKTIVE 40/00. „Kombinácia oboch variantov zárubní je ideálna, keď potrebujeme, aby jedny otočné dvere boli orientované tak, že sa otvárajú k sebe a druhé od seba, čo je tzv. reverzné otváranie,“ uvádza pán Petr Paksi a dodáva, „z pohľadovej strany tak môžu byť dvoje dverí aj priečka úplne v jednej rovine.“

rez skrytou zárubňou AKTIVE 25/15rez skrytou zárubňou AKTIVE 40/00
rez skrytou zárubňou AKTIVE 25/15rez skrytou zárubňou AKTIVE 40/00

Bezobložkové vyhotovenie je možné aj pre dvere zasúvajúce sa do puzdra, jednotný dizajn je tak možné v interiéri zachovať aj pri kombinácii oboch typov otvárania dverného krídla. Bezobložkové riešenie zárubní je úplne univerzálne, nájde svoje uplatnenie v rodinných domoch, bytoch, ale aj v komerčných priestoroch.

Viac na www.skrytezarubne-jap.sk