Inšpirujte sa pri obnove fasád obytných domov

inspirujte sa pri obnove fasad obytnych domov

V súčasnosti je trendom obnova obytných budov. Okrem iného objekty menia aj svoj vzhľad. Záleží na vôli architekta alebo projektanta, aký vzhľad objekt nadobudne. V súvislosti s obnovou sa menia aj rôzne detaily na objekte, napríklad napojenia zábradlí balkónov, oplechovania atík. Tieto detaily môžu najmä z farebného hľadiska dotvárať estetický dojem z objektu.

Aj s vhodným náterom, obnovenými umeleckými prvkami a vymenenými oknami môže budova získať atraktívnejší vzhľad.
 

Stav pred obnovou fasády internátu Mladá Garda v Bratislave a po nej.

Obnovený bytový dom v Trnave. Dom má pri dolnej nárožnej časti umelecký prvok, ktorý bol pri obnove zachovaný. 

Pri obnove bytového domu na Račianskej ulici v Bratislave sa vymenili prvky oplechovania a na balkónoch sa použilo sklo s príslušnou úpravou, ktoré fasáde dodáva svieži vzhľad.

Rekonštrukcia bytového domu býva častou požiadavkou kladenou na investora pri nadstavbe bytového domu. Je potom na investorovi a architektovi, aký výzor bude mať po nadstavbe a rekonštrukcii. Bytový dom v Bratislave.
–>–>

Nadstavba môže dodať objektu modernejší vzhľad. Pri zachovaní vertikálnych prvkov fasády môže nastať zaujímavé prepojenie pôvodného a nového. Ustupujúce podlažie má okrem estetického aj praktický význam – možno vytvoriť terasu. Bytový dom v Pezinku.

Veľmi zaujímavým riešením fasády je vytvorenie grafických prvkov s efektom vystupovania z priečelia objektu. V takomto prípade vša treba zvoliť správne farebné riešenie omietky. Bytový dom v Bratislave.

Pri rekonštrukcii niekedy treba vymeniť zle riešené detaily za lepšie. Na bezporuchové užívanie je napríklad zábradlie na balkónovej doske vhodné ukotviť z čelnej alebo spodnej strany.

Pri farebnom riešení bytových domov sa často využívajú pásy. Takéto farebné riešenie môže dom opticky predĺžiť alebo, naopak, skrátiť. Na tomto obytnom objekte v Pezinku sa využilo horizontálne a vertikálno-horizontálne farebné členenie.

Aj vstup do objektu si vyžaduje architektonické riešenie. K nemu neodmysliteľne patrí aj výber schránok a ich farebné zladenie s fasádou a inými prvkami, napríklad so zábradlím, dlažbou a obkladom.

Niektoré staré objekty zmenili svoj účel. Na tejto fotografii vidieť objekt v Pezinku, ktorý pôvodne plnil celkom iný účel. Spolu s rekonštrukciou sa zmenil aj účel jeho využitia – teraz je z neho bytový domom.

Aj tento objekt v Pezinku má teraz nové využitie. Pôvodná stará kancelárska budova sa zmenila na bytový dom. Objekt bol doplnený balkónovými doskami s oceľovou nosnou konštrukciou.

Text a foto: Bc. Peter Bažík

Komentáre