Prihláška na bakalárske štúdium SvF STU

Stavebná revolúcia si ty! Stavebníctvo v súčasnosti prechádza revolúciou, ktorá so sebou prináša nové technológie. Ovládať ich bude tvojou výhodou a my ťa ich naučíme.

Bakalárske štúdium je určené pre absolventov strednej školy s maturitnou skúškou ako prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania. Úspešní absolventi získajú titul Bc.

1. kolo prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2021
Na bakalárske štúdium prijímame v roku 2021 bez prijímacích skúšok.
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 14. mája 2021

2. kolo prijímacieho konania

V druhom kole prijímacieho konania je možnosť podať si prihlášku na všetky akreditované študijné programy.

Termín podania prihlášky: do 9. augusta 2021
Na bakalárske štúdium prijímame v roku 2021 bez prijímacích skúšok.
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 24. augusta 2021

Viac informácií o odboroch a Stavebnej fakulte STU nájdeš tu