Partneri sekcie:

OC Thurzove sady

02 obchodneho centra thurzove sady

Nové obchodné centrum má vyrásť na západnom okraji Bytče, mohlo by doplniť novú obytnú štvrť. Ešte vlani bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré počíta s výstavbou 17 bytových domov a prislúchajúcej infraštruktúry.

Pozemok, na ktorom bude OC Thurzove sady stáť, susedí z juhu s Malobytčianskou ulicou, z ostatných strán je ohraničený nezastavanými pozemkami, ktoré sú využívané ako poľnohospodárska pôda. Objekt je navrhovaný ako prízemná budova, ktorá má obdĺžnikový pôdorys a pôdorysné rozmery 46 × 78 m.

Nákupné centrum by malo ponúknuť až 1 862 m2 obchodnej plochy. Ďalších 193 m2 bude určených pre reštaurácie a služby. Obchodné centrum je súčasťou rezidenčného projektu Bytové domy Bytča-Thurzove sady, ktoré zahŕňa 17 bytových domov a spolu ponúkne až 578 bytov.

Súčasťou projektu je aj dopravná a energetická infraštruktúra vrátane zástavky MHD. K obchodnému centru bude patriť tiež parkovisko s kapacitou 82 stojísk. So stavebnými prácami by investor, spoločnosť Energy Studio s.r.o., chcel začať v druhom polroku 2019.

ZDROJ: ENVIROPORTAL