Železničná stanica v Tianjin ako interpretácia súčasnej katedrály

zeleznicna stanica v tianjin ako interpretacia sucasnej katedraly

Výstavba Tianjin West Railway Station v Číne z dielne ateliéru Gerkan, Marg and Partners Architects (gmp) trvala dva a pol roka. Nový dopravný uzol, ktorý sa nachádza asi 130 km juhozápadne od Beijning slúži ako zastávka na rýchlostnej linke medzi Pekingom a Šanhajom. Zároveň spája rozličné regionálne trasy a privádza ich do podzemnej siete. Úlohou tejto železničnej dráhy je spojiť komerčnú zónu na severe so starým centrom mesta na juhu, premostiť cesty a rieky v tomto meste, kde žije 12 miliónov obyvateľov.

Architekti zdôraznili premosťovaciu funkciu valcovite klenutou strechou nad staničnou halou, ktorá dosahuje výšku 57 m a dĺžku 400 m. Zaoblený tvar strechy pripomína veľkú mestskú bránu a dlhá rozľahlá staničná hala zas klasické tranzitné miesto. Portály na východnej a západnej strane oblúkovej haly sú ohraničené symetricky rozostavanými stĺpmi. Budova veľkého a otvoreného nádvoria na južnej strane ukrýva rozľahlú zónu, ktorá dodáva tejto železničnej stanici dôležitosť a rozmer.

Pasažieri vstupujú do novej Tianjin West Railway Station cez hlavné vstupy na severnej a južnej strane. Oblúková konzola nad vstupom a vysoká zasklená stena vzbudzuje u cestujúcich, ktorí prichádzajú do železničnej stanice prvotný dojem. Do priestoru železničnej stanice tak môže prenikať dostatok denného svetla čo prispieva k dobrej orientácii všetkých cestujúcich.

Prirodzené osvetlenie priestoru sa dosiahlo zasklenou oceľovou konštrukciou strechy v tvare diamantu. A zatiaľ čo spodná časť je takmer transparentná a prepúšťa veľké množstvo svetla, horná časť slúži ako ochrana proti priamemu slnečnému žiareniu. Oblúková strecha vytvára dynamický dojem. Oceľové prvky konštrukcie tejto strechy sa navzájom križujú v horizontálnom a vertikálnom smere od spodku až nahor.

Eskalátory a výťahy, ktoré sú prístupné pre pasažierov a návštevníkov stanice sa zvažujú k nástupištiam. Táto technicky a materiálovo trvalo udržateľná železničná stanica je ilustráciou súčasnej interpretácie katedrály.

Architekti: Meinhard von Gerkan, Stephan Schütz a Stephan Rewolle
Vedúci projektu: Jinag Lin Lin
Zhotovovateľ konštrukcie, fáza 1: Iris Belle, Shi Liang, Du Peng, Chunsong Dong
Zhotovovateľ konštrukcie, fáza 2: Nicolas Pomränke, Jochen Sültrup, Clemens Ahlgrimm, Christian Dorndrof, Bernd Gotthardt, Clemens Kampremann, Kian Lian, Sabine Stage, Cai Wei
Zhotovovateľ konštrukcie, fáza 3: Sebastian Linnack, Thomas Schubert, Zheng Shan Shan
Podporný tím zhotovovateľa konštrukcie, fáza 4: Dong Shu Ying, Sebastian Linack, Thomas Schubert, Zheng Shan Shan
Konštrukčný inžinier: schlaich bergmann und partner
Stavebník: Tianjin Ministry of Railway
Podlahová plocha: 179 000 m2
Počet nástupíšť: 24
Čas výstavby: 2009 – 2011


Jeden z hlavných vstupov železničnej stanice Tianjin West Railway Station


Široké exteriérové schodisko vedúce k južnému nádvoru


Klenby symbolizujú novo vytvorené prepojenie medzi štvrťami


Pohľad do priestrannej staničnej haly
–>–>


Cez kosoštvorcovú konštrukciu strechy preniká do priestoru stanice denné svetlo


Nástupištia sú situované v podzemí


Dráhy – západný pohľad


Situácia


Pôdorys staničnej haly


Pôdorys na úrovni nástupíšť


Pozdĺžny rez


Priečny rez

TEXT: Gerkan, Marg and Partners Architects, wad
FOTO: Gerkan, Marg and Partners Architects