/ Podlaha /

Lepenie veľkoformátového obkladu a dlažby (pracovný postup)

Na manipuláciu s obkladom, jeho prenos a inštaláciu je potrebné použiť transportné lišty s nastaviteľnými vákuovými prísavkami.

21 | Vibračná doska

Po uložení obkladu na podklad sa na dokonalé nalepenie obkladového prvku použijú vibračná doska alebo špeciálna gumená stierka.

21 | Vibračná doska
21 | Vibračná doska | Zdroj: Mapei

22 | Poklep doskou alebo stierkou

Poklep špeciálnou gumenou stierkou alebo vibračnou doskou sa vykoná vždy v smere od stredu ku krajom, t. j. rovnako, ako sa aplikuje lepidlo zubovou stierkou, čím sa zabezpečí rýchle vytlačenie vzduchu spod obkladu.

22 | Poklep doskou alebo stierkou
22 | Poklep doskou alebo stierkou | Zdroj: Mapei

23 | Ďalší obkladový prvok

Po nalepení prvého obkladového prvku na podklad sa nanesie lepidlo na ďalšiu časť steny hladidlom so šikmým zubom paralelne s kratšou stranou obkladu a zubovým hladidlom so štvorcovým zubom na zadnú stranu obkladu.

23 | Ďalší obkladový prvok
23 | Ďalší obkladový prvok | Zdroj: Mapei

24 | Nalepenie obkladu

Obkladový prvok sa nalepí pomocou transportných líšt s vákuovými prísavkami na stenu a dôkladne sa pritlačí.

24 | Nalepenie obkladu
24 | Nalepenie obkladu | Zdroj: Mapei

25 | Zmáčavosť obkladu lepidlom

Lepidlo musí zabezpečiť dokonalú zmáčavosť zadnej strany obkladu tak, aby nevznikali žiadne dutiny a medzery. V opačnom prípade nemožno garantovať spoľahlivosť a trvanlivosť inštalovaných obkladov a dlažby.

25 | Zmáčavosť obkladu lepidlom
25 | Zmáčavosť obkladu lepidlom | Zdroj: Mapei
spracované z podkladov firmy Mapei

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 04/2021.