Partneri sekcie:

Aké možnosti máte pri výbere balkónových dverí?

image 101240 25 v1

Výmene otvorových výplní v bytovom dome podliehajú aj dvere na balkón či lodžiu. Pri ich výbere máte viaceré možnosti. A to z hľadiska tepelnotechnických vlastností, ako aj spôsobu otvárania. Ich návrh a zabudovanie musí rovnako ako v prípade okien spĺňať požiadavky STN 73 0540-2/Z1: 2016 a požiadavky na energetickú hospodárnosť budov.

Zdvižno-posuvné dvere Inoutic HST 76

Zdvižno-posuvné dvere Inoutic HST 76
 • 5 komôr, 
 • súčiniteľ prechodu tepla rámu:Uf = 1,3 W/(m2 . K),
 • vstavaná hĺbka: 76 mm,
 • možnosť zasklenia: 24 až 42 mm (zvukotesné sklo 52 mm),
 • hĺbka zasklenia: 25 mm,
 • bezbariérový celohliníkový prah s prerušeným tepelným mostom alebo PVC rám s hliníkovým krytím,
 • dvoj- až štvorkrídlový zdvižno-posuvný systém,
 • dvojité dorazové tesnenie medzi posuvnými a pevnými prvkami,
 • pohodlné ovládanie a posúvanie,
 • bezpečnostná dvojpätková zasklievacia lišta a oceľové výstuže,
 • bezolovnatý profil,
 • 40 rôznych farieb a dekorov – dvere aj so sivým jadrom.

Charakteristika
Zdvižno-posuvné dvere z profilu na báze plastu. Systém odolný proti poveternostným vplyvom, stabilný a odolný proti vlámaniu. Umožňuje použitie funkčných skiel do
52 mm pri stavebnej hĺbke len 76 mm. Vysoké tepelnoizolačné parametre. Maximálna výška 2,60 m a šírka 6 m. Dvere sa pohybujú po súbežnej koľajnici umiestnenej v konštrukcii rámu a efektívne šetria priestorom. Ak je tento typ dverí dobre spracovaný, má kvalitné kovanie a je dobre namontovaný, možno ho jednoducho ovládať jednou rukou. Dvere možno vybaviť tiež elektrickým pohonom a diaľkovým ovládaním.

www.inoutic.sk

Zdvižno-posuvné dvere Slovaktual HST 76

Zdvižno-posuvné dvere Slovaktual HST 76
 • 5 komôr, 
 • súčiniteľ prechodu tepla rámu: Uf  = 1,35 W/(m2 . K) (vyhotovenie Standard),
 • súčiniteľ prechodu tepla celých dverí: Uw  = od 0,75 W/(m2 . K) (vyhotovenie Standard),
 • zvuková izolácia: Rw = do 42 dB,
 • vstavaná hĺbka: 76 mm,
 • možnosť zasklenia: izolačné trojsklo, špeciálne bezpečnostné sklá, 
 • bezbariérový prah s vysokým stupňom izolácie a tesnosti,
 • zdvižno-posuvný systém s nízkou pohľadovou výškou, možnosť doplniť o hliníkový klip,
 • obvodové tesnenie,
 • veľkorozmerové oceľové výstuhy.

Charakteristika
Zdvižno-posuvné dvere z profilu na báze plastu s úzkym rámom. Umožňuje veľké zasklenie. Vďaka malej hĺbke sú vhodné aj na obnovu a rekonštrukcie budov. Veľmi nízky prah už v štandardnej verzii. Špeciálne bezpečnostné sklá a kovanie až do triedy RC 2. Bezpečnostné izolačné sklá okrem tepelnej izolácie poskytujú aj ochranu proti hluku. Sklá s optimálnym solárnym faktorom prispievajú k energeticky hospodárnemu bývaniu. Vysoká pevnosť, odolnosť proti zaťaženiu vetrom, vodotesnosť a kvalitné obvodové tesnenie.

www.slovaktual.sk

 

Zdvižno-posuvné dvere Slovaktual HST 88LUX

Zdvižno-posuvné dvere Slovaktual HST 88LUX
 • 5 komôr, 
 • súčiniteľ prechodu tepla rámu: Uf  = 1,33 W/(m2 . K) (vyhotovenie Standard),
 • súčiniteľ prechodu tepla celých dverí: Uw = od 0,74 W/(m2 . K) (vyhotovenie Standard),
 • zvuková izolácia: Rw = do 43 dB,
 • vstavaná hĺbka: 88 mm,
 • možnosť zasklenia: izolačné trojsklo, špeciálne bezpečnostné sklá,
 • bezbariérový prah s vysokým stupňom izolácie a tesnosti,
 • zdvižno-posuvný systém s nízkou pohľadovou výškou, možnosť doplniť o hliníkový klip,
 • obvodové tesnenie,
 • veľkorozmerové oceľové výstuhy.

Charakteristika
Zdvižno-posuvné dvere z profilu na báze plastu s veľmi úzkym rámom. Veľmi úzky profil a integrované rámové zasklenie fixnej časti umožňuje získať maximum svetla. Vďaka malej hĺbke sú vhodné aj na obnovu a rekonštrukcie budov. Veľmi nízky prah už v štandardnej verzii. Špeciálne bezpečnostné sklá a kovanie až do triedy RC 2. Bezpečnostné izolačné sklá okrem tepelnej izolácie poskytujú aj ochranu proti hluku. Sklá s optimálnym solárnym faktorom prispievajú k energeticky hospodárnemu bývaniu. Vysoká pevnosť, odolnosť proti zaťaženiu vetrom, vodotesnosť a kvalitné obvodové tesnenie.

www.slovaktual.sk

 

Zdvižno-posuvné dvere Schüco EasySlide

Zdvižno-posuvné dvere Schüco EasySlide
 • viackomorový systém,
 • súčiniteľ prechodu tepla rámu: Uf = 1,8 W/(m2 . K),
 • súčiniteľ prechodu tepla celých dverí: Uw = 0,97 – 1,3 W/(m2 . K), 
 • vstavaná hĺbka: 70 mm,
 • vstavaná hĺbka rámu: 167 mm,
 • možnosť zasklenia: izolačné dvoj- alebo trojsklo,
 • bezbariérový prah AL s prerušeným tepelným mostom,
 • dvoj- až štvorkrídlový zdvižno-posuvný systém, možnosť doplniť o hliníkový klip,
 • obvodové tesnenie,
 • zvýšená odolnosť proti vlámaniu do triedy RC2,
 • farebné vyhotovenie: laminácia – 21 RAL odtieňov, ALUClip – 300 RAL odtieňov, 16 dekorov.

Charakteristika
Zdvižno-posuvné dvere z profilu na báze plastu s úzkou pohľadovou šírkou. Viackomorový plastový systém so 70 mm stavebnou hĺbkou a vysokokvalitnými izolačnými sklami. Prah konštruovaný tak, aby došlo k prerušeniu tepelného mosta medzi interiérom a exteriérom. Tým sa zabraňuje vzniku chladných podlahových zón pred dverami. Maximálna tesnosť pri vetre a daždi a optimálna protihluková ochrana vďaka obvodovému tesneniu. Vysoká odolnosť proti vlámaniu.

www.schueco.sk

 

Zdvižno-posuvné dvere Schüco ThermoSlide

Zdvižno-posuvné dvere Schüco ThermoSlide
 • viackomorový systém,
 • súčiniteľ prechodu tepla rámu: Uf = 1,2 W/(m2 . K), 
 • súčiniteľ prechodu tepla celých dverí:Uw = ≤ 0,8 W/(m2 . K), 
 • vstavaná hĺbka krídla: 82 mm,
 • vstavaná hĺbka rámu: 219 mm,
 • možnosť zasklenia: izolačné trojsklo, 
 • trojnásobne termicky delený bezbariérový prah, 
 • dvoj- až štvorkrídlový zdvižno-posuvný systém, možnosť doplniť o hliníkový klip,
 • vysokotepelnoizolačné obvodové tesnenie,
 • zvýšená odolnosť proti vlámaniu do triedy RC2,
 • farebné vyhotovenie: laminácia – 21 RAL odtieňov, AluClip – 300 RAL odtieňov, 16 dekorov.

Charakteristika
Zdvižno-posuvné dvere z vysokotepelnoizolačného profilu na báze plastu sú vhodné aj na nízkoenergetickú úroveň výstavby a energeticky pasívny spôsob výstavby. Štíhla konštrukcia rámu. Viackomorový plastový systém s 82 mm stavebnou hĺbkou a vysokokvalitným zasklením izolačným trojsklom. Bezbariérový trojnásobne termicky delený prah. Maximálna tesnosť pri vetre a daždi a vysoká protihluková ochrana vďaka obvodovému tesneniu. Vysoká odolnosť proti vlámaniu.

www.schueco.sk

 

TEXT | Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO | Miro Pochyba, archív firiem

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 2/2018.