Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác

Prihláste sa na exkluzívne školenie od spoločnosti CENEKON, akreditované na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zákona 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní.

Absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a bude zapísaný do interného registra účastníkov ďalšieho vzdelávania na stránke Ministerstva. Školenie je určené pre rozpočtárov, kalkulantov, stavbyvedúcich, investorov, projektantov a projektových manažérov, ktorí chcú získať metodický a legislatívny prehľad v oblasti oceňovania stavebných prác.

Lektori:

Ing. Jozef Polášek, Ing. Richard Miške, PhD., Ing. Martin Gablík, Ing. Renáta Manáková, Ing. Miroslav Hlúbik, doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD.

Všetko podrobnosti aj s prihláškou nájdete na webe: Kurz Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác