Cestná konferencia 2021

Základné informácie

Témy konferencie:
Svetová cestná asociácia PIARC – jej poslanie a aktivity v SR
Cestné staviteľstvo a cestné hospodárstvo
Príprava a výstavba cestnej infraštruktúry

Organizátorom je Slovenská cestná spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS).

Prihlásenie na konferenciu je možné od 7. júna 2021 ONLINE cez registračný formulár na web stránke Organizačného garanta konferencie www.ankov.sk.

Uzávierka záväzných prihlášok: 24. jún 2021

Účastnícky poplatok:

Členovia SCS 133,34 € + DPH = 160 €
Ostatní 160 € + DPH = 192 €

Účastnícky poplatok uvedený v cenníku zahŕňa náklady na organizačné zabezpečenie konferencie, zborník príspevkov na USB, občerstvenie a obed.

Prečítajte si viac o cestnej konferencii a vyplňte prihlášku.