Partner sekcie:
  • ABB

OC Thurzove sady

02 obchodneho centra thurzove sady

Nové obchodné centrum má vyrásť na západnom okraji Bytče, mohlo by doplniť novú obytnú štvrť. Ešte vlani bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré počíta s výstavbou 17 bytových domov a prislúchajúcej infraštruktúry.

Pozemok, na ktorom bude OC Thurzove sady stáť, susedí z juhu s Malobytčianskou ulicou, z ostatných strán je ohraničený nezastavanými pozemkami, ktoré sú využívané ako poľnohospodárska pôda. Objekt je navrhovaný ako prízemná budova, ktorá má obdĺžnikový pôdorys a pôdorysné rozmery 46 × 78 m.

Nákupné centrum by malo ponúknuť až 1 862 m2 obchodnej plochy. Ďalších 193 m2 bude určených pre reštaurácie a služby. Obchodné centrum je súčasťou rezidenčného projektu Bytové domy Bytča-Thurzove sady, ktoré zahŕňa 17 bytových domov a spolu ponúkne až 578 bytov.

Súčasťou projektu je aj dopravná a energetická infraštruktúra vrátane zástavky MHD. K obchodnému centru bude patriť tiež parkovisko s kapacitou 82 stojísk. So stavebnými prácami by investor, spoločnosť Energy Studio s.r.o., chcel začať v druhom polroku 2019.

ZDROJ: ENVIROPORTAL

Komentáre