Partneri sekcie:
/ Biznis /

V bratislavskom projekte Pri Mlynoch má byť aj zdravotnícke zariadenie

Vizualizácia projektu Pri Mlynoch
Zdroj: Ing. arch. Matej Zelenay

Modernú zástavbu na bratislavských Mlynských Nivách má na Jarabinkovej ulici doplniť polyfunkčný súbor Pri Mlynoch z dielne ateliéru at26.  Ide o oplotený a nevyužívaný pozemok s trafostanicou, ktorú čaká asanácia.

Investorská spoločnosti Pri Mlynoch podala zámer do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v novembri 2022.  Činnosť je navrhnutá v dvoch variantoch, ktoré sa líšia v celkovej výmere zelene v areáli stavby a v odlišnosti stavebno – fyzikálneho riešenia konštrukcií obvodového plášťa stavby. Vo variante č. 1 je 1 129,11 m 2 zelene a vo variante č. 2 je 1 478,71 m2 zelene.

Plochu riešeného územia ohraničuje z južnej strany budova distribučnej spoločnosti, z východnej strany ul. Jarabinková, severná časť dotknutého pozemku susedí s polyfunkčným objektom CityPark Ružinov a východná strana s objektom BBC5.

Vizualizácia projektu Pri Mlynoch
Vizualizácia projektu Pri Mlynoch | Zdroj: Ing. arch. Matej Zelenay

Výšková budova bude prevažne obytná

Z podnože v tvare L majú vyrásť dve budovy so spoločnými troma podzemnými podlažiami s hromadnými garážami. V návrhu má vyššia budova 20 nadzemných podlaží a jedno technologické podlažie a nižšia 5 nadzemných podlaží a jedno technologické podlažie. Parter má jedno nadzemné podlažie. Parkovanie je zabezpečené v podzemných podlažiach a na úrovni terénu v prestrešenej prevetrávanej časti parteru.

Funkcia bývania je objekte A na 6. až 20. nadzemnom podlaží, na 2. až 5. nadzemnom podlaží majú byť administratívne priestory. V objekte B sú na 2. až 5. nadzemnom podlaží situované priestory pre zdravotnícke zariadenia. V 1. podzemným podlažím pod objektom B sú priestory pre zázemie zdravotníckeho zariadenia.

V parteri oboch objektov A a B sú navrhované komerčné priestory, časť parkovania na úrovni terénu a zázemie pre komerčné a administratívne prevádzky.

Samospráva upozornila na kanalizáciu

Bratislavský magistrát a mestská časť Ružinov odporúčajú investorovi variant s väčšou výmerou zelene. Samosprávy sa zhodujú aj v dôraze na riešenie kanalizácie, keď mesto žiada v ďalšom stupni projektovej dokumentácie doplniť do príloh situáciu kanalizácie. Mestská časť žiada preukázať dostatočné priepustnosť kanalizácie a ostatných vodných stavieb, pretože v území bolo vybudovaných už viacero polyfunkčných objektov. Investor v stanovisku reagoval, že doplní situáciu kanalizácie a jej priepustnosť preukáže v dopracovanej dokumentácii pre územné konanie. Tieto doplňujúce informácie zverejnil Enviroportál začiatkom februára.

Polyfunkčný súbor Pri Mlynoch, Bratislava-Ružinov

Rozloha riešeného územia 5 250 m2

Investor Pri Mlynoch

Architekt: at26

Zodpovedný projektant: Jaroslav Takáč

Investícia 21,5 mil. eur

Celková plocha nadzemných podlaží: 14 340,0 m

Počet parkovacích miest:231

Realizácia 4Q/2023 – 4Q/2025

KategórieBiznis, Developeri