RV-Systém OSMA®

rv system osma

Dná revíznych šachiet a uličných vpustí vyrábané z polypropylénu, disponujúce homogénnou stenou s vysokou kruhovou tuhosťou a vynikajúce svojou vysokou teplotnou odolnosťou do 95°C. Základ konštrukcie revíznych šachiet domových kanalizačných prípojok a dvorných vpustí ako súčasti dažďovej kanalizácie.

Odoláva náročným podmienkam
RV-Systém OSMA® je moderný, vyspelý systém šachtových komponentov určený na výstavbu revíznych kanalizačných šachiet a vpustí v náročných podmienkach. Bol navrhnutý a vyvinutý podľa najnovších poznatkov z oboru mechaniky plastov na základe požiadaviek staviteľov a prevádzkovateľov inžinierskych sietí.

Vysoká teplotná a chemická odolnosť, nízke riziko zanášania

Medzi termoplastickými surovinami zaujíma polypropylén (PP) mimoriadne miesto vzhľadom na svoju vysokú teplotnú a chemickú odolnosť a výnimočnú húževnatosť. Vďaka výbornej spracovateľnosti môže byť z tejto suroviny vyrobené šachtové dno s dokonale hladkou vnútornou stenou, ktorá ľahko odoláva oteru, zanášaniu i vonkajším tlakom zeminy. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U) je považovaný za vyspelú a rokmi preverenú surovinu. Výsledkom sú šachtové rúrky a teleskopy s vnútornou stenou odolnou proti abrázii a húževnatou vonkajšou vrstvou, ktorá odoláva všetkým materiálom bežne používaným na obsyp a hutnenie.Vysoká pevnosť, schopnosť čeliť kolesovým tlakom

Prednosťou šachtových dien sú zosilnené rebrované steny odolávajúce tlaku zeminy. Systém pružného spoja šachtovej rúrky a teleskopického nástavca, vybaveného rôznymi liatinovými poklopmi, ľahko čelí kolesovým tlakom až 400 kN.

Dokonalá tesnosť spoja, nízke riziko zanášania
Tesnosť spojov systému pri pretlaku i podtlaku až 0,5 bar zaisťuje viaczávitový tesniaci element, vyrobený z odolného kaučuku. Element, ktorý je vybavený stieracím, vymedzovacím, upevňovacím a samotným tesniacim závitom, je uložený v špeciálne tvarovanej komore hrdla. Celok potom zaisťuje dokonalú tesnosť spoja i pri deformácii či vychýlení potrubia.

Jednoduchá inšpekcia, hĺbka šachty až 4 m
RV-Systém OSMA® je kompletný systém prvkov umožňujúcich výstavbu šachiet rôznej hĺbky s možnosťou dodatočného pripájania nových vetiev kanalizácie a možnosťou napojenia na rôzne kanalizačné systémy.

Viac informácii nájdete na www.kanalizacezplastu.cz

ZDROJ: PR článok spoločnosti Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s.r.o.
–>–>