Green Building Academy Academy 2023: Udržateľné materiály, narábanie s odpadmi a cirkularita

Slovenská rada pre zelené budovy, v spolupráci s viacerými partnermi, pripravila 2. ročník série odborných online webinárov zameraných na udržateľnú výstavbu – Green Building Academy Academy 2023.

Akadémia udržateľnosti sa skladá zo 7 modulov, v rámci ktorých sa budú odborníci venovať rôznym aspektom udržateľnosti v stavebníctve. Webináre sú zamerané na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia.

Štvrtý webinár zo sedemdielnej série ponesie názov: Udržateľné materiály, narábanie s odpadmi a cirkularita sa uskutoční 28. marca. Prihlášku s celým programom nájdete na: www.skgbc.eu.

Po ukončení série webinárov bude účastníkom, ktorí absolvovali všetkých sedem modulov, udelený certifikát.