Development summit 2022

Zaznam na celu obrazovku 6. 2. 2022 121533.bmp

  • Reflexia na aktuálnu zmenu stavebného zákona.
  • Dosahy novej stavebnej legislatívy na vývoj cien bytov, nájomné byty.
  • Verejný záujem v územnom plánovaní a povoľovaní výstavby
  • Trendy vývoja cien na trhu so stavebnými materiálmi.

Viac informácií nájdete na www.developmentsummit.sk.