image 82767 25 v1
Galéria(6)

Austrotherm spustil výrobu grafitového polystyrénu

Partneri sekcie:

Spoločnosť Austrotherm spustila výrobu grafitového polystyrénu Austrotherm GrEPS v priestoroch svojho závodu v Bratislave. Investícia súvisí s nárastom dopytu po tepelnoizolačných materiáloch z grafitového polystyrénu na slovenskom trhu. Spustenie výroby predstavovalo investíciu vo výške 220 000 eur. Súčasná kapacita výrobného závodu je 200 000 m3 expandovaného polystyrénu ročne.

16
23
25
rezacka 1
rezacka 2

Skupina Austrotherm patrí medzi popredných európskych producentov tepelnoizolačných materiálov na báze polystyrénu. Spoločnosť vníma Slovensko ako dôležitý trh s potenciálom rastu najmä v oblasti využívania grafitového polystyrénu. Rozširovaním výrobného programu bude bratislavský závod bližšie k svojim zákazníkom, ktorých bude možné obslúžiť rýchlejšie a flexibilnejšie. „Zatiaľ čo podiel predaja grafitového polystyrénu predstavuje v Rakúsku 50 %, na našom trhu sa predaj celkovo pohybuje na úrovni len 7 %. Ide pritom o materiál s významným potenciálom najmä v súvislosti s napĺňaním požiadaviek smernice Európskej únie o energetickej hospodárnosti budov,“ upresňuje Miloš Klein, konateľ spoločnosti Austrotherm. Výroba v bratislavskom závode sa plánuje rozšíriť aj o nové skladové haly. V nasledujúcom roku sa pripravuje spustenie výroby ďalších produktov pre zatepľovanie fasád, šikmých striech a povalových priestorov.

Sprísňujúce sa požiadavky stimulujú dopyt

Zvýšený dopyt po grafitovom polystyréne zo strany slovenských zákazníkov stimulujú sprísňujúce sa požiadavky na dosahovanie tepelnoizolačných vlastností budov. Podľa nových požiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti budov, podľa technickej normy STN 73 0540–2, ktoré sú platné od 1. januára 2016, musí obvodový plášť novostavby alebo významnej obnovenej stavby dosiahnuť pomocou zateplenia hodnotu súčiniteľa prechodu tepla 0,22 W/ (m2. K). Blížiac sa k roku 2021, sa tieto požiadavky budú ešte viac sprísňovať. Grafitový polystyrén predstavuje vďaka svojim tepelnoizolačným vlastnostiam potenciál pre jeho širšie využívanie v procese zatepľovania aj u nás. Tepelnoizolačné vlastnosti grafitového polystyrénu v porovnaní s bielym sú pri rovnakej hrúbke lepšie až o 20 %. „Zateplená obvodová stena dosiahne o 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti v porovnaní s rovnakou hrúbkou obvodovej steny s bielym EPS. To znamená väčšie úspory energie a zároveň výhody z hľadiska jednoduchšej a rýchlejšej realizácie,“ vysvetľuje Roman Pindeš, produktový manažér Austrotherm.

Porovnanie tepelného odporu bieleho a grafitového EPS
Odporúčaná hodnota tepelného odporu vonkajšej steny R ≥ 4,4 m2.K/W
Biely EPS s hrúbkou 180 mm Grafitový EPS s hrúbkou 180 mm
R = 4,615 m2.K/W R = 5,806 m2.K/W
VYHOVUJE VYHOVUJE
Grafitový EPS s hrúbkou 180 mm značne prevyšuje normou odporúčanú hodnotu tepelného odporu vonkajšej steny.

Optimálna hrúbka zatepľovacieho materiálu zrýchľuje a zjednodušuje montáž, nielen pri obvodových stenách, ale aj pri podlahových či strešných konštrukciách (plochých či šikmých). Grafitový polystyrén má široké možnosti uplatnenia nielen v rodinných a bytových domoch, ale aj na komerčných budovách.

Bezpečný a účinný výrobok

Grafitový polystyrén získava svoje jedinečné izolačné vlastnosti prídavkom grafitových častíc, ktoré absorbujú slnečné žiarenie. Podobne ako biely EPS, je tvorený z 98 % vzduchom. Pri výrobe EPS sa nepoužívajú žiadne nebezpečné látky, len vodná para. Ide o bezpečný materiál, ktorý nachádza široké uplatnenie aj v potravinárskom priemysle. Je 100 % recyklovateľný a spätne využiteľný v mnohých aplikáciách. Práca s grafitovým polystyrénom je vďaka jeho nízkej hmotnosti veľmi jednouchá, ľahko sa s ním manipuluje. Materiál nespôsobuje žiadne zdravotné riziká a pri práci s ním netreba používať žiadne špeciálne ochranné pomôcky alebo nástroje.

Grafitový EPS a štátny príspevok na zateplenie

Investori, ktorí plánujú zateplenie grafitovým polystyrénom, môžu tiež žiadať o štátny príspevok na zateplenie rodinného domu. Vďaka jeho lepším tepelnoizolačným vlastnostiam možno pri optimálnej hrúbke jednoducho dosiahnuť parametre požadované pre získanie štátneho príspevku. „Optimálna hrúbka dosiek z grafitového EPS (v porovnaní s bielym EPS) umožňuje dosiahnuť lepšie tepelnotechnické vlastnosti jednotlivých konštrukcií a zároveň zachovať harmonický výraz stavby,“ dodáva Roman Pindeš.

www.austrotherm.sk