Na fasádach škôl možno s fasádnymi obkladmi EQUITONE vytvoriť zaujimavé kompozície EQUITONE
Galéria(4)

Antigraffiti úprava ochráni fasády škôl pred sprejermi

Primárnou úlohou vzdelávacích inštitúcií je rovnako edukácia, ako aj stimulácia kritického i tvorivého myslenia. Prostredie, ktorým sa človek obklopuje, má nezanedbateľný vplyv na rozvoj jeho osobnosti. Architektúra verejných budov by preto mala ísť príkladom. Realizácie po celom svete dokazujú, že vláknocementové fasádne obklady EQUITONE, nachádzajú uplatnenie pri návrhu a realizácii reprezentatívnych vzdelávacích inštitúcií.

Široká paleta farieb, rôznorodé kombinácie tvarov a možnosť kreatívneho využitia sú hlavné dôvody, ktoré predurčujú využitie fasádneho obkladu EQUITONE na verejných budovách. Na fasádach škôl i škôlok umožňujú vláknocementové dosky vytvoriť zaujímavé a hravé kompozície.

Škola je miestom, ktoré formuje vkus dieťaťa, preto nesmie pôsobiť zanedbaným a mdlým dojmom. Vo vzdelávacích inštitúciách navyše trávia žiaci veľa času, preto by toto prostredie malo pôsobiť príjemne a na dieťa vplývať pozitívne.

Antigraffiti úprava odoláva väčšine škvŕn. V prípade poškodenia stačí miesto vyčistiť roztokom na alkoholovej báze alebo špeciálnym antigraffiti prípravkom.EQUITONE
Vláknocementové fasádne dosky si nájdu uplatnenie aj na reprezentatívnych vzdelávacích inštitúciáchEQUITONE
Vláknocementový obklad sa dá rezaním jednoducho upraviť na žiadaný formát podľa návrhu architekta EQUITONE
Fasáde dosky EQUITONE s antigraffiti úpravou poskytujú efektívnu ochranu pred sprejermi EQUITONE

Úprava dosiek na rôznorodé tvary

Fasádne obklady EQUITONE sa vyznačujú vysokou mechanickou odolnosťou a stabilitou proti UV žiareniu. Veľkoformátové vláknocementové dosky umožňujú pracovať so širokou škálou rozmerov a nepravidelných formátov. Obklad sa dá rezaním jednoducho upraviť na žiadaný formát podľa návrhu architekta. Dosky sa vyrábajú v rôznych povrchových úpravách a viacerých farebných prevedeniach, vybrať si možno zo širokej škály súčasných moderných farieb. Navyše sa vyznačujú nenáročnou údržbou.

Atraktivitu budovy narúšajú graffiti

Absencia voľnočasových aktivít u mládeže a snaha o zaradenie sa do kolektívu vrstovníkov vedie mladých ľudí často k vandalizmu. Estetiku verejných priestranstiev často narúšajú sprejeri, ktorí znehodnocujú verejné budovy, dokonca i historické pamiatky nachádzajúce sa na frekventovaných miestach. Terčom vandalov sa v mnohých prípadoch stávajú školské a vzdelávacie inštitúcie.

Efektívnu ochranu pred sprejermi poskytnú fasáde dosky EQUITONE s antigraffiti úpravou. Keďže ide o odolný materiál s prefabrikovanou povrchovou úpravou, fasáda si svoj atraktívny a reprezentatívny vzhľad zachová na dlhý čas.

Fasáde dosky EQUITONE s antigraffiti úpravou poskytujú efektívnu ochranu pred sprejermi EQUITONE
Fasáde dosky EQUITONE s antigraffiti úpravou poskytujú efektívnu ochranu pred sprejermi EQUITONE |

Fasádne obklady odolné proti znečisteniu

Antigraffiti úprava fasádnych obkladov EQUITONE minimalizuje povrchovú pórovitosť materiálu, a tým znižuje usádzanie nečistôt. Odoláva väčšine škvŕn, ale aj mechanickému poškodeniu, ku ktorému môže prísť počas montáže.

Antigraffiti povrchová úprava je funkčná počas celej životnosti fasády bez jej akejkoľvek dodatočnej obnovy. Čistenie nemusí vykonať špecializovaná firma, poškodené miesto stačí očistiť roztokom na alkoholovej báze alebo špeciálnym antigraffiti prípravkom. Antigraffiti úprava je aplikovaná na hladké fasádne obklady EQUITONE [pictura] a EQUITONE [natura PRO].

Vláknocementový obklad sa dá rezaním jednoducho upraviť na žiadaný formát podľa návrhu architekta EQUITONE
Vláknocementový obklad sa dá rezaním jednoducho upraviť na žiadaný formát podľa návrhu architekta EQUITONE |

www.equitone.com