Rozhľadňa Veľká Homoľa

Vyhliadková veža na Veľkej Homoli

Partneri sekcie:

120. To je počet schodov na vrchnú podlahu vyhliadkovej veže, ktorá je vo výške 20,4 m. Celkovo je objekt ešte o 1, 2 m vyšší. Keď tieto schody zdoláte, môžete spolu s hrdinami jednej českej komédie nadšene zvolať: „To jsou panoramata, co.... táto, koukni na ty panoramata!“

Ako je známe, predtým stála na Veľkej Homoli (709 m) iná rozhľadňa, ktorá však pod tlakom podmienok chátrala, a keďže efektívna sanácia nebola možná, stavba bola demontovaná. Na jej mieste bola navrhnutá nová stavba turistickej rozhľadne, ktorú dokončili na jeseň minulého roka. Zadaním bolo vychádzať z kompozície a materiálového riešenia predchádzajúcej veže s dôrazom na vyriešenie technických problémov (tuhosť konštrukcie, trvácnosť, servisovateľnosť).

Konštrukčne je kombináciou drevených prvkov a oceľových styčníkov. Zavetrenie oceľovými tiahlami je v rámci objemu veže. Hlavné nosné drevené prvky pozostávajú z viacerých drevených hranolov, čo umožňuje ich jednoduchú priebežnú výmenu.

Autori návrhu sú Peter Lényi, Ondrej Marko, Jana Kvasniaková z ateliéru 2021 architekti. Statiku mali na starosti Katarína Kyselová a Karol Butor. Vyhliadková veža Alexandra Filípka získala nomináciu v súťaži CEZAAR 2019 v kategórii exteriér.

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO: ALEXANDER PRAVDA