Na čo si dať pozor pri výbere a realizácii obnovy balkónových konštrukcií

01Alumistr

Pri obnove balkónových konštrukcií môžu o spokojnosti s výsledkom a životnosti samotnej konštrukcie rozhodnúť aj tie najmenšie detaily. Preto ich netreba podceňovať.

Aj veci, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné, ovplyvňujú životnosť stavebných konštrukcií. O efektívnosti investície do obnovy balkónových konštrukcií tak môže rozhodnúť napr. aj použitie kvalitných skrutiek a správneho silikónu. O tom, že je potrebné nepodceňovať prípravnú fázu a starostlivo vyberať dodávateľa, sme sa porozprávali s Josefom Šenkom, výrobno-technickým riaditeľom spoločnosti Alumistr SE.

Na čo by si mali vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch dávať pozor pri obnove balkónových konštrukcií?
Pri obnove balkónových konštrukcií by si investor (vlastníci bytov a nebytových priestorov) mal dávať pozor, aby od dodávateľa dostal kvalitný produkt, a to nielen hliníkové zábradlie a zasklievací systém, ale aj vhodné a trvanlivé materiály na kotvenie zábradlia a striešok alebo utesnenie zasklievacích systémov. Použitie nevhodných materiálov a šetrenie pri montáži môže znehodnotiť celú investíciu a skrátiť životnosť daného systému. Balkón po obnove zasklievacím systémom z bezúdržbového hliníka a skla by bola škoda kaziť nesprávne pozinkovanými skrutkami a železnými konzolami, ktoré môžu časom skorodovať. Dodávateľ daného systému na obnovu balkónovej konštrukcie by mal zároveň preukázať, že používa kotviace skrutky a materiály vhodné na kontakt s hliníkom a sklom, čo napr. niektoré silikóny nie sú. Následky použitia takýchto nevhodných materiálov sú potom buď len estetické, keď sa rozleptá alebo zafarbí sklo, avšak v horšom prípade hrozia aj konštrukčné poruchy.

Aké konštrukčné poruchy môžu vzniknúť v dôsledku použitia nevhodných materiálov a nesprávnej montáže balkónového systému?
Pri nevhodnej skladbe materiálov môže dôjsť k chemickej korózii a poškodeniu použitých kovových súčastí. Chemická korózia skracuje životnosť hliníka a železa. Nesprávna montáž balkónových systémov ohrozuje predovšetkým pevnosť a statickú stabilitu konštrukcie.

Aké náročné je potom odstránenie týchto porúch zo stavebného, ako aj finančného hľadiska?
Vo výsledku môže byť odstránenie porúch dokonca drahšie ako montáž nového systému. Vždy to závisí od toho, na akom mieste konštrukcie k poškodeniu došlo a aký náročný je prístup k nemu, či je potrebné inštalovať lešenie. Oprava nemusí byť pritom vždy jednoduchá, keď sa len vymení skrutka za skrutku.

Čo je teda základným predpokladom spokojnosti s investíciou?
Základným predpokladom spokojnosti s investíciou ostáva výber spoľahlivého dodávateľa. Napr. pri nákupe televízie bývajú ľudia paradoxne opatrnejší ako pri investícii do balkónov, ktoré by im mali dobre slúžiť desiatky rokov. Prezrú si ponuku na obrázku, ale už si nedajú námahu ísť sa pozrieť k výrobcovi, aby na vlastné oči videli, čo im chce namontovať, ani si nezháňajú referencie o montážnej firme. Pri bytovom dome pritom môže ísť o investíciu za desaťtisíce eur. Našim zákazníkom ponúkame prehliadku
vzoriek v reálnej podobe a podrobnú prezentáciu ponuky priamo na mieste, napr. na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Rovnakú alebo podobnú realizáciu obnovy balkónových konštrukcií, do ktorej sa chystajú investovať, si môžu prezrieť aj na referenčných stavbách v blízkosti svojho bydliska. Navyše môžeme sprostredkovať stretnutie s investorom referenčnej stavby, aby sa podelil o svoje skúsenosti. A na overenie správnosti výberu ponúkame zhotovenie jedného vzorového balkóna bez výplne, ktorý je možné ešte demontovať a upraviť.

Na čo by mal investor klásť ešte dôraz v prípravnej fáze projektu obnovy balkónových konštrukcií?
Predovšetkým by mal dostať k dispozícii vykonávaciu projektovú dokumentáciu, kde musia byť zakreslené nadväznosti balkónovej konštrukcie na ďalšie stavebné konštrukcie, konkrétne na obvodový plášť, obklady a dlažbu. Zároveň musí byť zakreslený počet kotvení a špecifikovaný kotviaci a spojovací materiál.

Ako môže investor kontrolovať správnosť postupu montáže?
Kontrolu zjednodušuje spomínaná projektová dokumentácia. Investor si podľa nej môže overovať, či sa zvolil správny materiál a či sa používa správnym spôsobom. Vykonávacia projektová dokumentácia býva súčasťou zmluvy a v každom prípade by ju mal investor vyžadovať. Ďalšou možnosťou je zazmluvnenie osoby vykonávajúcej stavebný dozor, ktorá má so zhotovením balkónových konštrukcií skúsenosti z praxe. Ide síce o službu, ktorú treba navyše zaplatiť, avšak táto investícia sa určite oplatí. Zároveň je dôležité povedať, že výmena zábradlia je súčasťou obnovy balkónov a lodžií, pričom treba dodržať postupy, ktoré sa požadujú pri odstraňovaní systémovej poruchy balkónov. Zoznam systémových porúch a spôsob ich odstránenia defunuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. Návrh obnovy balkónov, zapustených, polzapustených a predsadených lodžií vrátane potrebných projektových podkladov je obsahom Technickej informácie OZ ZPZ č. 5.

Josef Šenk

Josef Šenk
Výrobno-technický riaditeľ spoločnosti Alumistr SE
Spoločnosť vstúpila na český trh v roku 2000 ako stavebná firma zaoberajúca sa výrobou a montážou rámového zasklievacieho systému. Vyrába hliníkové systémy pre stavebníctvo a špecializuje sa najmä na konštrukcie zábradlí a zasklievacie systémy na balkóny a lodžie. Systémy ponúka tak v rámovom, ako aj v bezrámovom vyhotovení. Súčasťou výrobného programu sú aj konštrukcie altánov, zimných záhrad a prístreškov, interiérové zasklené steny a priečky či atypické konštrukcie z hliníkových profilov.

Text: Lenka Sagnerová, Alumistr SE
Foto: Alumistr SE
Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 4/2018.