6. ročník Dni facility Managementu 2017

image 90252 25 v1

22. – 23. 5. 2017 Grand Hotel Pressuburg**** Viete, čo je najdôležitejšie vo vašom podnikaní? Je na to veľa odpovedí a my sme presvedčení, že najlepšou odpoveďou sú ľudia. Vaši pracovníci, ich schopnosti, zručnosti, vedomosti, ich pocity, emócie, pohoda sú rozhodujúce pre dlhodobý a kvalitný výkon.

Prostredie, v ktorom robíme svoju prácu výrazne ovplyvňuje našu produktivitu. V širšom význame to nie je iba naše pracovné miesto, stôl, stolička, svetlo, vzduch, ale rovnako aj ostatné podporné funkcie ako kancelárska podpora, recepcia, káva, doprava, registratúra, pošta a celková atmosféra v kancelárii. O tomto je facility management, o obsluhe pracovného miesta. Facility manažéri sú mediátormi medzi užívateľmi služieb, nehnuteľnosťou ako jednou skupinou služieb a pskytovateľmi služieb. Ich úlohou je udržať rovnováhu medzi zákazníckou orientáciou, nákladmi a kvalitou služby.

Naša konferencia Dni facility management je adresovaná všetkým firmám, ktoré chcú akcelerovať svoje podnikanie cez svojich spokojných zamestnancov a hľadajú nástroje na dosiahnutie svojho cieľa.

Po dobrých ohlasoch na posledný ročník chceme pokračovať v rozvíjaní dvoch tém:

  • Riešenia pracovného miesta, spôsob ako byť atraktívnejší zamestnávateľ 
  • IT inovácie, cesta ako podporiť váš facility management

Veríme, že naše témy, profesionálni prednášatelia, partneri a dobré diskusie vám prinesú nové myšlienky a pomôžu vám vyriešiť a zodpovedať vaše otázky. Ak budete mať rovnaké alebo lepšie pocity ako minulý rok, budeme šťastní a naše ciele budú naplnené.

www.safm.sk