Nulový dom v Starej Kremničke

nulovy dom ecocube

Typový dom pre štvorčlennú rodinu môže spĺňať všetky kritériá energeticky efektívnej výstavby a pritom naozaj zostať typový. V okrese Žiar nad Hronom v obci Stará Kremnička vyrástol nulový dom, ktorý je známy pod názvom Ecocube. Typológia projektu sa spolieha na orientáciu miestností na svetové strany podľa ich využitia. Preto treba vopred rozmýšľať, do akého pozemku investovať.

Dom je nepodpivničený, dvojposchodový, tvarovo minimálne členitý. Extenzívna plochá strecha nesie okrem zelene aj fotovoltické panely na výrobu elektriny. Obytné priestory, ako spojená obývacia izba s kuchyňou, spálňa a detské izby, sú otočené na juh. Veľké zasklené plochy zintenzívňujú charakter obytného priestoru, v ktorom sa rodina zdržuje najčastejšie, a pritom perfektne zapadajú do celkového konceptu energetickej efektívnosti domu. Naopak, komunikačné priestory, kúpeľne, šatník a pracovňa sú orientované na sever.

Na dobrom základe
Dom je založený na základovej doske, pod ktorou sa nachádza 40 cm penového skla uloženého na geotextíliu. Medzi penovým sklom a 20-centimetrovou železobetónovou doskou nesmie chýbať nopová fólia. Nasledujú už len vrstvy podlahy.

Skladba stien
V exteriéri skrášľuje dom olejom ošetrený obklad z červeného smreka. V stenách je vytvorený 6-centimetrový inštalačný priestor, vyplnený minerálnou vlnou, kadiaľ sú vedené rozvody energie. Hlavná tepelná izolácia stien má až 36 cm a uložená je medzi boxové stĺpiky. Vnútorné opláštenie tvoria sadrokartónové dosky.

Vetranie a vykurovanie
Dom disponuje riadeným vetraním s rekuperáciou. V strope a priečkach sa nachádza akumulačná vrstva, ktorú tvoria nepálené tehly. Tá pomáha domu udržať si teplo alebo, naopak, chlad. Jeho ľahká drevená konštrukcia je teda obohatená o skvelé vlastnosti nepálenej tehly. Vykurovanie je zabudované v stenách pod sadrokartónovým obkladom, práve preto vznikol inštalačný priestor. Zdrojom tepla/chladu je tepelné čerpadlo. Okruhy vykurovania je možné použiť aj v lete na ochladenie domu. V zemi zakopané soľankové vedenie sa nachádza 1,2 m pod úrovňou terénu a v lete môže použitý vzduch pred jeho opätovným vpustením do domu výrazne ochladiť.

Čím je dom nulový
Výpočtom predpokladaná dodaná energia do siete z fotovoltických článkov je 4610 kWh za rok. Na výrobu energie však vplýva množstvo faktorov, napríklad hrúbka snehovej pokrývky v zime, množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia, počet slnečných a zamračených dní za rok. Podľa údajov z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dom vyprodukoval za rok 2012 5110 kWh energie, čím preukázal zápornú ročnú bilanciu spotrebovanej a vyrobenej energie. Po odpočítaní nákladov na prevádzku domu a poplatku za prenájom meracích zariadení zarobí dom nasledujúcich 5 rokov približne 800 € ročne, pri neprekročení referenčných teplôt nad 24 °C v zime a pod 24 °C v lete.

Autori projektu: Mgr. art. Bjorn Kierulf, Ing. Martin Prejsa – Creattera, s. r. o.
Realizátor projektu: Fordom, s.r.o.
Termín ukončenia výstavby: október 2011
Zastavaná plocha: 103,4 m2
Úžitková plocha: 156,1 m2
Využitie zastavanej plochy: 151 %

Zdroj informácií: zborník z konferencie IEPD – PASÍVNE DOMY 2013
Spracovala Ing. Alena Benešová
Foto: Dano Veselský

Pôdorysy a vizualizácie nájdete tu, pôdorys je variant B
http://www.fordom.sk/sk/katalog_rodinnych_domov/fd-ecocubemax.php