Dizajn bez názvu final

Doka vypočítala uhlíkovú stopu svojho portfólia výrobkov

Spoločnosť Doka vypočítala uhlíkovú stopu svojho portfólia výrobkov podľa normy ISO 14044 pre viac ako 7 000 prvkov, a tak sa stala prvým hráčom v odvetví debnenia, ktorý poskytuje transparentné údaje o emisiách CO2. Uhlíková stopa výrobku bola vytvorená s cieľom pomôcť zákazníkom robiť environmentálne zodpovednejšie nákupné rozhodnutia.

Zdroj: DOKA Slovakia

Dôležitými piliermi globálnej stratégie spoločnosti Doka je nielen dodávať kvalitné materiály pre stavebníctvo, ale aj umožniť podnikanie v súlade s prírodou, dosiahnuť vyššiu efektivitu a produktivitu nielen pre samotnú spoločnosť, ale najmä pre jej zákazníkov. Preto sa zameriava aj na ďalšie dva piliere, a to udržateľnosť a digitalizáciu.

Zdroj: DOKA Slovakia

Aby bolo možné zodpovedne fungovať a pravdivo komunikovať, museli odborníci zo spoločnosti Doka spolu s ďalšími expertmi preskúmať každý výrobok. Jeho zloženie, suroviny na výrobu i samotnú výrobu, spôsoby dodávok do distribučných centier a pobočiek po celom svete, procesy opráv a čistenia i recyklácie po skončení životnosti. Tento prístup “od kolísky po hrob” umožňuje spoločnosti Doka podrobne popísať uhlíkovú stopu každého výrobku behom celého jeho životného cyklu.

Zdroj: DOKA Slovakia

Viac na www.doka.sk

Zdroj: DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o.