Znovuzrodenie chalupy pod Krkonošami

Rekonštruovať alebo postaviť nový? Táto otázka je často kľúčová v príbehu mnohých ľudí, ktorí plánujú dom na bývanie alebo rekreáciu. Pri konečnom rozhodnutí hrá vždy úlohu mnoho faktorov a treba povedať, že v prípade kúpy staršieho domu peniaze nebývajú tým hlavným. Pri citlivom prístupe získa majiteľ nielen kvalitné bývanie, ale aj stavbu s pridanou estetickou a architektonickou hodnotou.

Starú chalupu pod Krkonošami z prvej polovice 19. storočia kúpil investor so zámerom postupne ju zrekonštruovať na rodinnú rekreáciu. Na základe predchádzajúcej dobrej spolupráce prizval k realizácii architektonické štúdio FADW.

„Stavbu už čiastočne zrekonštruoval predchádzajúci majiteľ,“ približuje situáciu Ing. arch. Jan Fousek, jeden z autorov projektu, „ale niektoré konštrukcie nezodpovedali súčasným technickým štandardom. Z toho dôvodu sa cca štvrtina objektu v úrovni prízemia a základov musela realizovať nanovo. Ide o časť, ktorá je teraz obložená drevom.“ Práce na návrhu postupovali rýchlo aj preto, že investor nechal architektom pomerne voľnú ruku.

„Klientovi sa zapáčil hneď náš prvý nápad,“ pokračuje druhý z autorov Ing. arch. Daniel Pexa, „celá koncepcia úprav je postavená na prelínaní starého a nového a na využití tradičných materiálov a tvaroslovia súdobým spôsobom.“

V praxi to znamenalo zachovanie pôdorysnej stopy pôvodnej stavby, jej výškového usporiadania a nezmenila sa ani materiálová skladba – kombinácia miestneho červenkastého pieskovca, omietaných plôch pôvodných murovaných konštrukcií a dreveného obkladu zvisle uloženými doskami.

Do súčasnosti sa rekonštrukcia posunula v detailoch…

„Pôvodnú omietanú časť s repasovanými špaletovými oknami a jednoduchou štukovou výzdobou,“ opisuje Daniel Pexa, „dopĺňa modernizovaná drevenými doskami obložená časť domu. Na opačnú stranu sa potom priečelie otvára vďaka veľkým zaskleným plochám. Z autentickej hmoty domu sa sedlovou strechou čnie iba nový široký vikier s pásovým oknom, ktoré zlepšuje využitie podkrovia a ponúka krásny výhľad do okolia. Celá strecha i plášť vikiera sú zhotovené z farbeného hliníkového plechu.“

iroký vikier s pásovým oknom

Kontrast ako puto minulosti so súčasnosťou

Podobne ako v exteriéri, aj vnútri stavby hrá významnou úlohu zámerný kontrast moderného a starého, tradičných a nových materiálov. Ústredným priestorom je veľká spoločenská miestnosť, veľkorysý priestor združujúci prevažnú časť aktivít obyvateľov domu.

Na prízemí sa ďalej nachádzajú dve spálne a hygienické i technické zázemie. V podkroví sú chodba/knižnica, dve spálne, kúpeľňa a povala. Drevené podlahy a povrchy s efektom zostarnutia sú kontrastom k hladkým lakovaným plochám, drevené a kovové masívne prvky nábytku dopĺňajú mäkké čalúnené časti.

Nenásilným komunikačným prostriedkom medzi minulosťou a súčasnosťou je dlažba a červenkastý obklad, ktoré tvoria ideový mostík smerujúci k pôvodným červeným pieskovcovým osteniam dverí aj vonkajším dlažbám a soklom. Štukové ručne nanášané omietky v pôvodnej časti sú vyvážené hladkými bielymi plochami stierok v podkroví.

Veľká spoločenská miestnosť svetnica

Detaily odkazujúce na históriu možno objaviť na vetracích otvoroch pre chladničku, v členení hladkých plôch dverí gravírovaným vzorom, ktorý evokuje tradičné konštrukčné riešenie dverných krídel. Za pozornosť stojí i zámerne tmavší zemitejší odtieň drevených prvkov na spodnom podlaží v kontraste s farebne ľahším podkrovím vo svetlých tónoch bieleného duba.

Pozitíva rekonštrukcie

Základným cieľom stavebných úprav bolo predovšetkým zvýšenie kvality technického, technologického a materiálového riešenia objektu a užívateľského pohodlia, nezvyčajné architektonické riešenie je tu pridanou hodnotou.

Prečítajte si tiež: Zaječák – moderní chalupa s harmonií

„Rekonštrukcia sa nestrannému pozorovateľovi takmer vždy javí ako dlhšia, zložitejšia a obmedzujúcejšia než novostavba,“ zhrnul Jan Fousek, „zvlášť keď ide o veľkú a zásadnú úpravu. Estetické či historické hodnoty, remeselné vyhotovenie či citový vzťah majiteľa k objektu však hrajú často dôležitú úlohu, ktorá nevýhody preváži. Povedané slovami reklamy: ,Keď ju miluješ, nie je čo riešiť..’“

Spálňa na hornom podlaží

Názor architektov
Hoci určite existuje tisíc rôznych prístupov k riešeniu takejto úlohy, v tejto chvíli by sme žiadnu časť projektu neriešili inak. Každá zákazka prináša skúsenosti vo forme stretnutia sa s novými materiálmi, postupmi a koniec koncov i so subdodávateľmi. Mali sme šancu vyskúšať si mnoho netradičných postupov a overiť si, ako fungujú v skutočnosti.
Základné informácie:
Rozsah projektu: rekonštrukcia, interiér
Podlahová plocha: 150 m2
Projekt: 2011 – 2016
Stavba: 2016 – 2018
Adresa: Hostinné
Klient: súkromná osoba
Projektový tím: Ing. arch. Jan Fousek, Ing. arch. Daniel Pexa
www.fadw.cz
Foto: Daniel Pexa
Text: Dana D. Daňková