Partneri sekcie:

Deceuninck zmapoval trh s oknami na Slovensku

Deceuninck zmapoval trh s oknami na Slovensku

Na území Slovenskej republiky pôsobí dovedna 1016 subjektov, ktorých podnikateľské aktivity pokrývajú problematiku výroby a predaja plastových okien. Vyplýva to zo štúdie, ktorú spoločnosť Deceuninck realizovala koncom prvého kvartálu tohto roka v spolupráci so spoločnosťou MindBridge Industries.

Spoločnosť Deceuninck, výrobca kvalitného základu pre okná, dvere, ako aj obkladových materiálov a materiálov pre vnútorné a vonkajšie bývanie, zmapovala subjekty pôsobiace v oblasti výroby a predaja plastových okien v Českej republike, Slovenskej republike a v Maďarsku. Z výsledkov vyplýva, že na území Slovenskej republiky pôsobí dovedna 1016 subjektov, z čoho je 879 predajcov plastových okien a 137 výrobcov plastových okien.

„Hlavným prínosom tejto štúdie bolo dôkladné zmapovanie trhov, na ktorých spoločnosť Deceuninck aktívne pôsobí. Výsledky štúdie nám umožnili identifikovať, kde sa naša spoločnosť medzi dodávateľmi platových profilov nachádza a aké ďalšie možnosti pre rast sa jej ponúkajú,“ skonštatoval Ing. Radek Slabák, generálny riaditeľ spoločnosti Deceuninck.

Štúdia sa primárne zamerala na zmapovanie počtu miest, kde sa plastové okná vyrábajú, ako aj na zistenie počtu predajných miest plastových okien. Pri predajných miestach zohľadňovala obchodné siete s internými i externými predajňami. Blízka budúcnosť ukáže nakoľko stabilné je výsledné číslo 1016 subjektov pôsobiacich v oblasti výroby a predaja platových okien. Slovenský stavebný trh totiž naďalej čelí zmenám v súvislosti s neľahkou ekonomickou situáciou.

„Odhadujeme, že selekcia na trhu ešte potrvá. Mnoho firiem cenový tlak neustojí a svoju činnosť pozastaví alebo ukončí. Zníženie očakávame najmä u menších firiem a živnostníkov, ktorí už nedokážu svoju pozíciu na trhu obhájiť. Predpokladáme, že časť živnostníkov a menších firiem prejde pod hlavičky veľkých spoločností, časť firiem svoje pôsobenie na trhu ukončí, bez toho, aby na ich miesto prišli nové firmy,“ uzatvára Ing. Radek Slabák.

Realizátori prieskumu zmapovali aj situáciu dovozu poľských okien. Z prieskumu vyplynulo, že okná poľskej výroby ponúka na Slovensku 132 predajní. Najsilnejšie zastúpené kraje s ponukou poľských okien sú Bratislavský kraj s 23 predajňami, Žilinský kraj s 22 predajňami a Trnavský kraj s 20 predajňami. Zaujímavým prípadom je spoločnosť Noves Okná, ktorá vo svojich 69 predajniach ponúka okná vyrábané v Poľsku, ale aj okná z produkcie slovenského výrobného závodu.

Tabuľka č. 1: Traja najväčší predajcovia (výrobcovia) plastových okien podľa veľkosti predajnej siete

Zdroj: Štúdia spoločnosti Deceuninck

Tabuľka č. 2: Počet výrobcov plastových okien a počet predajcov plastových okien podľa krajov

Zdroj: Štúdia spoločnosti Deceuninck

Tabuľka č. 3: Najväčšie siete zahraničných výrobcov

*Patria sem aj Noves Okná (69 predajní), ktoré predávajú okná vyrábané v Poľsku (Okná Rabien) i okná zo slovenského výrobného závodu

Zdroj: Štúdia spoločnosti Deceuninck

Ďalšie informácie nájdete na  www.okno-centrum.sk