Súťaž na obnovu kúpeľov Grössling

Partneri sekcie:

Mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy a Generálny investor Bratislavy prichádzajú so zámerom obnoviť pôvodnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling. Ich ambíciou je pridať k nej nové formy kultúrno-komunitných aktivít a otvoriť tak celý priestor verejnosti.

Mestské kúpele Grössling sú ikonickou stavbou Bratislavy. Budova z roku 1895 zažila najväčší rozkvet v roku 1914, keď k rekreačným a vaňovým kúpeľom pribudla plavecká časť a ďalšie rekreačné kapacity. Už vtedy kúpele slúžili mešťanom okrem očistnej a športovej funkcie aj ako dôležité miesto stretnutí.

Práve obdobie po roku 1914 sa považuje za najvýznamnejšie a obnovou sa má vrátiť jeho hodnota. Okrem obnovy kúpeľnej časti plánuje Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) do oddelenej časti objektu presťahovať časť bratislavskej mestskej knižnice a vytvoriť tak úplne verejnú inštitúciu, ktorá bude prístupná pre všetkých.

Mestské kúpele Grössling v roku 2020.
Mestské kúpele Grössling v roku 2020. 1
Mestské kúpele Grössling v roku 2020
Axonometria. 1
Mestské kúpele Grössling na dobových fotografiách z roku 1914.
Mestské kúpele Grössling na dobových fotografiách z roku 1914

Medzinárodná spolupráca

„Pri prípravách súťaže, ktoré trvali približne rok, dal Metropolitný inštitút Bratislavy vypracovať technickú dokumentáciu budovy, 3D zameranie, statický posudok, vlhkostný posudok a s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave pripravil podklady na pamiatkovú obnovu,“ povedal Gábor Bindics z Metropolitného inštitútu Bratislavy, poukázal tiež na stredoeurópske mestské kúpele vo Viedni, Berlíne či Budapešti, ktoré majú podobnú tradíciu ako Bratislava.

„Vychádzame zo zámeru zachrániť a ponúknuť budúcim návštevníkom Grösslingu niečo unikátne bratislavské,“ pokračuje Gábor Bindics, „na základe kultúrno-spoločenských súvislostí sme sa rozhodli pre spoluprácu s odborníkmi z budapeštianskej mestskej firmy Budapest Gyógyvizei és Hévizei Zrt., ktorá spravuje kúpeľné zariadenia v Budapešti.“

Mestské kúpele Grössling v roku 2020.
Mestské kúpele Grössling v roku 2020. | Zdroj: Jakub Čaprnka

Najprv park, potom rekonštrukcia

Zadanie súťaže počíta v kúpeľoch s kapacitou bazénových plôch pre približne 145 osôb a pre ďalších 70 osôb v saunových plochách. V súťaži sa počíta so zachovaním a revitalizovaním existujúcich sedacích a plaveckého bazéna aj s doplnením o rekreačný interiérový a exteriérový bazén.

Hlavnou myšlienkou obnovy Grösslingu je ponorenie sa – do bratislavskej kúpeľnej atmosféry, do relaxu, ale aj do kníh v pokojnom priestore knižnice. Pobočka mestskej knižnice ponúkne program umeleckej rezidencie, ktorý privíta spisovateľov aj prekladateľov.

Kaviareň sa stane otvoreným priestorom so zónou pre deti a čitárňou dennej tlače a knižných noviniek. Súčasťou konceptu je aj obnova okolia budovy a revitalizácia parku na Medenej ulici. Víťaza súťaže vyberie medzinárodná porota v dvojkolovej súťaži návrhov.

Členmi poroty sú Henrieta Moravčíková, teoretička architektúry, Lászlo Kovács z budapeštianskych kúpeľov, Iľja Skoček predseda Slovenskej komory architektov, český architekt Adam Halíř a Peter Lényi z MIB.

Vyhodnotenie prvého kola prebehne v júni a definitívny víťaz bude známy koncom leta 2020. Začiatok revitalizácie parku sa plánuje na jeseň roku 2021 a rekonštrukcia objektu sa predpokladá na jar 2022.

Axonometria. 1
Axonometria.  |

S účasťou verejnosti

Z procesu obnovy a rekonštrukcie objektu nechce MIB vynechať ani širokú verejnosť, a keď to okolnosti v súvislosti s epidémiou koronavírusu dovolia, je naplánovaný participatívny proces s obyvateľmi, ktorý napríklad pomôže nastaviť zloženie kultúrnych aktivít, ktoré sa budú diať v priestoroch kúpeľov.

Počas prípravy súťaže sa okrem historických a technických podkladov začalo aj s čistením a konzervovaním budovy, aby sa nezhoršil jej technický stav. Počas týchto prác sa odhalili takmer všetky vrstvy histórie kúpeľov. V objekte sa našli staré keramické obklady z rokov 1895, 1914, 1929, 1942 a 1972.

Práve na základe týchto farieb a vzorov sa začala budovať identita nového Grösslingu. Kúpele Grössling priťahujú rôznych odborníkov aj umelcov. Metropolitný inštitút Bratislavy pri oživovaní budovy a histórie kúpeľov spolupracuje s typografom Ondrejom Jóbom, ktorý vytvoril písmo kúpeľov Grössling na základe starých fotografií.

V spolupráci s projektom Čierne diery na záchranu technických pamiatok vznikla umelecká grafika, dokumentujúca atmosféru kúpeľov, od Adely Režnej. Niekoľko venovaných kusov získajú súťažiaci postupujúci do druhého kola architektonickej súťaže.

Zdroj: MIB
Foto: MIB (historické), Jakub Čaprnka (súčasnosť)
Redakčná úprava: Ľudovít Petránsky

Článok bol uverejnený v časopise ASB 4/2020.