rezidencia cassovar
Galéria(7)

Rezidencia CASSOVAR

Partneri sekcie:

Prezentácia stavieb v 17. ročníku celoštátnej súťaže Stavba roka 2011.
Rezidencia Cassovar je súčasťou polyfunkčného Komplexu CASSOVAR v Košiciach. Nachádza sa v západnej časti Starého Mesta. Má 7 nadzemných podlaží a 2 podzemné podlažia. V prízemných priestoroch sú  služby a vybavenosť a na 2. až 7. nadzemnom podlaží  byty. Súčasťou rezidencie je uzavretý privátny vnútroblok, slúžiaci na oddych jej obyvateľov.

02 big image
03 big image
04 big image
05 big image
06 big image
rezidencia cassovar 5258 big image
Celý komplex Cassovar, ktorého časťou je rezidencia,  má vlastnú občiansku vybavenosť (obchody, služby, reštaurácie, relaxačné centrum,  administratíva). Komplex je od historického jadra – katedrály sv. Alžbety – vzdialený len 7 minút vychádzkovou chôdzou a je priamo dopravne napojený na hlavné mestské okruhy a systémy MHD. Celkové počty: bytov: 91, obchodov: 7,  parkovacích miest v podzemí: 192, nadzemných podlaží: 7, podzemných podlaží: 2, bytových sekcií: 5. Výškové členenie bytových sekcií: sekcia A, C, D – 7 nadzemný podlaží, sekcia B – 6 nadzemných podlaží, sekcia E – 7 a 5 nadzemných podlaží. Vo väčších bytoch sú min. dve kúpeľne s kvalitným sanitárnym vybavením,  jeden až dva balkóny, loggie alebo terasy a variabilná dispozícia bytu.

Rezidencia je uzatvorený bytový dom, pozostávajúci so štyroch rôznych navzájom zviazaných hmôt, s vnútorným dvorom. Dvor tvorí strecha garáží a je výlučne pre potreby obyvateľov rezidencie.  Vnútroblok má intímny charakter a je opticky prepojený z okolím prostredníctvom pasáží, ktoré nie  sú voľne prechodné, čím je zabezpečená intimita dvora. Vzhľadom na to, že jednotlivé zariadenia vybavenosti v prízemí domov nadväzujú i na plochy dvora, je jeho dispozícia navrhnutá tak, aby drobnou architektúrou a stvárnením povrchov poskytoval priestor pre pohodlné využitie obyvateľmi. Vyrastená zeleň  je solitérom v zemných nádobách. V parteri sú obchody situované k verejnej komunikácii.

Rezidencia CASSOVAR
novostavba – Košice, Staré Mesto, Žriedlová ul.
Autori architektonického riešenia:  Ing. arch. Miroslav Marynčák, Ing. arch. Michal Žoffčák, Ing. arch. Marián Kuruc
Projektant architektonickej časti:  PeeMDe Global a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: Ing. Katarína Tkáčová, Ing. Ladislav Balla  
Hlavný zhotoviteľ: CHEMKOSTAV, a. s.  
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ondrej Kromka
Stavebník:  Rezidencia Cassovar a. s.
Dozorná činnosť: PeeMDe Global a. s.
Investičné náklady s DPH: 18,90 mil. €
Stavebné náklady s DPH:  neuvádzajú sa
Lehota výstavby:  11/2007 – 10/2009

byty,reality,predaj

byty,reality,predaj

byty,reality,predaj

byty,reality,predaj

byty,reality,predaj

Foto: prof. Ľubomír Stacho

Časopis ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis – Generálny mediálny partner STAVBA ROKA 2011

–>–>