Konferencia Development summit

Základné informácie

Hlavnou témou summitu bude existujúca i pripravovaná legislatíva, ktorá upravuje plánovanie a povoľovanie výstavby, rozoberie na drobné povoľovacie procesy v praxi a ich problémy, dotkne sa výziev územného plánovania v rýchlo sa meniacej dobe, navrhne riešenia podporujúce lepšie fungovanie celku a spoluprácu jeho aktérov.

V diskusii sa stretnú zástupcovia ministerstva dopravy, zástupcovia miest, developeri, urbanisti a iní odborníci.

Všetky aktuálne informácie vrátane registračného formulára nájdete na hlavnej stránke konferencie Development summit 2020.