Priemyselná zóna pri Čiernej Vode do konca roka s pitnou vodou a kanalizáciou

Priemyselná zóna pri Čiernej Vode do konca roka s pitnou vodou a kanalizáciou

Výstavba vodovodu a novej kanalizácie v lokalite Chorvátskeho Grobu je prvým krokom k novému priemyselnému parku pri Čiernej Vode. Stavbu s rozpočtom 33,5 mil. Sk plánuje spoločnosť Skanska ukončiť už v decembri tohto roku.

Zásobovanie pitnou vodou budúcich priemyselných parkov Alip a Triblavina v obci Chorvátsky Grob v časti Čierna Voda vyrieši nové vodovodného potrubie, ktoré bude napojené na jestvujúce, vedené z Podunajských Biskupíc do vodojemu Bernolákovo. Prepojené budú takto dva vodovodné systémy a to Bratislavský a Malokarpatský.

„Nový vodovod a kanalizácia sú súčasťou inžinierskych sietí, ktoré sú potrebné pre začatie výstavby priemyselného parku. Vzhľadom na profil potrubí, výhľadovo je tu príležitosť aj pre napojenie ďalších objektov alebo novej výstavby v tejto oblasti,“ dodal Ladislav Jankeje, stavbyvedúci zo spoločnosti Skanska.
Súčasťou stavby nového vodovodného potrubia v dĺžke 2065 m budú armatúrne a vodomerné šachty ako aj vynechané odbočky pre výhľadové napojenie odberateľov. Nová tlaková kanalizácia z priemyselných parkov po čistiareň odpadových vôd v Čiernej Vode bude mať dĺžku 1283 m. Súčasťou jej výstavby sú dve čerpacie stanice. Aj v tomto prípade budú vynechané odbočky s možnosťou napojenie výtlačných potrubí v budúcnosti.

Zdroj: SKANSKA SK

KategórieInžinierske siete