Chemické čistenie vykurovacích systémov zaujalo

image 86331 25 v1

Téma chemického čistenia vykurovacej sústavy, ktorú sme otvorili v minulom čísle, vzbudila vlnu záujmu, ale aj otázok. Vybrali sme tie najčastejšie a požiadali zástupcu firmy EKO-CHEMO, s. r. o., aby na ne odpovedal.

Môže chemické čistene poškodiť povrch čistených materiálov, v tomto prípade vykurovacích telies a rozvodov?
Firma EKO-CHEMO, s. r. o., používa organickú chémiu s atestom na používanie na liatinu, oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, meď a zinok. Čistiaca zmes je dlhoročným know-how firmy a reaguje výlučne na sedimenty.

Je potrebné vypustiť zo systému vodu?
Nie je.   Chemické čistenie vykurovacieho systému prebieha pri kompletne napustenom systéme a čistiť je možné aj počas prevádzky, mimo vykurovaciu sezónu nie.

Usadeniny sa vplyvom dávkovania chémie postupne rozpúšťajú. Nejde o rýchly proces zlupovania, ale o priebežné narúšanie štruktúry usadenín, ktoré vo výsledku nadobudnú kvapalné skupenstvo a čierne zafarbenie, o čom sa môže každý užívateľ bytu presvedčiť sám. Pracovný priestor je prístupný a technický personál vždy rád zodpovie položené otázky.

V odborných materiáloch sa uvádza, že nánosy možno v tomto prípade odstrániť len z troch štvrtín, nie až na kov. Každopádne záverečný preplach vykurovacieho systému sa vykonáva dôkladne a s dostatočnou rezervou, aby sa väčšina zvyškov rozpustených nánosov odplavila.

Ako dlho trvá chemické čistenie?
Čistenie sa odvíja od stupňa zanesenia sústavy, ale v priemere trvá vyčistenie 16 – 20 stúpačiek 10 hodín. Pre predstavu, bytový dom s celkovým počtom bytov 24, ktorý nepresiahne vyššie uvedený počet stúpačiek, je možné vyčistiť v priebehu jedného dňa.

Naruší realizácia chemického čistenia chod budov alebo domácností?
Čistenie sa realizuje vo vnútri systému a chemický roztok sa napúšťa v suteréne, väčšinou v pivničných priestoroch.  Preto v bytoch nie je potrebná prítomnosť našich pracovníkov – iba v prípade nahlásenia nejakej poruchy (pozri ďalší odsek).

Dochádza v priebehu čistenia a po čistení ku komplikáciám?  Ak sa objavia nejaké negatívne javy, ako im možno predchádzať a aké sú následné nápravné opatrenia?
Vedľajšie efekty čistenia, ktoré sa môžu objaviť, sú:

  • zavzdušnenie systému a následná vlhkosť vo forme kvapiek vody okolo automatického odvzdušňovacieho ventilu v najvyšších poschodiach čisteného objektu.  Tento problém sa vyrieši sám (do dvoch až piatich dní), ale užívateľom bytov odporúčame, aby pod ventil umiestnili nádobu na bezproblémový odvod vody;
  • nepriechodný termoregulačný ventil. Z 90 % je tento jav spôsobený nedostatočnou spoluprácou užívateľov bytov, ktorí sú vopred upozornení, aby v priebehu čistenia mali z dôvodu priechodnosti chemického roztoku ventil uvoľnený na maximum. 
    Ak je ventil utiahnutý, bráni tým celkovej efektívnosti procesu a keďže otvor s hlavicou má toleranciu len niekoľko milimetrov, môže dôjsť k jeho upchaniu. Problém možno odstrániť buď otvorením hlavice, alebo opätovným prepláchnutím stúpačiek čistou vodou;
  • „studený radiátor“ v určitom úseku. Vzduch nahromadený v systéme po dávkovaní chémie čerpadlami môže zapríčiniť krátkodobý výpadok ohrevu, ktorý možno odstrániť otočením ventilu na maximum. Potrebný čas je veľmi individuálny, zo skúsenosti možno hovoriť o maximálne 20 – 30 minútach. Ak by však nehriala minimálne polovica radiátoru, je potrebné ho odvzdušniť priamo v byte, prípadne v byte na najvyššom poschodí, kde sa nachádzajú odvzdušňovacie ventily.
  • zakalenie radiátora po vyčistení.  Tento jav sa môže objaviť na ktoromkoľvek poschodí. Dôvodom je nahromadenie uvoľnených sedimentov, ktoré počas prúdenia v sústave vytvoria zhluk, ktorý môže zakotviť na ľubovoľnom mieste v radiátore. Stúpačky sa opätovne prepláchnu chemickým roztokom s nízkou koncentráciou. Takéto odkalenie trvá max. jednu hodinu. Pre lepšiu predstavu – z počtu 4 500 radiátorov sme tento jav zaznamenali pri troch vykurovacích telesách.

Je potrebné čistiť celý systém vrátane rozvodov kotla a výmenníkov, nielen stúpačky a radiátory?
Vyčistenie zdrojov na ohrev vody, teda výmenníkov v kotli alebo samotných doskových alebo trubicových výmenníkov výrazne zefektívni výslednú teplotu média a rýchlosť distribúcie tepla, takže v systéme bude prúdiť voda so správnymi parametrami. Túto časť realizuje prevádzkovateľ kotolne, prípadne teplárenská spoločnosť vo vlastnej réžii, pretože spokojnosť domácností a, samozrejme, aj životnosť zariadení v kotolniach, ktoré vlastnia, sú v ich vlastnom záujme.

Čiastočné čistenie bez vyčistenia kotolní je možné, pretože v systéme sa nenachádza bahno, ako sa mylne domnieva väčšina zákazníkov, ale voda, ktorá má určitú charakteristiku (pH, tvrdosť, množstvo obsiahnutých prvkov – vápnik, horčík, železo…). Čistenie nestráca svoj význam v prípade, že sa nevyčistí kompletná sieť, pretože hovoríme o usadeninách, ktoré vznikajú ako dôsledok chemických reakcií, na ktorých sa podieľa množstvo prevádzkových faktorov.

Tieto usadeniny potom pôsobia ako izolátor na stenách rozvodov a radiátorov, v ktorých zostávajú. Vyčistené domy budú začínať s maximálnou účinnosťou, ktorá pre kompletne revitalizovaný objekt (zateplenie, plastové okná, rekonštrukcia strechy  a ďalšie) predstavuje ďalšiu efektívnu úsporu nákladov energie a správnu údržbu.

Aká je návratnosť sumy vynaloženej na chemické čistenie?
Pri návratnosti môžeme hovoriť o období 2 – 3 – 5 rokov pri bytových a panelových domoch. Je to individuálne v závislosti od spotreby objektu a klimatických vplyvov. Chemické čistenie nepovažujeme za investíciu v porovnaní s celkovou rekonštrukciou panelových a bytových domov, pod ktorou rozumieme výmenu stúpačiek, prívodov a radiátorov, keď je suma mnohonásobne vyššia a po čase aj tak treba riešiť problémy s usadeninami.

Ako často treba systém čistiť?
Usadeniny sú dôsledkom chemických reakcií a po čase sa objavia znovu. Odporúčaná perióda čistenia vykurovacej sústavy je 7 až 10 rokov. Pri zariadeniach, akými sú doskové a trubicové výmenníky, odporúčajú priamo výrobcovia čistiť každé dva roky, aby zostala zachovaná účinnosť prenosu tepla, predišlo sa korodovaniu a zabezpečila sa dlhá životnosť zariadenia.

Riadna údržba je jednou zo základných povinností každého majiteľa a prevádzkovateľa technických zariadení a zahŕňa realizáciu všetkých činností potrebných na zachovanie úžitkových vlastností zariadení, t. j. udržiavať zariadenie v takom stave, aby bolo schopné v plnom rozsahu plniť účel, na ktorý je určené. Pri vykurovacích sústavách sa však tento servis veľmi zanedbáva.

Ako vznikajú usadeniny v sústave CV?
Vplyvom rozdielnych teplôt a prenikania plynov do systému dochádza k hromadeniu minerálnych a organických látok obsiahnutých v médiu (v našom prípade vo vykurovacej vode). Výsledkom sú usadeniny a najmä kal vo vykurovacom systéme.  

Vznikajúce usadeniny sa prichytávajú na steny rozvodov, najmä v slepých miestach, a kal sa usádza v radiátoroch, obzvlášť v spodnej tretine, kde je znížená cirkulácia a samotná voda ich nedokáže vyplaviť. Inkrusty a kalové povlaky sa vytvárajú nielen na kovovom potrubí a v armatúrach, ale aj na povrchu plastových potrubí. Na základe týchto poznatkov je jediným riešením chemické čistenie vykurovacieho systému a na zabránenie ďalšieho usádzania týchto mechanických nečistôt vo forme inkrustov – pevných povlakov – je jediným riešením chemická úprava vody.

Referenčné listy, ktoré obsahujú energetické posudky pred a po realizácii chemického čistenia vykurovacích sústav a údaje o dosiahnutých energetických úsporách, naša firma dokladá výhradne pri osobnom stretnutí. 
Ďakujeme za pochopenie. 

Exkurzia do liatinového radiátora

Chemické čistenie bolo donedávna činnosťou spájanou s prívlastkami ako neviditeľná, nefungujúca, nepotrebná a mnohými ďalšími. Takto ju označovali prevažne ľudia, ktorí neboli dostatočne oboznámení s danou problematikou. Najväčšie diskusie ešte stále rozpútava dokladanie výsledkov, keďže jediným postupom na overenie, o ktorom sa môžeme dočítať v odborných materiáloch, sú merania tlakovej strany na vstupe a výstupe sústavy alebo teplotné zmeny teplej či vykurovacej vody.

Ani výrobcovia vykurovacích zariadení neposkytujú záujemcom viacero metód overenia, či čistenie skutočne pomohlo. Firma David Krych EKO-CHEMO sa chemickému čisteniu venuje od začiatku 80. rokov 20. storočia a je priekopníkom v hľadaní nových technológií nielen čistenia ako takého, ale aj monitoringu čistených sústav. Ako špecialista na vykurovacie systémy sme už niekoľkokrát vyvrátili mylné predstavy o čistote radiátorov, tepelných výmenníkov kotla a dopadov ich čistoty  na celú vykurovaciu sústavu.

Teraz je možné realizáciu konečne monitorovať aj vizuálne, ako sa čitatelia mohli presvedčiť v čísle 1/2015, v ktorom boli uverejnené ukážky termovíznych snímok. Zároveň vám v tomto vydaní prinášame toľko žiadaný pohľad do radiátorov pomocou kamerového systému, aby sme zodpovedali najčastejšiu otázku – ako vlastne vyzerá čistý liatinový radiátor? Zvolili sme liatinový práve z toho dôvodu, že je najčastejšie používaným vykurovacím telesom v domoch a práve tu má čistenie podstatný vplyv.

POPIS: Liatinový radiátor z bytového domu vo Svitavách, pôvodný typ z roku 1966. Radiátor bol demontovaný a rozdelený na dve časti, z ktorých jedna bola vyčistená a druhá ponechaná v pôvodnom stave pred čistením, aby bolo možné čo najnázornejšie demonštrovať rozdiel. Dve snímky pred čistením pôsobia čiernobielo. Naopak, pri čistenej časti sú už farby zrejmé, najmä žltý nádych, čo je štandardná verzia radiátorov zo 60. a 70. rokov. Tieto radiátory nemožno vyčistiť až do „lesku“, čo je spôsobené vnútorným opracovaním telesa a núteným obehom chemického roztoku, ktorý v radiátoroch nezostáva na jednom mieste, ale neustále cirkuluje. Pozn.: Objektív kamery má priemer 6 mm.

Skúmaný radiátor

Skúmaný radiátor

Spoj článkov radiátora

Spoj článkov radiátora pred čistením
Spoj článkov radiátora
Spoj článkov radiátora po čistení
Stena radiátora
Stena radiátora pred čistením
Stena radiátora
Stena radiátora po čistení
Kal zo spodnej časti radiátora
Kal zo spodnej časti radiátora

Kontakt: www.ekochemo.sk

E-mail: info@ekochemo.sk
Tel.: + 421 904 765 562

ZDROJ: PR článok spoločnosti EKO-CHEMO s.r.o.

KategórieSpráva budov