Čaro kombinácie dreva a hliníka

Čaro kombinácie dreva a hliníka

Okenné konštrukcie sa v súčasnosti vyrábajú z rôznych základných materiálov. Bežne ide napríklad o drevo, plast, poprípade o hliník. Každý z týchto materiálov má mnoho výhod, ale aj nevýhod, ktoré sú dané nielen samotnou okennou konštrukciou, ale aj materiálom, z ktorého je vyrobená.

Keď je dvojtvárnosť výhodou
Pri premýšľaní nad moderným architektonickým vyhotovením okien by klienti nemali zabúdať na možnosti, ktoré poskytujú kombinované okenné konštrukcie. Zaujímavá je napríklad práve tá, ktorá v okennej konštrukcii kombinuje drevo a hliník. Drevo-hliníkové okná sú moderným a estetickým riešením. Ich pridanou hodnotou je, že sú vhodné aj do nízkoenergetických či pasívnych domov. Z exteriérovej strany okna je použitý hliník. S jeho pomocou si okno zachová čisté línie. V interiéri je zasa použité drevo, ktoré otepľuje priestory.

Výhody drevo-hliníkových okien
 • moderné a čisté línie z exteriéru
 • prírodný vzhľad dreva z interiéru
 • čistý a jednoduchý konštrukčný detail zhotovenia okna
 • predĺženie životnosti drevených konštrukcií (hliník z exteriérovej strany)
 • minimálna starostlivosť a údržba

veľká variabilita farebných odtieňov

okná,dvere,hliník,drevo,fasády,zasklenieOkná pre náročných
Hliník zabezpečuje vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom, mechanickému poškodeniu a je minimálne náročný na údržbu a ošetrovanie extrémne namáhanej exteriérovej strany okenných rámov.
Drevo zase plní nosnú funkciu okna, zabezpečuje tepelnotechnické parametre okenných rámov a, samozrejme, esteticky dotvára samotný interiér.

Kombinácia týchto dvoch kvalitných materiálov s jedinečnými vlastnosťami je určená pre záujemcov s vysokými nárokmi na vlastnosti okna, ale aj na jeho vzhľad.

Ako to funguje?
Okenný profil je z vonkajšej strany kompletne opláštený hliníkovou kapotážou, čo zabezpečuje ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Výhodou sú tepelnotechnické vlastnosti, ktoré predurčujú drevo-hliníkové okná ako správnu voľbu do nízkoenergetických stavieb. Vďaka hliníkovému oplášteniu majú tieto konštrukcie v porovnaní s drevenými oknami niekoľkonásobne vyššiu životnosť. Hliníkom sa však netreba dať pomýliť – opláštenie neznamená, že by tento druh okien trpel horšími tepelnotechnickými vlastnosťami. Pripojením hliníkovej konštrukcie na drevenú totiž vznikajú vzduchové dutiny a drevená konštrukcia získava kompaktnejší tvar. Celkové tepelnotechnické vlastnosti týchto profilov sú porovnateľné s drevenými oknami.

okná,dvere,hliník,drevo,fasády,zasklenieTepelnoizolačné vlastnosti
Najväčší vplyv na súčiniteľ prechodu tepla má, samozrejme, drevená časť okennej konštrukcie, pričom vonkajšia hliníková konštrukcia má podiel na zmene súčiniteľa prechodu tepla na interiérovej – drevenej strane okna. Z toho dôvodu je hodnota U pre túto drevenú časť drevo-hliníkových okien lepšia ako pri čisto drevených oknách, čo v celkovom súčte pôsobí priaznivo na tepelnotechnické vlastnosti.

Hliníkové profily, keďže sa pripájajú pomocou plastových príchytiek, nevytvárajú prídavné tepelné mosty. Konštrukcie priamo určené do pasívnych domov sú kombinovateľné z hliníka, plastu a dreva. Takéto konštrukcie vďaka uzatvoreným vzduchovým dutinám zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti okna. Pri hrúbke drevenej časti 78 mm s použitím izolačného trojskla s hodnotou Ug = 0,7 W/(m2 . K) sa pri drevo-hliníkových oknách dosahuje súčiniteľ prechodu tepla Uw = 0,8 W/(m2 . K).

Tepelné zisky pomocou fasády
Pre nízkoenergetické a energeticky pasívne domy sú z hľadiska tepelných ziskov v zimnom období dôležité veľké zasklené plochy. Tepelné zisky možno dosiahnuť aj pomocou fasádnych systémov. Zasklené fasádne systémy sa (pre pevnosť) najčastejšie vyrábajú z hliníkových profilov. Hliník má vysokú tepelnú vodivosť, s tým súvisí aj väčšia pravdepodobnosť vzniku tepelných mostov v konštrukcii, ktoré sú v pasívnych domoch neprípustné. Aj v tomto prípade sa ponúka riešenie pomocou drevo-hliníkových fasádnych systémov, kde nosnú konštrukciu tvoria drevené prvky, ktoré majú v porovnaní s hliníkovou konštrukciou priaznivejšie izolačné vlastnosti. Ďalšou výhodou drevenej nosnej konštrukcie je jej minimálna dĺžková tepelná rozťažnosť, preto nie je potrebná veľká dilatácia pri veľkoformátových fasádach. Samozrejme, je potrebná dilatácia na hliníkových vonkajších profiloch, ktoré na rozdiel od drevenej nosnej konštrukcie tepelne pracujú. Drevo možno spájať čistými spojmi v akomkoľvek rovinnom uhle pomocou skrytých kovových spojovacích prostriedkov. Takéto riešenie spojov následne nemá rušivý vplyv pri pohľade na interiérovú stranu fasády.
–>–>

Výhody drevo-hliníkového fasádneho systému
 • návrat dreva do novodobej architektúry
 • čistý a jednoduchý konštrukčný detail realizácie fasády
 • nosný drevený prvok priznaný v interiéri
 • riešenie vhodné pre náročné projekty fasád
 • predĺženie životnosti drevených konštrukcií (hliník z exteriérovej strany)
 • minimálna starostlivosť a údržba
 • veľká variabilita farebných odtieňov
 • vhodné riešenie pre kombináciu s posuvnými systémami (HS portál – zdvíhavo-posuvné dvere)
 • možnosť vsadenia otváravých okien a dverí do fasády
 • tepelnoizolačné vlastnosti spĺňajúce prísne normatívne požiadavky
 • veľká variabilita tvarov a rozmerov pri návrhu fasády
 • možnosť zníženia nadmerných solárnych ziskov

okná,dvere,hliník,drevo,fasády,zasklenieokná,dvere,hliník,drevo,fasády,zasklenie

Záleží na zasklení
Tepelnotechnické vlastnosti takýchto konštrukcií vo veľkej miere závisia najmä od použitého zasklenia, pretože to tvorí najväčšiu časť fasád. Pri oknách pre nízkoenergetické budovy sa tepelnotechnické vlastnosti zasklenia pohybujú pod hodnotou Ug ≤ 0,8 W/(m2 . K). Hodnota celkového súčiniteľa prechodu tepla pre fasádne systémy dosahuje až Ucw = 0,64 W/(m2 . K). Táto hodnota je určená pre štandardizované rozmery rámov 1,23 × 1,48 m. Tieto rozmery sa však pri fasádnych systémoch vyskytujú obmedzene, takže výsledný koefi­cient väčších zasklení je vždy lepší. Takisto ako drevo-hliníkové okná, aj drevo-hliníkové fasádne systémy majú z Inštitútu energeticky pasívneho domu v nemeckom Darmstadte certifikát vhodnosti do energeticky pasívnych domov.

Druhy konštrukcií drevohliníkových okien
Existuje viacero druhov tohto druhu okien. Drevo-hliníkové okno s priznaným okenným krídlom je najviac používa, je určené do rodinných domov a administratívnych budov. Pri ďalšom z modelov je napríklad okenné krídlo sa jednej línii s okenným rámom, iný zasa predstavuje bezrámovú konštrukciu drevo-hliníkového otváravého okna. Z exteriérovej strany je čiastočne viditeľné po omietnutí len okenné krídlo, okenný rám je skrytý. Tento model ponúka možnosť kompletného zabudovania okenného rámu do fasády, čím sa vytvorí čistá zasklená plocha bez viditeľného okenného rámu.

Ing. Marcel Halčin
Foto: Mirador

Autor je vedúci predaja firmy Mirador.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.