Nivy

Ako reagujú developeri a stavebné firmy na COVID-19?

Všetky sektory tuzemskej ekonomiky sú pod obrovským tlakom. Realitný a stavebný biznis nie je výnimkou. Pandémia ho už zasiahla a niektorí developeri ohlásili zastavenie či obmedzenie výstavby.

Chýbajú robotníci, materiál aj osobné ochranné pomôcky. Pozastavenie niektorých činností už oznámila napríklad spoločnosť HB Reavis, ktorá dočasne prerušila búracie práce na Apolle. Tieto práce pre nich vykonávala dodávateľská firma z Českej republiky.

„Na základe opatrení a dočasného uzatvorenia hraníc sa jej zamestnanci vracajú na čas späť do Česka k svojim rodinám,“ uviedol developer. V prácach budú pokračovať, keď sa situácia upokojí. V HB Reavis situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 aktívne monitorujú vrátane usmernení vydávaných Úradom verejného zdravotníctva SR. Samozrejme, sú pripravení postupovať v súlade s príslušnými usmerneniami. Zriadili akčný tím, ktorý koordinuje nastavenie a implementáciu jednotlivých krokov a opatrení.

„Uvedomujeme si vážnosť situácie, vnímame spoločenský rozmer a považujeme za dôležité, aby sa správali zodpovedne nielen jednotlivci, ale aj súkromné firmy. Zdravie našich zamestnancov a zamestnancov našich nájomníkov i obchodných partnerov je pre nás prvoradé. Z našej strany sme v posledných týždňoch proaktívne zaviedli viaceré opatrenia na rôznych úrovniach,“ uvádza sa v stanovisku HB Reavis.

V budovách prebieha pravidelná a zvýšená dezinfekcia držadiel, kľučiek a privolávačov výťahov. Na stavbách zaviedli špeciálny režim, sú v úzkom kontakte s dodávateľmi, inštalovali sa dezinfekcie na ruky pri vstupoch aj výstupoch, plánujú aj náhodne merať teplotu, zrušili sa veľké koordinačné stretnutia, namiesto toho sa vytvárajú menšie akčné skupiny. Denne sledujú vývoj situácie a vyhodnocujú postupy prác.

„Považujeme za dôležité poznamenať, že robíme všetko preto, aby náš biznis išiel naďalej bez prerušenia podľa vopred definovaných cieľov a plánov. Snažíme sa zabezpečiť hladké fungovanie kancelárskych budov pri čo najvyššej možnej ochrane zdravia užívateľov. Všetci naši zamestnanci sú, samozrejme, k dispozícii našim klientom či dodávateľom tak ako vždy.“

O obmedzenom režime hovorí aj spoločnosť Cresco Real Estate. K úplnému zastaveniu výstavby zatiaľ nepristúpila. Hoci ekonomika spomaľuje pre šírenie koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, rezidenčný developer Cresco Real Estate zatiaľ zastavenie predajných procesov či úplné zastavenie stavebných prác nehlási.

Developer však rovnako ako ostatné spoločnosti pristúpil k opatreniam na ochranu zdravia zamestnancov, klientov aj budúcich obyvateľov. Podľa nariadenia hlavného hygienika SR spoločnosť dočasne zatvorila predajné miesto pre verejnosť a niektoré prevádzky v rámci lokálneho nákupného centra Slnečnice Market v bratislavskej Petržalke.

„Dopyt po bytoch v tomto roku bude závisieť od celkovej kondície ekonomiky, ktorú aktuálne spomaľuje po celom svete šírenie koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, a dostupnosti hypoték. Zatiaľ je však predčasné hovoriť o tom, aký dosah to bude mať na realitný biznis. Nepredpokladáme však znižovanie cien, nastať môže pokles rastu či stagnácia cien, keďže novostavieb bude na trhu stále nedostatok. Aktuálne už aj pre oklieštenú či v niektorých prípadoch dokonca prerušenú výstavbu. Naopak, môže vzrásť záujem individuálnych investorov práve o nákup bytov ako dlhodobej a stabilnej investície,“ hovorí Michal Pauer, obchodný riaditeľ spoločnosti Cresco Real Estate.

Odstávku však pripúšťa J&T Real Estate. „Práce na projektoch zatiaľ pokračujú, ale v obmedzenom rozsahu a prerušeniu výstavby sa pravdepodobne nevyhneme,“ povedal výkonný riaditeľ Pavel Pelikán. S omeškaniami ráta český developer Finep, ktorý má v Bratislave rozbehnutých niekoľko projektov. Navyše sa začal obávať, že pre obmedzenú prevádzku úradov dôjde k naťahovaniu povoľovacích procesov, ktoré sú u nás už i tak veľmi zdĺhavé.

„Účastníkom začatých konaní sa predlžuje lehota na podanie námietok a pripomienok o počet dní, počas ktorých bude platiť opatrenie,“ potvrdil hovorca bratislavskej mestskej časti Karlova Ves Branislav Heldes.

Aj keď sa život na Slovensku utlmil, predaj bytov developeri úplne nestopli. „Otázka bývania je dlhodobý proces a nerieši sa zo dňa na deň. Predajný proces sa nezastavil, s klientmi komunikujeme telefonicky alebo online a potrebné úkony riešime elektronicky. Veríme, že aj vďaka dodržiavaniu pokynov kompetentných autorít sa situácia čoskoro zlepší,“ komentuje situáciu Michal Pauer, obchodný riaditeľ spoločnosti Cresco Real Estate. Podobne na situáciu zareagovali ďalší developeri. Finálny podpis na zmluve zväčša nechávajú až na obdobie po ukončení karanténnych opatrení.

„Predajné miesto je zatvorené a fyzické stretnutia do odvolania vôbec nerobíme, aby sme čo najviac ochránili nás aj klientov,“ vysvetľuje Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ spoločnosti J&T Real Estate (JTRE). Developeri tvrdia, že neevidujú rušenie rezervácií na nákup bytov. „Zatiaľ sme v súvislosti s ochorením COVID-19 nezaznamenali finančné ťažkosti zákazníkov v rezidenčnom segmente,“ konštatuje Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ spoločnosti Penta Real Estate Slovensko.

K rovnako nevyhnutným opatreniam pristupujú aj stavebné firmy či výrobcovia stavebných materiálov. Najväčší rakúsky stavebný koncern STRABAG ohlásil zastavenie prác na všetkých približne 1 000 stavbách po celom Rakúsku. „Po zvážení všetkých záujmov a predovšetkým s prihliadnutím na spoločenskú zodpovednosť sme nútení pristúpiť k tomuto drastickému kroku,“ uviedol šéf firmy STRABAG Thomas Birtel.

Spoločnosť Xella zaviedla opatrenia pre COVID-19 bez obmedzenia výroby, dodávok materiálu a služieb. Všeobecné opatrenia s cieľom zabrániť rozšíreniu vírusovej pandémie COVID-19 spoločnosť Xella Slovensko, výrobca stavebného materiálu značiek Ytong, Silka a Multipor, prijala naprieč celou firemnou štruktúrou. Objem výroby tieto opatrenia nijako nezasiahli. Dodávky materiálu a tiež všetky služby ako technické poradenstvo, výpočty materiálov či zakladanie rohov poskytujú v plnom rozsahu.

Hlavnou snahou je, samozrejme, ochrániť ľudské zdravie a dbať na najvyššie možné bezpečnostné opatrenia. Preto sa od objavenia prvých prípadov vírusu na našom území pre všetkých zamestnancov a vo všetkých budovách a závodoch zaviedlo povinné dodržiavanie najprísnejších hygienických zásad. Tie sa od počiatku týkajú aj dopravcov. Samozrejmosťou je teda dodržiavanie zodpovedného odstupu na odporúčanú vzdialenosť, nosenie rúšok a vyhýbanie sa kontaktu vrátane podania ruky.

Spoločnosť tiež ihneď po vypuknutí karanténnych opatrení vydala zákaz pracovných ciest do rizikových oblastí a národné pracovné stretnutia obmedzila na nevyhnutne potrebné, a to už pred zavedením tejto zákonnej povinnosti.

Výroby sa tieto zmeny nijako nedotkli a prebieha v plnom rozsahu, ale za sprísnených hygienických podmienok. „Nezmenila sa ani dostupnosť poskytovaných služieb. Vďaka technologickému zázemiu spoločnosti sú technickí poradcovia a ďalší odborníci schopní flexibilne reagovať na potreby zákazníkov. Spracovávajú ďalej kalkulácie, podporujú zákazníkov v ich individuálnych aj developerských projektoch,“ uvádza k udalostiam konateľ spoločnosti Peter Markovič.

„Určitú trpezlivosť si tento vývoj vyžaduje hlavne od menších odberateľov, ktorí sú závislí od predajní stavebnín. Tam je na mieste sledovať aktuálne informácie a obracať sa na jednotlivé prevádzky stavebnín. My ako výrobca si záväzky voči svojim partnerom plníme. Nie je potrebné sa v tomto momente obávať nedostatku materiálu, aj keď existujú vonkajšie faktory, ktoré môžu situáciu v budúcnosti ovplyvniť,“ dodáva Markovič.

Spoločnosť HELUZ v súvislosti s vyhlásením stavu núdze a ďalšími opatreniami na obmedzenie šírenia nákazy pozastavila predaj za hotovosť a predaj materiálov nezmluvným zákazníkom s vlastným odvozom, teda klientom bez platnej rámcovej kúpnej zmluvy.

Všetci technickí pracovníci či obchodní zástupcovia ostávajú plne k dispozícii, pracujú však v režime home office. Vstup do výrobného závodu majú cudzie osoby zakázané. Pre nezmluvných zákazníkov je pozastavený aj spätný nákup paliet. Zmluvným zákazníkom sa expeduje tovar bez obmedzení. Všetci vodiči kamiónov musia mať pred nakládkou telefonicky overené, že budú v predpokladanom termíne dodania tovaru vyložení.

Zdroj: Cresco Real Estate, HB Reavis, HELUZ, SITA Slovenská tlačová agentúra, a. s., STRABAG AT, Xella