Partneri sekcie:

Prepojenie teórie a praxe: Spoločnosť D4R7 odštartovala spoluprácu so stavebnými fakultami

image 90699 25 v1

Spoločnosť D4R7 Construction s.r.o. odštartovala spoluprácu s vybranými technickými univerzitami na Slovensku, s cieľom predstaviť projekt bratislavského obchvatu D4R7 a ponúknuť kariérne príležitosti pre mladých stavebných profesionálov.

V priebehu apríla 2017 zástupcovia D4R7 navštívili stavebné fakulty v Bratislave a Žiline a odprezentovali kľúčové fakty projektu spolu s bližšími informáciami o možnostiach študentských stáži, absolventskej praxe či prvého zamestnania v rámci oddelení projektovania a výstavby spoločnosti D4R7.

Zámerom spoločnosti je pokračovať v spolupráci s univerzitami aj počas nasledujúcej výstavby obchvatu, a ponúknuť študentom univerzít cenné informácie o technologických a projekčných riešeniach priamo z praxe, spolu s organizovanými exkurziami na samotnú stavbu nultého obchvatu Bratislavy. Stavebné fakulty tak získajú jedinečnú príležitosť prepojiť teóriu plánovania, projektovania a výstavby s neoceniteľnými skúsenosťami zo samotnej realizácie jedného z najkľúčovejších infraštruktúrnych PPP projektov súčasnosti.

O projekte D4R7:
Obchvat Bratislavy D4R7 zahŕňa vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska. Projektovanie a výstavba 27km dlhej diaľnice (D4) a 32km dlhej rýchlostnej cesty bolo udelené konzorciu D4R7 Construction s.r.o., ktoré tvoria medzinárodné spoločnosti Ferrovial Agroman a PORR. Stavba zahŕňa realizáciu 14 križovatiek, 122 mostných konštrukcií či nového mosta cez rieku Dunaj.

KategórieDiaľnice