Rekonštrukcia meštianskeho domu

Rekonštrukcia meštianskeho domu

Partneri sekcie:

Baštová ulica sa nachádza v severnej časti bratislavského historického centra a ústi priamo pod Michalskú bránu. V strednej časti tejto starobylej ulice, vybudovanej na prelome 13. a 14. storočia, sa nachádza „dvojdom“ číslo 6 a 8, ktorý v roku 2007 odkúpila spoločnosť Conwert sk 01, s. r. o. Naplánovala rekonštrukciu, ktorá sa pre čakanie na stavebné povolenie začala realizovať až v máji 2010. Objekt ju však potrebuje ako soľ – je v katastrofálnom stave.

Cielenie do centra
„Tento objekt bol v podstate prvým projektom spoločnosti na Slovensku,“ hovorí Martina Seidl, konateľka spoločnosti Pd sk bratislava, s. r. o. Táto spoločnosť je slovenským zastúpením rakúskej spoločnosti Conwert Immobilien Invest SE. „Meštiansky dom na Baštovej sme si vybrali preto, lebo naša spoločnosť sa orientuje najmä na budovy v historických centrách miest, ktoré rekonštruujeme a pretvárame na nájomné domy,“ dodáva. V Bratislave mala spoločnosť s týmto zameraním podľa slov konateľky pomerne obmedzený výber, keďže veľká časť objektov v centre je už zrekonštruovaná alebo sú príliš drahé – jediný päťposchodový objekt na Baštovej vyhovoval všetkým požadovaným kritériám. Investorov projekt je zaujímavý okrem iného aj tým, že ide o nájomné byty, ktoré na Slovensku nemajú veľkú tradíciu. Ak však vezmeme do úvahy množstvo bratislavských ležiakov, teda nepredaných bytov a priestorov, mohla by byť nájomná taktika pre investorov výhodná. Rekonštrukcia bytového domu by mala byť hotová o 15 mesiacov, ale až čas ukáže, do akej miery je slovenský trh na nájomné byty pripravený.

„Nalíčenie fasády“
Pavlačový dom sa nachádza v pamiatkovej zóne, nie je však zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok. Okrem úprav fasády mal teda architekt Ladislav Németh z architektonického ateliéru Adif v podstate voľné ruky. „Postup sme konzultovali s Krajským pamiatkovým úradom a výsledkom bolo, že uličná fasáda zostane prakticky nezmenená. Okenné a dverné otvory v nej zostanú v pôvodnom tvare a v pôvodnej veľkosti. Fasáda na úrovni partera bude oživená iným farebným odtieňom a farebne budú odlišné aj šambrány okien,“ konštatuje architekt Ladislav Németh. V dvorovej časti budú okná väčšie, aby sa priestor presvetlil, a pôvodné pavlače sa zmenia na balkóny.

Interiér je stratený
Dom síce pochádza len z minulého storočia, je však veľmi zničený. „Budeme musieť odstrániť všetky horizontálne konštrukcie. Drevené trámové stropy sú prehnité, pretože do budovy veľa rokov zatekalo, a súčasný stav je havarijný,“ opisuje postup architekt. „Stropy dvoch najvyšších poschodí sú prepadnuté, báli sme sa, že keď s rekonštrukciou nezačneme hneď, budova ohrozí chodcov,“ dodáva konateľka Martina Seidl. Z budovy teda pravdepodobne zostanú stáť len obvodové múry a schodiskový trakt, celý interiér sa „vykuchá“ a postaví na novo. Vznikne tak 16 nájomných bytov s terasami, balkónmi a pavlačou orientovanými do dvora, s výhľadom priamo na Bratislavský hrad.

Pôdorys 2. nadzemného podlažiaRez

Cena primeraná lokalite
Investor má v pláne prvé poschodie prenajať reštaurácii, konkrétneho nájomcu však zatiaľ nemá. „Tichá reštaurácia oživí ulicu, ale zároveň nebude rušiť ostatných nájomníkov,“ hovorí Martina Seidl. Priestor na vnútornom nádvorí by tak mohol slúžiť ako sezónne sedenie. Na druhom až štvrtom poschodí sa nachádzajú vždy štyri byty, na najvrchnejšom poschodí budú k dispozícii dva byty (priestory sú obmedzené šikminami) s vyšším štandardom. Cieľovou skupinou investora a vlastníka nie sú napriek lokalite len vyvolení. „S cenami nerobíme tajnosti,“ usmieva sa konateľka. „Plánujeme byty prenajímať za 6 až 10 eur za meter štvorcový mesačne.“ Byty pritom nie sú veľké, štandardná veľkosť je okolo 70 metrov štvorcových.

Rekonštrukcia Meštianskeho domu na Baštovej ulici 6 a 8
Miesto / Location:  Baštová 6 – 8, 811 01 Bratislava
Využitie / Function:  Bývanie – nájomné byty (2. NP – 5. NP), Reštaurácia, kaviareň (1. NP)
Architekt / Architect:  Adif, s. r. o. – Ing. arch. Ladislav Németh
Investor:  Conwert sk 01, s. r. o.
Developer / Developer: Conwert sk 01, s. r. o.
Stavebné povolenie / Building permit: vydané 10. 11. 2009, právoplatné 15. 12. 2009
Začiatok výstavby / Beginning of construction: 15. 5. 2010
Predpokladané ukončenie výstavby / Completion of construction:    1. 7. 2011
Čas výstavby / Time of construction: 15 mesiacov
Predpokladaný rozpočet (€) / Estimated budget (€): asi 4,5 milióna eur
Etapa / Stage:  1
Plocha parcely / Lot area: parcela číslo 411 – 253 m2, ­parcela číslo 413 – 224 m2
Zastavaná plocha / Built-up area: 308 m2
Úžitková plocha / Usable area: 1 693 m2 bez balkónov
Zeleň a ostatné plochy / Green space and other areas: 169 m2 nádvorie
Podlažná plocha / Floor area: 1. PP – 188 m2, 1. NP – 308 m2, 2. NP – 316 m2, 3. NP – 316 m2, 4. NP – 311 m2, 5. NP – 254 m2
Počet bytov v bytových domoch / Number of flats in blocks of flats: 11
Počet apartmánov / Number of apartments: 5
Počet nadzemných podlaží / Number of above-ground floors:  5
Počet podzemných podlaží / Number of under-ground floors:  1
Generálny dodávateľ / General contractor: ise, s. r. o.
Generálny projektant / General designer: Adif, s. r. o.
Statika / Statics:  Ing. Ivan Holub, STATIK, s. r. o.

Tamara Leontievová
Foto a vizualizácie: Adif

Článok bol uverejnený v časopise ASB.