Green Building Academy Academy 2023: Udržateľná prevádzka budov

Slovenská rada pre zelené budovy v spolupráci s viacerými partnermi si pripravila 2. ročník série odborných online webinárov zameraných na udržateľnú výstavbu – Green Building Academy Academy 2023.

Akadémia udržateľnosti sa skladá zo 7 modulov, v rámci ktorých sa budú odborníci venovať rôznym aspektom udržateľnosti v stavebníctve. Webináre sú zamerané na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia.

Záverečný modul celej série sa bude týkať Udržateľnej prevádzky budov. Prednášky sa uskutočnia 13. júna. Prihlásiť sa môžete na: www.skgbc.eu

Po ukončení série webinárov bude účastníkom, ktorí absolvovali všetkých sedem modulov, udelený certifikát.