Partner sekcie:
  • Heluz
  • Vaillant
Na farbe záleží

Na farbe záleží

Aktuálne trendy v navrhovaní stavieb presúvajú pozornosť z interiéru budovy na exteriér. Čoraz štedrejší priestor pre zasklené plochy na fasádach budov znamená nielen vzdušnejší a presvetlený domov. Je tiež výzvou pre výsledný architektonický výraz stavby. …