image 72209 25 v1
Galéria(3)

Tri prestížne ocenenia pre pasívny dom v Stupave

Partneri sekcie:

Autorom stavby je Ing. arch. Pavol Pokorný, ktorého architektonický ateliér Pokorny architekti, s. r. o., sa dlhodobo zameriava na energeticky úspornú architektúru. Na začiatku jeho spolupráce s mladou rodinou bola ambícia postaviť čo najrýchlejšie montovanú drevostavbu. O tom, či má byť rodinný dom postavený v pasívnom štandarde, sa viedli dlhé diskusie, a hoci sa tento aspekt dostal v štádiu finálneho rozhodnutia dočasne do úzadia, výsledná stavba dosahuje parametre pasívneho domu.

POkorny Beffa
3stupava
1stupava

Proces, ktorý viedol k výslednému návrhu pasívneho domu v Stupave, nebol vôbec priamočiary. Cieľom mladej rodiny nebolo začať žiť v pasívnom dome, ale v dome podľa ich vlastných predstáv – v dome, ktorý bude mať škridlovú strechu, kozub, komín, pivnicu. Okrem toho bola prioritou rýchlosť, keďže mladá rodina chcela stihnúť stavbu domu ešte pred narodením potomka.

Úlohou architekta tak bolo spracovať všetky časové, priestorové a materiálové požiadavky klientov a ostatné okrajové podmienky do optimálneho a reálneho výsledku, pričom myšlienka pasívneho štandardu sa v celom procese vyvíjala akoby mimochodom, v štádiu finálneho rozhodnutia sa dostala dokonca dočasne celkom do úzadia a v popredí bola architektúra s prevádzkou domu.

Vzťah medzi funkčnou stránkou objektu a jeho estetikou sa takisto postupne prirodzene vyvíjal. V prvom rade bol určujúcim faktorom rozpočet, ktorý nadiktoval jednoduchú kubickú hmotu. Architekt ponúkol investorom ako prirodzený spôsob riešenia konkrétneho zadania montovanú drevostavbu, systém uzavretých boxových panelov je podľa neho totiž v kontexte parametrov ceny a výkonu pri rodinných domoch ideálny.

Pílovitá silueta vznikla ako dôsledok zvýšených stropov v spálňach, ktoré sú prípravou na vsunuté lofty detských izieb. Zároveň sa takýmto riešením vyhovelo požiadavke stavebného úradu na šikmú strechu.

Južná orientácia nárožného pozemku umožnila navrhnúť dom tak, aby ponúkol na južnej strane plnohodnotnú expozíciu prízemných obytných priestorov s výhľadom do záhrady a na severnej strane vytvoril prirodzený servisný trakt. Hoci mali majitelia pôvodne v úmysle využívať južnú slnečnú záhradu, ukázalo sa, že je nemožné ju dobre tieniť, na letnú terasu sa tak nakoniec úspešne využil práve priestor na severe. Spálne na poschodí majú ideálnu východnú orientáciu.

Pílovitá silueta vznikla ako dôsledok zvýšených stropov v spálňach, ktoré sú prípravou na vsunuté lofty detských izieb. Zároveň sa takýmto riešením vyhovelo požiadavke stavebného úradu na šikmú strechu.

Necielene, predsa však pasívne

Napriek všetkým priestorovým a ďalším obmedzeniam objekt nakoniec dosiahol parametre pasívneho domu. Samozrejmosťou je pasívne využitie solárnej energie, veľký dôraz sa kládol aj na parametre obálky (minimalizáciu tepelných strát), ktorej vzduchotesnosť zabezpečil systém Isover. Výslednému cieľu sa prispôsobili aj zvolené izolácie (takisto Isover), konštrukcie montovanej drevostavby a jej technické vybavenie.

Tepelná pohoda a optimálna vnútorná klíma sa zabezpečujú riadeným vetraním s rekuperáciou a čiastočným chladením. Základom prevádzky je kompaktná jednotka od spoločnosti Atrea (vetranie s rekuperáciou a tepelné čerpadlo), ktorá využíva pomerne krátke rozvody vzduchu. Zvlhčovanie vzduchu sa rieši samostatnou vonkajšou jednotkou Toshiba. Na chladenie neslúži chladiaca jednotka, ale využíva sa spätný chod tepelného čerpadla. Vďaka tomu sa aj v tropických dňoch udrží teplota v interiéri na úrovni 25 °C. Zabezpečeniu letnej tepelnej pohody pomáha aj vonkajšie tienenie južných okien žalúziami. Primárna potreba tepla na vykurovanie je 14 kWh/(m2 . a) a celková potreba primárnej energie je 40 kWh/(m2 . a).

O súťaži BEFFA

Building Efficiency Awards (BEFFA) je súťaž súčasných stavebných projektov s výnimočnou energetickou, konštrukčnou a architektonickou hodnotou realizovaných v Českej a Slovenskej republike. Projekt môže do súťaže prihlásiť ktokoľvek, kto má k nemu relevantný vzťah – predovšetkým investor, projektant, architekt, používateľ alebo vysoká škola (v prípade študentských projektov). Súťaž BEFFA organizuje združenie BEFFA, odbornými garantmi je Vysoké učení technické v Brne spolu s ďalšími univerzitami (ČVUT Praha, STU Bratislava, TU Liberec, TU Zvolen).

Úspešná stavba získala až tri prestížne ocenenia česko-slovenskej súťaže BEFFA 2014

Najviac ocenení v tomto ročníku získal práve Pasívny dom v Stupave, ktorého autorom je architekt Pavol Pokorný. Stal sa víťazom v kategórii Drevostavby, získal druhé miesto v kategórii Rodinné domy a zabodoval aj v kategórii Multikomfortný dom, kde sa umiestnil na treťom mieste.

Ďalšími víťazmi sa stali Pražský Dom v úžine, ostravský Concept House, bytový dom Ecocity Malešice či rekonštrukcia elektrárne v Piešťanoch.

Odborná porota nehodnotila len architektúru, dôraz sa kládol aj na používané materiály a výslednú energetickú náročnosť stavieb. Konkurencia bola veľká, vyberalo sa až z 230 projektov zo Slovenska a Českej republiky.

Diela sa hodnotili v týchto šiestich kategóriách:

  • Rodinné domy,
  • Bytové domy,
  • Nebytové budovy,
  • Rekonštrukcie (bytové aj nebytové),
  • Revitalizácie panelových domov,
  • Študentská súťaž stavebných projektov (bez podmienky realizácie).

Naprieč spomenutými kategóriami sa hodnotili aj ďalšie dve kategórie, a to Drevostavba a Multikomfortný dom. Práve drevostavby sú pre ľudí stále príťažlivejšie a dôvodom môžu byť aj financie – dĺžka výstavby je totiž výrazne kratšia než pri klasických tehlových domoch.

Ing. arch. Pavol Pokorný si preberá ocenenie za svoj návrh pasívneho domu v Stupave

Kvalitná stavba, kvalitné bývanie

Kvalita života závisí veľmi od toho, ako bývame. Pasívny dom v Stupave má za sebou už dve sezóny, ktoré potvrdzujú správnosť jeho návrhu. Ukazuje sa, že aj toto je výborný príklad domu, ktorý bude svojim majiteľom prinášať pohodlie, a zároveň bude šetrný. Inšpirovalo sa ním už množstvo návštevníkov, ktorí sa naň prišli pozrieť v rámci akcie Dni pasívnych domov, záujem prejavila už aj televízia.

(sf)

Článok vznikol z podkladov BEFFA, Ing. arch. Pavla Pokorného a spoločnosti Isover.

Foto: Dano Veselský, Petr Novák Beehouse

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.