ŠFRB k 9. aprílu priznal žiadateľom o podporu takmer 1,7 mld. Sk

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) k 9. aprílu tohto roka priznal žiadateľom o podporu takmer 1,7 miliardy Sk (52,42 milióna eur), pričom ich požiadavky boli niekoľko násobne vyššie ako tohtoročný rozpočet fondu. Z tejto sumy 610 miliónov Sk (18,81 milióna eur) už fond posunul na účet klientom do financujúcej banky. Na všetkých šesť účelov bývania fond evidoval 1073 žiadostí o príspevok z fondu.

Fond ďalej zverejnil, že z portfólia akceptovaných žiadostí išlo napr. 519 na výstavbu bytu v rodinnom dome, 231 na obnovu bytovej budovy a 211 na výstavbu nájomných bytov, o ktoré sa uchádzajú obce a mestá z celého Slovenska.

Z hľadiska priznanej podpory viac ako 50 %, teda najväčšia suma zo ŠFRB vo výške 1,14 miliardy Sk (35,15 milióna eur), pripadlo na výstavbu obecných nájomných bytov. Požiadavka samospráv však bola trikrát vyššia. Nasledovala obnova bytovej budovy v réžii právnických osôb (spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia bytových družstiev). To dokazuje, že zatepľovanie, výmena okien a rekonštrukcia bytových objektov pokračuje.

Rozpočet fondu v roku 2008 predstavuje 4,03 miliardy Sk (124,26 milióna eur).

Zdroj: TASR